User:Allman

From Gramps
Revision as of 06:05, 14 October 2011 by Gioto (talk | contribs) (hello)
Jump to: navigation, search

Hello Gramps!!

Portage

1111111111111111111111111


Aquest és el manual de GRAMPS per a la versió 3.2 en format wiki. Es convida a tots els usuaris a modificar aquest manual per a millorar-ne la llegibilitat i *usabilitat.

Anterior Índex Següent


Resum

Aquest manual per a GRAMPS ajuda els usuaris en la utilització del programa. Es cobreixen tots els aspectes, incloent els detalls generals, consells subtils, preferències, eines, informes, etc.


Prefaci

Per què usar *GRAMPS? Convenis tipogràfics

1. 2. Finestra principal 1. Introducció 2. Les diferents vistes 3. Canviar de vista i maneres de visualització 4. Vista de blocs 5. Vista de persones 6. Vista de relacions 7. Vista de famílies 8. Vista de *árbnl 9. Vista d'esdeveniments 10. Vista de fonts 11. Vista de llocs 12. Vista d'objectes 13. Vista de repositoris 14. Vista de notes 3. Gestionar arbres genealògics 1. Començar una nova base de dades 2. Obrir una base de dades 3. Guardar canvis a la base de dades 4. Importar dades 5. Exportar dades 4. Introduir i modificar dades: Breu 5. Introduir i modificar dades : Detalladament 6. Navegació 1. Ús de la vista de persones 2. Ús de la vista de famílies 3. Vesteixi arbre 4. Fixar la persona inicial 5. Utilitzar les eines d'històric 6. Marcadors 7. Buscar registres 8. Usar el portapapers 7. Blocs 1. Bloc de benvinguda 2. Bloc de cognoms més freqüents 3. Bloc de núvol de cognoms 4. Bloc de tasques pendents 5. Bloc d'Estadístiques 6. Bloc de *Python 7. Bloc de notícies 8. Bloc de diari de sessió 9. Bloc de calendari 10. Bloc de parents 8. Reportis 1. Generar reportis 2. Valors de substitució 3. Llibres 4. Reportis gràfics 1. Arbre d'ascendents 2. Calendari 3. Arbre de descendents 4. Diagrama en ventall 5. Diagrama estadístic 6. *Cronograma 5. Gràfics 1. Gràfic de línies familiars 2. Gràfic en rellotge de sorra 3. Gràfic de relacions 6. Reportis en text 1. Reporti *Ahnentafel 2. Reporti d'aniversari i aniversaris 3. Reporti individual complet 4. Reporti de descendents 5. Reporti detallat d'ascendents 6. Reporti detallat de descendents 7. Reporti de caps de llinatges 8. Reporti de grup familiar 9. Reporti de parents 10. Reporti de marcadors 7. Veure 1. No relacionats 2. Nombre d'ascendents 3. Resum de la base de dades 8. Pàgines web 1. Assetjo web detallat 2. Calendari web 9. Eines 1. Anàlisi i exploració 1. Comparar esdeveniments personals 2. Navegador interactiu de descendents 2. Processos sobre la base de dades 1. Calcular dates benvolgudes 2. Informació sobre el propietari de la base de dades 3. Extreure informació a partir dels noms 4. Extreure dades del lloc a partir del nom del lloc 5. Extreure descripcions per als esdeveniments a partir de les seves dades 6. Trobar persones possiblement duplicades... 7. Arreglar majúscules/minúscules en els cognoms... 8. Canviar el nom als tipus d'esdeveniment 9. Reordenar els nombres d'identificació *GRAMPS 3. Reparar la base de dades 1. Verificar i reparar la base de dades 2. Reconstruir els mapes de referències 3. Reconstruir els índexs secundaris 4. Eliminar objectes *sinuso... 4. Depuració 1. Finestra d'avaluació de *Python... 2. Recarregar mòduls 3. Mostrar els objectes perduts 5. Utilitats

