Sources/pl

From Gramps
Revision as of 04:17, 30 October 2011 by Gioto (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Źródła odgrywają kluczową rolę w genealogii.

Definicja

Źródłem nazywamy tekst (czasami w formie ustnej prezentacji, nagrania audio lub wideo), będący podstawą do dalszych badań. Zobacz też definicję na WikiSłowniku

Z naukowego punktu widzenia rozróżniamy 3 typy źródeł:

 1. Źródła podstawowe (pierwszorzędne) : Teksty, które są własnoręcznymi zapisami zdarzeń z historii, zrobione w czasie kiedy dane zdarzenie miało miejsce przez naocznego świadka. Np: pamiętniki, certyfikaty, gazety codzienne, ...
 2. Źródła drugorzędne : Zapisy opowieści i zdarzeń historycznych bazujące na źródłach podstawowych oraz innych źródłach drugorzędnych, często opatrzone komentarzem i analizą historyczną. Np.: książki historyczne, publikacje genealogiczne, ...
 3. Źródła trzeciorzędne : wybory i kompilacje źródeł podstawowych i drugorzędnych. Np. katalogi biblioteczne, bibliografie, ...

Najważniejsze źródła genealogiczne

Oficjalne dokumenty (państwowe)

 • Akty urodzeń
 • Akty narodzin nieżywych potomków
 • Akty ślubu
 • Papiery rozwodowe
 • Akty zgonu
 • Oficjalne potwierdzenia zmiany nazwiska/imienia
 • Dokumenty adopcyjne

Dokumenty religijne

Dokumenty prawne

 • Akta sądowe
 • Dokumenty notarialne
 • Dokumenty spadkowe

Migracyjne

 • Listy pasażerów
 • Zapisy o lądowaniach/przybyciach

Miejsca zamieszkania

 • Spisy ludności
 • Akta własności
 • Książki telefoniczne
 • Przewodniki i katalogi miejskie

Miejsca wiecznego spoczynku

 • Cmentarne listy pochowanych
 • Groby i cmentarze wojskowe

Wojskowe

 • Listy poborowych
 • Dokumenty loterii poborowej
 • Medale
 • MIA - listy zaginionych w akcji (ang.: Missing in Action)
 • Dezerterzy
 • Przejścia na emeryturę

Dokumenty osobiste

 • Dzienniki
 • Korespondencja
 • Rachunki domowe

Inne możliwe źródła

 • Książki, spisy, biblie
 • Historie
 • Publikacje
 • Zdjęcia
 • Informacje o zatrudnieniu
 • Zapisy i notatki medyczne
 • DNA
 • Listy osób uprawnionych do głosowania i głosujących
 • Rekordy stowarzyszeń genealogicznych