Difference between revisions of "Sv:Källor"

From Gramps
Jump to: navigation, search
m (Some more translation)
m (Replaced wiki links with call lang templates.)
Line 1: Line 1:
Källor spelar en nyckelroll i [[genealogy|genealogisk forskning]].
+
Källor spelar en nyckelroll i {{call lang|genealogy|sv|genealogisk forskning}}.
  
 
[[Category:Sources]]
 
[[Category:Sources]]
Line 7: Line 7:
  
 
Vetenskapligt så kan källorna delas in i tre grupper:
 
Vetenskapligt så kan källorna delas in i tre grupper:
#Primärkällor : Text som är förstahandsinformation om händelsen, tillkommen när [[event|händelsen]] skedde av någon som verkligen har sett det hända. Exempel: dagböcker, attester, tidningar ...
+
#Primärkällor : Text som är förstahandsinformation om händelsen, tillkommen när {{call lang|event|sv|händelsen}} skedde av någon som verkligen har sett det hända. Exempel: dagböcker, attester, tidningar ...
 
#Sekundärkällor : Nedtecknade sammanställningar om historien baserade på bevis från primärkällor och andra sekundärkällor tillsammans med kommentarer och analys. Exempel: historieböcker, genealogisk litteratur...
 
#Sekundärkällor : Nedtecknade sammanställningar om historien baserade på bevis från primärkällor och andra sekundärkällor tillsammans med kommentarer och analys. Exempel: historieböcker, genealogisk litteratur...
 
#Tredjehandskällor : Urval och sammanställning av primära och sekundära källor. Exempel: bibliotekskataloger, bibliografier ...
 
#Tredjehandskällor : Urval och sammanställning av primära och sekundära källor. Exempel: bibliotekskataloger, bibliografier ...
Line 14: Line 14:
  
 
=== Officiella dokument ===
 
=== Officiella dokument ===
* [[Birth certificate|Födelseattest]]er
+
* {{call lang|Birth certificate|sv|Födelseattester}}
 
* Still births
 
* Still births
 
* Marriage certificates
 
* Marriage certificates
Line 22: Line 22:
  
 
=== Religiösa dokument ===
 
=== Religiösa dokument ===
* [[Baptise record|Dopböcker]]
+
* {{call lang|Baptise record|sv|Dopböcker}}
 
* Vigselböcker
 
* Vigselböcker
 
* Begravningsböcker
 
* Begravningsböcker
Line 35: Line 35:
  
 
=== Boende ===
 
=== Boende ===
* [[Census|Folkräkningar]]
+
* {{call lang|Census|sv|Folkräkningar}}
 
* Dokument över egendom
 
* Dokument över egendom
 
* Telefonkataloger
 
* Telefonkataloger

Revision as of 18:18, 23 March 2007

Källor spelar en nyckelroll i genealogisk forskning.

Definition

En källa är en text (i vissa fall en muntlig presentation, ljudinspelning, videoinspelning) från vilken (genealogisk) information kan hämtas.

Vetenskapligt så kan källorna delas in i tre grupper:

 1. Primärkällor : Text som är förstahandsinformation om händelsen, tillkommen när händelsen skedde av någon som verkligen har sett det hända. Exempel: dagböcker, attester, tidningar ...
 2. Sekundärkällor : Nedtecknade sammanställningar om historien baserade på bevis från primärkällor och andra sekundärkällor tillsammans med kommentarer och analys. Exempel: historieböcker, genealogisk litteratur...
 3. Tredjehandskällor : Urval och sammanställning av primära och sekundära källor. Exempel: bibliotekskataloger, bibliografier ...

De viktigaste genealogiska källorna

Officiella dokument

 • Födelseattester
 • Still births
 • Marriage certificates
 • Skilsmässor
 • Dödsattester
 • Formella namnbyten

Religiösa dokument

Juridiska dokument

 • Domstolshandlingar
 • Notary documents

Migration

 • Passagerarlistor
 • Record of landing

Boende

Vilorum

 • Begravningsplatsens listor över begravningar
 • Krigsgravar

Militaria

 • Enlistment lists
 • Draft lottery documents
 • Medaljer
 • Saknade i strid
 • Desertörer

Personliga Dokument

 • Dagböcker
 • Korrespondens
 • Household bills

Övriga tänkbara källor

 • Biblar
 • Historier
 • Publikationer
 • Fotografier
 • Anställningsinformation
 • Medicinska journaler
 • DNA