Taula de Continguts

Prefaci
Perquè emprar GRAMPS?
Convencions tipogràfiques
 1. Què hi ha nou?
 2. Com començar a usar GRAMPS
 3. Finestra principal
  1. Introducció
  2. Les différentes vues
  3. Changer de vue et de modes
  4. Vue Gramplets
  5. Vue Individus
  6. Vue Relations
  7. Vue Famille
  8. Vues Lignée
  9. Vue Evénements
  10. Vue Sources
  11. Vue Lieux
  12. Géographie
  13. Vue Media
  14. Vue Dépôts
  15. Vue Notes
  16. Vue HTML (option)
 4. Gérer des arbres familiaux
  1. Commencer une nouvelle base
  2. Ouvrir une base de données
  3. Ouvrir des bases de données XML ou GEDCOM
  4. Supprimer une base de données
  5. Renommer une base de données
  6. Sauver les changements dans votre base de données
  7. Archiver une base de données
  8. Restaurer une base de données
  9. Débloquer une base de données
  10. Réparer une base de données
  11. Sauver les changements dans une base de données
  12. Importer des données
  13. Exporter des données
 5. Édition sommaire
  1. Introduction
  2. Pour ajouter une personne
  3. Pour spécifier une relation
  4. Pour spécifier des parents
  5. Pour spécifier un enfant
  6. Ajouter des photos et autres objets media
  7. Pour éditer les événements, les sources, les lieux et les dépôts
 6. Édition détaillée (partie 1)
  1. Introduction
  2. L'information de l'individu
  3. Édition des dates
  4. Les relations
 7. Édition détaillée (partie 2)
  1. L'événement
  2. La référence de l'événement
  3. Les media
  4. La référence de l'objet medium
  5. Le lieux
  6. La source
  7. La référence de la source
  8. Le dépôt
  9. La note
 8. Édition détaillée (partie 3)
  1. Noms
  2. Attributs
  3. Adresses
  4. Fusionner des enregistrements
 9. Navigation
  1. Utilisation la vue Individus
  2. Utilisation de la vue Familles
  3. Utilisation de la vue en arborescence
  4. Choisir le de Cujus, la souche
  5. Utilisation de l'historique
  6. Signets
  7. Trouver les enregistrements
  8. Utiliser le presse-papiers
  9. Gestionnaire de fenêtres
 10. Gestionnaire de greffons
 11. Gramplets
  1. Gramplet Âge à la date
  2. Gramplet Arbre
  3. Gramplet Attributs
  4. Gramplet À faire
  5. Gramplet Bienvenu
  6. Gramplet Calendrier
  7. Gramplet Descendants
  8. Gramplet Enregistrements
  9. Gramplet Et Maintenant ?
  10. Gramplet Noms de famille
  11. Gramplet Nuage de noms
  12. Gramplet Nuage de prénoms
  13. Gramplet Roue des ascendants
  14. Gramplet Statistiques
  15. Gramplet Statistiques âge
  16. Gramplet Log de session
  17. Gramplet Parenté
  18. Gramplet Vue Express
 12. Rapports
  1. Produire des rapports
  2. Valeurs de substitution
  3. Options communes
  4. Livres
  5. Rapports graphiques
  6. Graphiques
  7. Rapports texte
  8. Pages internet
  9. Rapports Express
 13. Outils
  1. Analyse et Exploration
   1. Comparaison des événements individuels
   2. Navigateur interactif des descendants
  2. Modification de la base de données
   1. Information sur le propriétaire de la base
   2. Extraction des informations depuis le prénom
   3. Extraire les données du lieu depuis son titre...
   4. Trouver les doublons possibles...
   5. Réparation de la casse...
   6. Renommer les événements individuels
   7. Reorganier les identifiants GRAMPS
  3. Réparation de la base de données
   1. Vérifier et réparer la base de données
   2. Reconstruire les tables de référence
   3. Reconstruire les seconds indices
   4. Supprimer les objets non-référencés...
  4. Utilitaires
   1. Générer les codes SoundEx
   2. Gestionnaire de media...
   3. Calculateur de relations
   4. Vérifier les données
 14. Réglages
  1. Préférences
  2. Autres réglages
  3. Manipulation avancée
  4. Éditeur du format de nom
 15. Règles de filtrage
  1. Filtres généraux
  2. Filtres événements
  3. Filtres familiaux
  4. Filtres sur les ascendants
  5. Filtres sur les descendants
  6. Filtres sur les relations
  7. Filtres divers


Appendix A: Foire aux questions
Appendix B: Raccourcis clavier
Appendix C: Référence des lignes de commande
Options disponibles
Options du format
Options d'ouverture
Options d'importation
Options d'exportation
Options d'action
Liste d'options
Opération
Exemples
Variables d'environnement2222222222222222222222222


Introducció

Fig. 2.1 Finestra principal de GRAMPS

Quan obriu una base de dades (existent o no), es mostra la següent finestra:

La finestra de GRAMPS conté els següents elements:

 • Barra de menú: La barra de menú es col·loca a la part superior de la finestra (just a sota del títol de la finestra) i dóna accés a totes les funcions de GRAMPS a través dels seus menús.
 • Barra d'eines: col·locada just sota la barra de menú. Dóna accés a les funcions més utilitzades de GRAMPS. Podeu definir les opcions que controlen com apareix per mitjà del menú Edició -> Preferències . També la podeu amagar completament anant a Vista -> Barra d'eines.
 • Barra de progressió: es troba a baix, a l'esquerra de la finestra principal de GRAMPS. Mostra el curs de les operacions llargues com l'obertura i la gravació de grans bases de dades, la importació o l'exportació a d'altres formats, la generació d'indrets web, etc. Quan no realitzeu aquest tipus d'operacions, la barra de progressió no es mostra.
 • Barra d'estat: Se situa a la dreta de la barra de progressió, sota la finestra de GRAMPS. Informa sobre el treball en curs amb GRAMPS i dóna informació contextual dels elements seleccionats.
 • L'àrea de visualització: L'àrea més gran de la finestra de GRAMPS és la zona de visualització. El que mostra depèn de la vista seleccionada. Parlarem de Vistes en detall a continuació.

