Sources in Gramps/he

From Gramps
Revision as of 16:57, 21 July 2023 by Avma (talk | contribs) (סיווג: typo)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

מבוא

מחקר גנאלוגי חייב להסתמך על מקורות אותנטיים ככל הניתן, כאלו שלא שונו או עוותו לאחר שנוצרו. מקורות אלה נוצרו במועד או בסמוך למועד שבו התרחש אירוע כל שהוא ולכן מהווים עותקים מדויקים ונאמנים למקור. עותקים מדויקים נחשבים גם הם כנאמנים מקוריים. עותקים או אוספי מידע שמשנים את המקור בדרך כלשהי נחשבים נגזרות מקור וערכם הגנאולוגי מוטל בספק.

מקורות מעובדים, כגון ספרי שמות משפחה, יהיו חשודים במיוחד, על אחת כמה וכמה כאשר הם לא מכילים ציטטות ומובאות ממקורות מקוריים או נגזרים אחרים. כל מידע שנמצא במקור מעובד כזה צריך להיות מוערך ודורש וודוא על ידי רשומות מקור אמינה יותר אחת נוספות, כל זאת לפני שיבואו לתוך מסד הנתונים.

מקורות מהיימנים (לרוב) יהיו
 • מפקדי אוכלוסין
 • מצבות בתי הקברות
 • פנקסי תעתוק מצבות בעבר
 • בתי דין (דתיים)
 • תעודות מסע (לרוב ימיים)
 • ארכיונים אחרים (ממשיים או מקוונים)


בנוסף, חשוב לזכור כי היסטוריות משפחתיות רבות מדי, שפורסמו במאה ה־19 ובתחילת המאה ה־20 נוטים להכיל לא מעט טעויות (לעיתים מכוונות בידי הכותב) ולכן חובה לנקוט משנה זהירות בהתבססות על מקורות אלו.

קישוריות

מקורות מעצם טבעם הם 'מרובים' ולכן חשוב מאוד שניתן יהיה לשתף אותם עם רשומות נוספות במסד הנתונים. לעתים קרובות מקור אחד בודד יכול לשמש במספר אירועים, אך קיימים גם אירועים להם יותר ממקור אחד. במילים אחרות, נדרש פה קשר בין מקור לארוע של 'רבים לרבים'.

מקורות עשויים להיות מקובצים או מוחזקים במאגרים (כגון,ארכיונים, ספריות, מחיצת מחשב שמכילה חומר ארכיוני, ועוד ). ולכלול מספר מובאות. באופן טבעי מתקיים קשר הדוק בין מקורות, מובאות וארועים ומצופה ממערכת גנאולוגית שתדע לספק כלים לניהול מיטבי של כל הקשרים הללו, צורך שגרמפס מתמודדת איתו בצורה טובה ביותר.

סיווג

סיווג אירועים, מקורות ומאגרים עוקב אחר תקן מפרט נתוני GEDCOM.

קובץ GEDCOM מסוגל להכיל מידע על אירועים כגון לידות, פטירות, רשומות מפקד, רישומי ספינה, נישואים ועוד

Gramps-notes.png
כלל אצבע להבחנה באירוע יהיה 'משהו שהתרחש בזמן מסוים, במקום מסוים (גם אם הזמן והמקום אינם ידועים)

המפרט עוצב כך שהקבצים יכולים להכיל גם תכונות כגון תיאור פיזי, עיסוק ומספר כולל של צאצאים; אך בניגוד לאירועים, אין דרך פשוטה לשיוך תכונות לזמן או מקום מסויימים.

המפרט מכתיב שכל אירוע או תכונה ישוייך בדיוק לאדם אחד, או למשפחה אחת. זהי מגבלה לא פשוטה שכן היא יוצרת עודף אירועים. לדוגמה, רשומות מפקד בו הרישום בפועל מכיל לעתים קרובות מידע על מספר אנשים.

גרמפס מאפשר חופש רב בסיווג מקורות. האם זה בהכרח יתרון? כיצד אם כן ניתן להשתמש ביכולות של גרמפס להוספת מקורות בצורה מיטבית?

להלן רשימת תגי GEDCOM חלקית ביותר, כשלצד כל ערך מופיע הסבר קצר.

 • EVEN (אירוע): התרחשות ראויה לציון הקשורה לאדם, לקבוצה או לארגון.
 • DATE (תאריך): התאריך במבנה לוח־שנה.
 • PAGE (עמוד): מספר או תיאור לזיהוי המצאות מידע עם הפניה למקור.
 • QUAY (איכות נתונים): הערכת וודאות הראיות התומכות במסקנה שנגזרה מהראיות.
 • SOUR (מקור): החומר הראשוני או המקורי שממנו הושג מידע.
 • TITL (כותרת): תיאור כיתוב מסויים או יצירה אחרת, כגון כותרת ספר שנעשה בו שימוש בהקשר המקור, או ייעוד רשמי בו משמש אדם בחצר מלוכה או מעמד חברתי אחר, כגון 'הדוכס הגדול'.
 • AUTH (מחבר): שמו של האדם שיצר או ריכז את המידע.
 • ABBR (קיצור): תואר מקוצר (דר', פרופ', עו"ד), תיאור או שם.
 • PUBL (פרסום): מועד ומקום מעשה היצירה או פורסמה.
 • TEXT (טקסט): הנוסח המדויק (תיעתוק) שנמצא במסמך מקור מקורי.
 • DATA (נתונים): מידע שמאוחסן באופן אוטומטי.
 • REPO (מאגר): מוסד או אדם שהפריט שאוזכר מהווה חלק מאוסף או אוספיםים שמאוכסנים על ידם.
 • MEDI (מדיה): מזהה מידע על־אודות המדיה, או לאמצעי בו המידע מאוחסן.
 • CALN (מספר קריאה): מספר יחודי במאגר לזיהוי פריט מסויים בו.

לקריאה נוספת נא לבקר בעמוד gedcom

דוגמאות

הנתונים

A death certificate dated 1809-05-13, stored at the Country Archives of New York, with call-number: 6Mi5202, for Miss X who died on the previous day.

One possibility for the entries

 1. We enter the details in the event field : Death - 1809-05-12 - New-York, NY, USA
 2. We add a source : Death certificate of X (died on 1809-05-12)
 3. related to a repository : Country Archives of New-York - call number: 6Mi5202
 4. We check the entries.
 5. We may also add a date (1809-05-13), volume, page number and the reliability of the source. This information is specific to the way this event (Death of Miss X) is recorded in this source and is not part of the general information about the source. It is the citation data, which appears in Detailed reports as EndNotes.