Les diferents Categories

La informació genealògica és molt àmplia i pot ser extremadament detallada. Mostrar-ho és un repte que GRAMPS accepta dividint i organitzant la informació a través d'una sèrie de Categories, cadascuna amb les seves pròpies Vistes. Cada Vista mostra una part de la informació total, seleccionada segons la Categoria específica. Això restarà més clar quan haurem explorat les diferents Categories, llistades aquí sota:

 • Gramplets: mostra els diferents gramplets, petits ginys que us poden ajudar en la recerca genealògica.
 • Persones: mostra els individus de l'arbre familiar sense ensenyar les seves connexions. Aquesta categoria conté una vista en forma de llista i una vista jerarquitzada.
 • Relacions: mostra les relacions entre la persona activa i els altres individus en forma de text. Això inclou als pares, cònjuges i fills.
 • Famílies: mostra les famílies de l'arbre familiar.
 • Avantpassats: mostra un arbre gràfic per a la persona seleccionada.
 • Esdeveniments: mostra els esdeveniments de l'arbre familiar.
 • Fonts: mostra les fonts de l'arbre familiar.
 • Llocs: mostra els llocs de l'arbre familiar.
 • Geografia: mostra les dades del seu arbre sobre un mapa.
 • Audiovisuals: mostra els recursos audiovisuals de l'arbre familiar.
 • Repositoris: mostra els dipòsits de l'arbre familiar.
 • Notes: mostra les notes de l'arbre familiar.

Aquestes categories poden oferir diferents visualitzacions de les vostres dades. Cadascuna d'aquestes s'anomena Vista. Abans d'abocar-nos en la descripció de cada vista, començarem per explicar com canviar de Vista.

Vistes de commutació i modes de visualització

Fig. 2.2 Vista mode barra lateral
Fig. 2.3 Vista mode tabulació

Com s'ha especificat a dalt hi ha dotze categories diferents, però els connectors que baixeu poden crear noves categories. Hi ha dos modes de visió diferents. Amb un cop d'ull podeu saber en quin mode esteu: Si veieu icones llistades verticalment a la barra lateral a l'esquerra de la finestra, sou a la Vista mode barra lateral.

Si pel contrari veieu una sèrie de "pestanyes" (com Persones, Relacions, Famílies, Avantpassats, Esdeveniments, Fonts, ...) col·locades horitzontalment per la finestra, aleshores esteu en la Vista mode tabulació. Podeu escollir entre els modes de vista seleccionant Vista ->Barra Lateral des de la barra de menú.

Si esteu a la Vista mode barra lateral, podeu seleccionar la Categoria desitjada clicant una icona de la barra lateral.

Si esteu a la Vista mode tabulació, podeu seleccionar la Categoria desitjada clicant la corresponent pestanya.

A més a més CTRL+P i CTRL+N condueixen a la categories prèvia o següent.

Com ja s'ha esmentat, una Categoria pot contenir diferents maneres per a representar les dades, les anomenades Vistes. Si hi ha diverses vistes, podeu canviar-les a la barra d'eines on cada vista disposarà d'una icona. També podeu canviar a través del menú Vista, o prement CTRL+<número>, on <número> és la vista dins d'aquesta categoria.


Categoria Gramplets

Fig.2.4 Vista Gramplets

Des d'aquí accedireu a la Vista Gramplets, que mostra diversos ginys, anomenats Gramplets, us poden ser útils en les vostres investigacions. Dos Gramplets es mostren a l'inici (Benvingut i Principals noms de família), fent clic amb el botó dret del ratolí a la vista, apareix un missatge que us ofereix la possibilitat d'afegir altres Gramplets.

 • Age on Date Gramplet - veure les persones vives i la seva edat en una data concreta
 • Age Stats Gramplet - veure gràfics d'edats
 • Attributes Gramplets - veure els atributs de la persona seleccionada
 • Calendar Gramplet - veure els esdeveniments d'una data concreta, o del mes anterior
 • Descendants Gramplet - veure els descendents de la persona seleccionada
 • Fan Chart Gramplet - veure els ancestres de la persona activa, en un gràfic circular
 • Given Name Cloud Gramplet - veure els noms més emprats
 • Pedigree Gramplet - veure una completa genealogia en un text comprimit
 • Quick View - executa una Vista Ràpida de la persona seleccionada
 • Records Gramplet - veure els registres mundials de les vostres dates
 • Relatives Gramplet - veure els parents de la persona seleccionada
 • Session Log Gramplet - feu un seguiment de la vostra activitat, i els registres que heu visitat
 • Statistics Gramplet - veure estadístiques de la vostra base de dades
 • Surname Cloud Gramplet - most popular surnames as a "text cloud"
 • TODO Gramplet - a notepad to keep tabs on your research
 • Top Surnames Gramplet - top 10 most popular surnames
 • Welcome Gramplet - a GRAMPS welcome message
 • What's Next Gramplet - what needs to be done next

A més, hi ha una sèrie de Gramplets addicionals que podeu instal·lar i utilitzar fàcilment. Aquests inclouen:

 • Headline News Gramplet - current, breaking news from GRAMPS
 • Data Entry Gramplet - edit active person's name, birth date and place, death date and place, and add people
 • Python Gramplet - a Python shell
 • FAQ Gramplet - frequently asked questions
 • Note Gramplet - see and edit active person's primary Person Note
 • Arbre : anuncia un arbre genealògic comprimit dels ascendents directes. Així com un resum per generació. Faci clic sobre els vincles per veure les entrades corresponents.
 • Edat a la data : aquest gramplet calcula les edats dels individus del seu arbre familiar, en vida en aquesta data donada.
 • A fer : en aquesta finestra pot afegir la seva llista "A fer", o tota altra nota. Diversos gramplets "A fer" el poden organitzar en les seves recerques.
 • Benvingut : és una finestra Benvingut en GRAMPS
 • Calendari : anuncia els esdeveniments per a aquests dies/mes i anys.
 • Noms de família : anuncia el seu top 10 dels noms de família
 • Núvol de noms : cartell una finestra amb un núvol de noms de família els més corrents.
 • Estadístiques : anuncia una finestra amb un resum de l'Arbre Familiar  : molts individus, homes i dones, moltes famílies, media, etc.

and many others. See Third-party Plugins for more details.

For more detailed information on using the installed Gramplets, see Gramplets.


Per a més informació detallada veure Gramplets. Heus aquí una ullada de les funcionalitats.

People Category

TreeView and ListView

La vista Persones llista els individus emmagatzemats en la base de dades. Notareu que la gent es agrupada segons els seus cognoms famíliars. A l'esquerra de cada nom de família hi ha una fletxa o altres indicadors. Faci clic sobre un d'ells per desplegar el conjunt de la llista d'individus compartint aquest nom. Faci clic una vegada més sobre l'indicador comprimirà la llista i no anunciarà més que el nom de família.

Per defecte, la vista Individus, anuncia diverses columnes d'informació sobre cada persona. Pot afegir o treure columnes de la fixació cridant l'Editor de columnes (Fixació Configurar -> o Configurar el botó la vista... ) després marcant i llançant en la llista. Pot igualment canviar la posició de les columnes en la vista individus amb un glisser-déposer cap a la nova posició en l'editor. Una vegada que ha realitzat els canvis desitjats, faci clic sobre Validar per deixar l'editor i veure els seus canvis en la vista individus.

Fig. People ListView
Fig. People TreeView


Configuració

Fig. 2.5 Column Editor Dialog

La People View lists de persones s'emmagatzema a la base de dades. Us adonareu que les persones s'agrupen d'acord amb els noms de la seva família. A l'esquerra de cada nom de la família que acostuma a ser una fletxa o algun altre tipus d'indicador. En fer clic una vegada es desplega una llista de persones que comparteixen el nom. En fer clic a l'indicador tornarà a "enrotllar" la llista i mostrar únicament el nom de la família.

Per defecte, la vista de persones, mostra diverses columnes d'informació sobre cada persona. Vostè pot afegir o treure columnes cap ai des de la pantalla trucant el quadre de diàleg Editor de Columnes (Veure -> Configura... o feu clic al Configuració butó) i marcant o desmarcant les caselles de la llista. També podeu canviar la posició d'una columna de la Vista Persones fent clic i arrossegant a una nova posició en l'Editor (drag and drop). Un cop hageu realitzat els canvis que vulgueu, feu clic OK per sortir de l'Editor i veieu els canvis a la Vista Persones.

The People View lists the people stored in the database. You'll note that people are grouped according to their family names. To the left of each family name is typically either an arrow or some other type of indicator. Clicking it once will reveal the entire list of people sharing that name. Clicking the indicator again will "roll up" the list and show only the family name.

By default, the People View, displays several columns of information about each person. You can add or remove columns to and from the display by calling up the Column Editor dialog (View -> Configure... or click on Configure button) and checking or unchecking the boxes listed. You can also change the position of a column in People View by clicking and dragging it to a new position in the Editor (drag and drop). Once you have made the changes you want, click OK to exit the Editor and see your changes in the People View.

Gramps-notes.png
Column Editor

The Column Editor is available in all Views and works the same way in each.

Filters

Fig. 2.6 Filter Controls Displayed

Les bases de dades genealògiques poden contenir informacions sobre nombrosos individus, famílies, llocs, i objectes. Com les llargues enumeracions són suceptibles de ser una llarga llista difícil de tractar mentalment. GRAMPS li proposa dos mitjans diferents per controlar aquesta situació en vostè que permet filtrar una llista per a una gestió adaptada.

Aquests mètodes són Recercar i Filtrar.

Recercar buscarà el text anunciat en una llista, mentre que els filtres anuncien els individus dels quals les dades corresponen al criteri del filtre. Recercar és un mètode simple però ràpid per recercar en la fixació columnes. Picar els caràcters a la capsa de recerca i fer clic sobre el botó Recercar anunciarà només les línies on el text és present.

Alternativament, pot activar la barra de filtre, la qual es mostrarà a la dreta de la fixació. Quan la barra de filtre és anunciada, la barra de recerca ja no ho és. La barra de filtre li permet construir un conjunt de regles de filtrat interactives podent ser aplicades a la fixació. El filtre és basat en les regles i les dades, no sobre la fixació a la pantalla.


Genealogical databases can contain information on many people, families, places, and objects. It's therefore possible for a View to contain a long list of data that's difficult to work with. GRAMPS gives you two different means for controlling this condition by allowing you to filter a list to a more manageable size.

These methods are Search and Filtering.

A search will search the text displayed in list, whereas filters display people whose data match the criteria of the filter. Search is a simple but fast method of searching the columns displayed on the screen. Typing the characters into the Search box and clicking the Find button will display only lines that match the text.

Alternatively, you can enable the Filter sidebar, which will be displayed on the right hand side of the display. When the filter sidebar is displayed, the Search bar is not displayed. The Filter side bar allows you to interactively build a set of filter rules that can be applied to the display. The filter is applied based on the rules and the data, not on the screen display.

Tango-Dialog-information.png
Searching vs. Filtering

Searching only searches for exact text matches. If the date displayed is "Jan 1, 2000", a search of "1/1/2000" will fail, but a filter of "1/1/2000" will match.


When GRAMPS opens a database, no filtering is in effect. In People View, for example, all people in the database are listed by default.

Sorting columns

Fig. Sort Column

To be written.


Relationships Category

La vista Relacions cartell totes les relacions al voltant de la persona activa (la persona seleccionada). En particular, aquesta vista ensenya els seus pares, els seus germans i germanes, els seus cònjuges i els seus nens.

La vista Relacions és adaptada per permetre una navegació ràpida. Pot canviar ràpidament de peronne activa simplement fent clic sobre el nom de qualsevol de les persones llistades. Cada nom és un vincle hipertext, similar a una pàgina internet.

L'estil per al nom de la persona activa és gras. Els altres noms són anunciats amb o sense l'estil gras, itàlic segons les relacions existents per a la persona activa.

  * Per a un individu anotat com a parent o conjunt de la persona activa, el nom utilitza un estil tipogràfic diferent si aquest individu té almenys un parent.
  * Per a un individu anotat com a nen, germà o germana de la persona activa, el nom utilitza un estil tipogràfic diferent si aquest individu té almenys un nen. 

La vista Relacions cartell aquestes diferents seccions:

  * La persona activa : dalt de la pantalla, és anunciat el nom, l'id, les informacions de naixement i de defunció així com el càlcul de l'edat de la persona activa. Si una foto de l'individu està disponible, és anunciada sobre el costat dret. Al costat del nom de la persona hi ha un símbol indicant el gènere, i un botó Editar . Fer clic sobre el botó Editar el permetrà d'editar totes les informacions de l'individu en un diàleg d'Edició de l'individu . 
  * Els pares : la secció següent, la secció pares, anuncia les famílies de les quals la persona és la nena. Ja que és possible per a una persona de tenir alguns parella de pares, és possible tenir diverses seccions pares. 

Pot controlar el nombre d'informació a anunciar utilitzant la menuda Fixació. Aquest menú de fixació li permet ensenyar o amagar els detalls (naixement i informació de defunció) i ensenyar o amagar els germans i germanes. Al costat de cada individu llistat hi ha un botó Editar, quin li permetrà editar tots els detalls d'una persona particular.

Pot afegir una nova parella de pares sigui seleccionant Afegir pares o Partir dels pares . El botó Afegir pares produirà una nova família del qual la persona activa serà llistada com a nen. El botó Partir dels pares el permetrà d'escollir a partir d'una llista de famílies existents, després d'afegir la persona com a nen de la família.

Pot editar dels pares existents seleccionant el botó Editar al costat dels pares. Si selecciona Suprimir al costat de la parella de pares, llavors la persona activa ja no serà la nena dels pares. Aquest botó no suprimeix la relació entre els pares.


La família : aquesta secció és similar a la secció pares, quina anuncia les famílies on la persona activa és una parenta. Perquè és possible tenir múltiples famílies, és possible tenir múltiples seccions família. Cada secció família anuncia el cònjuge i els nens.


Pot afegir una família seleccionant Afegir un cònjuge a la barra d'eines. Això crearà una nova família de la qual la persona activa serà el pare o la mare.

Seleccionar el botó Editar al costat del cònjuge el permetrà d'editar la família anunciada. Fer clic sobre el botó Suprimir traurà la persona de la família anunciada.


Pot reorganitzar els pares i els cònjuges seleccionant Reorganitzar . Aquesta opció no serà activa més que si més d'una parella de pares o més d'un cònjuge existeix per a la persona activa. Seleccionar aquest botó anunciarà un diàleg que li permetrà reorganitzar les famílies.


Pot configurar la vista anomenant el diàleg Configurar (Fixació Configurar ->... o fent clic sobre el botó Configurar la vista... ).


La vista Familles anuncia una llista de totes les famílies de la base de dades. Des d'aquesta vista, podrà afegir, editar, o suprimir les famílies. Per defecte GRAMPS anuncia id, pare, mare, i relacions. Els nens que no poden ser anunciats a la pantalla en aquesta vista.Fig. 2.7 Relationships View

The Relationships View displays all the relationships of the Active Person (the selected person). Specifically, it shows his or her parents, siblings, spouses, and children.

The Relationships View is designed to allow for quick navigation. You can quickly change the Active Person simply by clicking the name of any person listed on the page. Each name is actually a hypertext link, similar to a web page.

The name of the Active Person is in bold style. Other names are shown either with or without bold and italic emphasis depending on whether certain relationships exist for the named person. For a person listed as a parent or spouse of the Active Person, the name is emphasized if that person has a parent family. For a person listed as a sibling or child of the Active Person, the name is emphasized if that person has children.

Dates are normally in regular style, and in italic style if the displayed event is a fallback event, i.e., a substitute event for another missing event. That may be christening event for birth event, burial event for death event, etc.

The Relationships View displays the following sections:

 • Active Person: At the top of the screen, name, ID, birth, and death information, calculated age of the Active Person is displayed. If a photo of the person is available, it is shown on the right hand side. Next to the person's name is a symbol indicating gender, and an Edit button. Clicking the Edit button will allow you to edit all of the person's individual information in an Edit Person dialog.
 • Parents: The next section, the Parents section, displays the families in which the person is a child. Since it is possible for a person to have multiple sets of parents, it is possible to have several Parents sections.

You can control how much information is displayed by using the View menu. The view menu allows you to show or hide details (the birth and death information) and to show or hide siblings. Next to each person listed is an Edit button, which will allow you to edit all the details of that particular person.

You may add a set of parents by either selecting the Add Parents or the Share Parents buttons. The Add Parents button will create a new family with the Active Person listed as a child. The Share Parents button will allow you to choose from a list of existing families, and then add the person as a child to that family.

You may edit an existing parents by selecting the Edit button next to the parents. If you select the Delete button next to a set of parents, then the Active Person will be removed as a child from the parents. This button does not delete the parents' relationship.

Gnome-important.png
Warning

If you are not careful, it is possible to create multiple families with the same parents. This is rarely what the user wants to do. If you attempt to add a new family that has the same parents as an existing family, GRAMPS will issue a warning dialog. If you get this dialog, you should probably Cancel the edit, and then use the Select button to select the existing family.

 • Family: Similar to the Parents section is the Family section, which displays families where the Active Person is a parent. Because it is possible to have multiple families, it is possible to have multiple Family sections. Each family section displays the spouse and any children.
Gramps-notes.png
Spouse

We use the term spouse for sake of simplicity. However, please note that spouse may in fact be a domestic partner, a partner in a civil union, or various other similar relationships between two people. Spouse relationships are not required to be only between a male and female.

Fig. 2.8 Relation reordering

You may add a family by selecting the Add Spouse button in the toolbar. This will create a new family with the Active Person listed as a father or mother.

Selecting the Edit button next to the spouse will allow you to edit the displayed family. Clicking the Delete button will remove the person from the displayed family.

Gnome-important.png
Removing a person from a family

Removing a person from a family does not delete the family. The person is removed as the father or mother, and any other relationships in the family continue to exist.

Gramps-notes.png
Note

We use the terms father and mother for the sake of simplicity. Even if there are no children in a family, the father and mother terminology is still used. In the case of male/male or female/female relationships, the father and mother labels should be considered to be convenience labels.

You can reorder the parents and spouses by selecting the Reorder button. This option will only be enabled if more than one set of parents or more than one set of spouses exists for the Active Person. Selecting this button will display a dialog that will allow you to reorder the families.

Configuration

Fig. Configure Relationships View

You can configure the view from the display by calling up the Configure dialog (View -> Configure... or click on Configure button).


Families Category

Fig. 2.9 Family List View

The Family List View displays a list of all families in the database. From this view, you may add, edit, or delete families. The default display lists the ID, Father, Mother, and Relationship. Children cannot be displayed on the screen in this view.

Gnome-important.png
Remove button

Unlike the Relationships View, clicking the Remove button in this view will remove the family from the database. All people will remain, but all relationships between the people in the family will be removed.

Ancestry Category

The Ancestry Category shows several graphical representations of the ancestry of the active person. By default this is the Pedigree View and the Fan Chart View, but the addons contain extra downloadable views.

Pedigree View

Fig. 2.10 Pedrigree view
Fig. 2.11 Children menu

The Pedigree View shows up to five generations, depending on the size of the window. Each person is indicated by a box labeled with his or her name, birth and death information, and optionally an image if available. Two lines branch from each box. The top one shows the person's father and the bottom one the mother. Solid lines represent birth relations, while dashed lines represent non-birth relations such as adoption, step-parenthood, guardianship, etc.

To the left of the Active Person is a left arrow button. If the Active Person has children, clicking this button expands a list of the Active Person's children. Selecting one of the children makes that child the Active Person.


The appearance of the children's names in the menu differentiates the dead ends of the tree from the continuing branches.

Children who have children themselves appear in the menu in the boldface and italic type, while children without children (dead ends) appear in a regular font. If the Active Person has only one child, no menu will be displayed (since there is only one choice) and the child will become the Active Person when the arrow button is clicked.

The right-hand side of the window shows two right arrow buttons. When the top button is clicked, the Father of the Active Person becomes the Active Person. When the bottom button is clicked, the Mother of the Active Person becomes the Active Person.

Fig. 2.12 Personal context

Right-clicking on any person's box in the Pedigree View will bring up the "context menu".

Among other useful items, the context menu has sub-menus listing Spouses , Siblings , Children , and Parents of that person.

"Greyed-out" sub-menus indicate the absence of the data in the appropriate category. Similar to the children menu above, Childrens' and Parents' menus distinguish continuing lines from dead ends.

Fan Chart View

Fig. Fan Chart View

This view shows the ancestry but as a pie chart. Clicking on a name in the chart will double the section of the pie allocated to that person. A second click brings the chart back to the original form. Right click brings up a context menu like in the pedigree view, allowing to navigate to other people.

This view enables to see large ancestries in a more compact manner, and to see very quickly which parts of an ancestry need further research.

You can rotate the view by click and drag outside the fan chart. You can move the view by click and drag inside the inner (white) region.


Events Category

Fig. 2.13 Events view

Events can be shared between multiple people and multiple families. The Events View lists the all the events recorded in the database.

The columns available for display are: Description , ID , Type , Main Participants , Date , Place and Last Changed.

The default view displays the Description , ID , Type , Date and Place of the event. The Column Editor dialog can be used to add, remove and rearrange the displayed columns. This can be accessed from the Configure View... button on the toolbar.


Gnome-important.png
Meaningful event description

Because events can be shared, you should take the extra time to give each event a unique and meaningful description. This will help you find the correct event if you decide to share events.

The list of Events can be sorted in the usual manner, by clicking on the column heading. Clicking once sorts in ascending order, clicking again sorts in descending order.

Sources Category

Fig. 2.14 Sources view

Sources View lists the sources of certain information stored in the database.

These can include various documents (birth, death, and marriage certificates, etc.), books, films, journals, private diaries, - nearly anything that can provide genealogical evidence. GRAMPS gives you the option to provide a source for each event you record (births, deaths, marriages, etc.). The Sources View lists the Title , ID , and Author of the source, as well as any Publication information that may be associated with it.

The list of Sources can be sorted by clicking on a column heading.

Clicking once sorts in ascending order, clicking again sorts in descending order. The Column Editor dialog can be used to add, remove and rearrange the displayed columns.

Places Category

Fig. 2.15 Places view

The Places Views lists the geographical places in which the events of the database took place. These could be places of birth, death, and marriages of people, as well as their home, employment, education addresses, or any other conceivable reference to the geographical location. The Places View lists the places' Name , ID , Church Parish , City , County , State , and Country . All of these columns can be used for sorting by clicking on a column heading.

Clicking once sorts in ascending order, clicking again sorts in descending order. The Column Editor dialog may be used to add, remove and rearrange the displayed columns.

If a place has been highlighted, you may select the Google Maps, loading... button to attempt to display the place in a web browser. The map service can be chosen from the drop down list under the black triangle to the right of the map button.

Your default web browser should open, attempting to use either the longitude and latitude coordinates or the place name to display the location using the Google Maps web site. Different map services might have different requirements for the location description.

This feature is limited, and may not always produce the results you desire.

PlaceTreeView and PlaceListView

Fig. Places TreeView
Fig. Places ListView

The two views in this category show the places grouped or ungrouped. The PlaceTreeView tries to group the places in logical groups: country, county, ... . This view is new in version 3.2.0. In future versions the aim is to make the grouping more intelligent.

The PlaceListView on the other hand just shows all the places in one long list.


Geography Category

This category is for showing data on a map. It contains the Geographic View, which allows to see the people and their events placed on a map via an internet map provider (OpenStreetMap or Google maps).

Fig. 2.19 Geographic View

The Geographic View can:

 • show all places in your family tree
 • show a filtered selection of places
 • show all places connected to the active person
 • show all places connected to the active family
 • show all places connected to all events
 • show all places connected to a filtered selection of events

These options are accessible via the buttons on the toolbar. To filter on places or events, active the filter sidebar (View->Filter Sidebar)

Furthermore, the Geographic view can help you add new places to your family tree, or add latitude-longitude coordinates to existing places. To activate this, use the add location button, or the link location button in the toolbar.

The top of the Geographic View shows two lines with information, allowing you to change the information shown. The second line always shows in bold what is shown on the map. The first line has:

 • Place list button and selection field.
The button shows how many places are present in the map. The selection fields allows you to jump to one of these places. You can clear the selection field by clicking the places list button.
 • Place page buttons
If there are many places, the map is no longer useful because too much information is shown. Therefore, the places will be divided in pages. You can navigate the pages and see the map change via the Place page buttons: << goes back a page, >> goes forward a page, and the middle button shows how many pages there are and what is shown at the moment.
 • Places with no latitude-longitude
The Geographic View can only show places with a valid latitude-longitude. A list of all places that satisfy the selection, but cannot be put on the map, is available via the button with a number and the ? sign. You can add latitude-longitude to these places in one of the following ways:
 • Use the place link button on the Geographic View
 • Go to the Place View, and use the Go button to search the place and it's location
 • Download the Place completion tool via the Help->Plugin Manager. If you download the data of your country, this tool can add latitude-longitude to all your places.
 • lock zoom level.
If you zoom the map to a resolution you want to keep, then you can press the lock zoom level button, and every time the Geographic View redraws the map, this zoomlevel will be used.
 • provider selection change
Gramps uses OpenStreetMap or Google Maps to provide the map you see. With this button you can quickly change from one to the other. The advantage of OpenStreetMap is that it is a free project, so you can update the maps yourself with missing information via their website.

Via the Configure View button in the toolbar (or in the View menu, you have the following functionality:

 • Map options
 • add crosshair in center of map, usefull to add or link places to the correct latitude-longitude coordinates
 • show coordinates in the statusbar
 • Time period: this changes how the view divides events in groups
 • Network: This view needs an internet connection. If your connection drops away from time to time, or is not always on, you can set here to have the Geographic view retry the internet connection. Like this, the Geographic view will become active the moment your internet connection returns, without you needing to take manual action.
Tango-Dialog-information.png
Note

The Geography category is only present if a browser engine is present that Gramps can use. Specifically, this means you should have python bindings for webkit or for gtkmozembed installed.


Media Category

Fig. 2.16 Media view

The Media View is a list of Media Objects used in the database.

Media Objects are any files that relate somehow to the stored genealogical data.

Technically, any file can be stored as a Media Object.

Most frequently, these are images, audio files, animation files, etc. The list box on the bottom lists the Name , ID , Type , and Path of the Media Object.

The Column Editor dialog may be used to rearrange the displayed columns, which obey usual sorting rules. The top part of the GRAMPS window shows a preview (if available) and information about the Media Object.

Repositories Category

Fig. 2.17 Repositories view

Version 2.2 adds support for Repositories.

A repository can be thought of as a collection of sources.

Each source in the database can reference a repository (such as a library) in which it belongs. The functionality of the Repositories View is similar to the other views.

Notes Category

Fig. 2.18 Notes view

A Note is pure text, as stored in the other objects.

The functionality of the notes View is similar to the other views. The view lists all Notes stored in the Family Tree. With the Edit ->Column Editor you can change the displayed columns. The possibilities are Preview, ID, Type and Marker.

The Type can be (amongst others): Event Note, Address Note,Source text, Place Note

Double-clicking on a Note in the list will bring up a window where you can edit the Note. You can change fonts, font color and backgroundcolor. A spellchecker is available for English and your local language.

HTML View (optional)

Fig. 2.19 HTML view
Fig. 2.20 online archive

HTML View (see blog) is by default hidden. You can activate it via Help->Plugin Manager. This simple view allows to open a webpage from within Gramps. This might be interesting if you want to access sources on the internet without switching between Gramps and your web browser.33333


En aquest capítol, començarem amb els elements bàsics. Li mostrarem com iniciar GRAMPS i com aconseguir ajuda quan vostè la necessita.

= per començar GRAMPS

Vostè pot iniciar GRAMPS de les següents formes:

 • Des del menú Aplicacions

Triï GRAMPS de la llista de programes mostrats en el menú Aplicacions de la seva computadora. (La posició i aparença d'aquest menú es diferencien lleugerament d'una distribució de Linux a una altra. En la part superior de l'escriptori predeterminat de GNOME, vostè trobarà GRAMPS en les Aplicacions - Un altre menú.