Places in Gramps/he

From Gramps
Jump to: navigation, search

כללי

סקירה כללית gל מדינות עם מידע חקר־יוחסין הנוגע להן:

 • ארגוני חקר־יוחסין ופרטי התקשרות אליהן
 • ארכיונים סיפרתיים בהם ניתן להיועץ באמצעות המרשתת (חינם או בתשלום) עםo דרוג הערכה
 • מיקום הארכיונים, וכיצד להתייעץ עם לגבי מקורות בהם
 • היסטוריה ששיכת למדינה, במובן חקר־יוחסין
 • מצביעים למקומות מסוימים במדינה, עם פרטים (שוב, בנוגע לחקר־יוחסין, לדוגמה מנזר שברשותו מקורות רבים,...)

מהו מקום?

מקום ההקשר למקום בגרמפס הוא הדרך כלל למקום שבו התרחש אירוע מסויים. זאת לא בהכרך כתובת ממשית שכן כל אירוע התרחש במקום כלשהו (ראה למשל מדוע אירוע מגורים ולא כתובת?).

מקום הוא אזור גיאוגרפי בגודל כלשהו, החל ממדינה ועד חלקת קבורה. גבולות מקום עשויים להשתנות לאורך תקופות וזמנים בעקבות מאורעות היסטוריים, מלחמות והסכמים בינלאומיים. כשמדובר באיזור גאוגרפי גדול, כגון יבשת או מדינה, ניתן לתעד את קו הרוחב והאורך של נקודת מרכזית משוערת של אותו איזור.

ניתן לציין מזהה וסוג מקום גרמפס.

ניתן לצרף גם הערות ומדיה למקום מסויים.

שמות מקום

שם מקום מטיבעו הוא תלוי זמן, כלומר אותו מקום שעשוי לשנות את שמו עם הזמן, הוא גם לרוב ייקרא בשות שונים בשם בשפות שונות. לכן תוכנת גרמפס מאפשרת להזין שם מקום בשפות שונות ובמועדים שונים. לדוגמה, ניתן את העיר סנט פטרסבורג ברוסיה (בתקופה זו) בשמות הבאים:

 • Санкт-Петербу́рг (1703-1914) [ru]
 • Петрогра́д (1914-1924) [ru]
 • Ленингра́д (1924-1991) [ru]
 • Санкт-Петербу́рг (1991-) [ru]
 • Saint Petersburg (1703-1914) [en]
 • Petrograd (1914-1924) [en]
 • Leningrad (1924-1991) [en]
 • Saint Petersburg (1991-) [en]

בהנחה שהגדרות ברירת המחדל ליצירת כותרות למקומות באופן אוטומטי Preferences אופשרה, יצירת כותרת אוטומטית למקום תבחר את השם המתאים, בהתחשב בתאריך vאירוע וקוד השפה aמצוין בהעדפות. אם תאריך האירוע לא זמין, או אם המקום מוצג ללא התייחסות לאירוע, אזי ייעשה שימוש בתאריך 'היום'. מנגנון התאמת שמות המקומות פועל על פי הכללים הבאים: כל שם מקום מעובד בתורו. שם מקום מותאם רק אם טווח התאריכים מכיל את תאריך האירוע וקוד השפה זהה להגדרת העדפת השפה. טווח תאריכים ריק מתפרש כתואם לכל תאריך. אם אין התאמה לקוד שפה, שמות שהוגדרו עם קוד שפה 'ריק' ישמשו כחלופה.

השם שהוגדר כשם ה'ראשי' יועבד לפני השמות החלופיים.

איור. 1. סנט פטסבורג – דוגמת מקום

לדוגמה, איור 1 מציג מצג מקום עבור סנט פטרבורג המתואר לעיל. שימו לב לסדר הערכים, לטווחי התאריכים ולקודי השפה.

Fig. 2. Saint Petersburg Event example

Events can be created at specific dates for this place and the title generation will follow the rules above. In the first event in Figure 2, the title generated is '?' because the place has no entries for this date (1500 is not between 1703 and today). In the second event in Figure 2, the generated title - Петрогра́д - corresponds to the first place that matches the date range since the language preference setting is blank. In the fourth event, again the generated title is the first place that matches the date range. Note that the order of the Alternate Names in Figure 1 is important in title generation when the default language is blank. If the Language is specified in the Places Preferences, then that language will be used if found. If the language is not found, the first date match will be used.

The title generation is done at the event update, and it not refreshed if the Place is edited. In the case where the Place is updated, the event would have to be subsequently updated as well to regenerate the title with the corresponding change in the Place.

מדרג מקומות

איור. 3. דוגמת מדרג העיר סנט פטסבורכ

ניתן לאגד מספר מקומות יחד כדי ליצור מדרג מקומות. כלומר מדרג של מדינה, מחוז, נפה, עיר, רובע, שכונה וכן הלאה. אחד השימושים ביצירת מדרג כזה הוא האפשורת להבחין בין מקומות שונים בעלי שם זהה. לדוגמה, ישנם מקומות נוספים הנקראים סנט פטרסבורג מחוץ לגבולות רוסיה רוסיה:

 • Saint Petersburg --> רוסיה
 • Saint Petersburg --> קולורדו --> ארצות הברית
 • St. Petersburg --> פלורידה --> ארצות הברית
 • St. Petersburg --> פנסילבניה --> ארצות הברית

כותרת תיווצר על ידי עקיבה אחר הקישורים. הכותרת "סנט פטרבורג, רוסיה" תתאר את העיר ברוסיה. איור 3 ממחיש את מצג עורך המקומות (עם כותרות שנוצרו באופן אוטומטי) עבור ערים אלו.


איור. 4. דוגמת מדרג מקום – אלזס

קישורים מרובים עם טווחי תאריכים מותרים בשימוש. יכולת זו מאפשרת טיפול נאות במקרים מורכבים יותר שבהם מקום עובר ממיקום בתוך מקום אחד למקום אחר. אלזס מהווה דוגמה טובה:

 • Alsace -(1618–1674)-> האימפריה הרומית
 • Alsace -(1674–1871)-> צרפת
 • Alsace -(1871–1918)-> גרמניה
 • Alsace -(1919–1940)-> צרפת
 • Alsace -(1940–1944)-> גרמניה
 • Alsace -(1945–)-> צרפת

ניתן להשתמש במדרג מקומות גם במסננים, כדי למצוא את כל המקומות שמאוגדים במקום אחר.

איור. 5. דוגמה לאירועים בתאריכים שונים באלזס

איור 5 הוא מצג עורך האירועים שממחיש כותרת שנוצרה לאירוע שמבוסס על תאריך האירוע בעת מעבר במדרג המקום.

Source description

Places in the hierarchy provide standardized titles. Event attributes with a key of "Place" can be used to record places as described in a source.

This allows spelling variations to be recorded without the need to create extra places. It also allows more than one place to be recorded for an event.

For example, an event in Saint Petersburg could have two citations. One may describe the place as "Saint Petersburg" and the other "St. Petersburg".

Editing Places

The Places Places Category View lists all the places in your Gramps database, and is a handy spot to make sure your places are named consistently.

Gramps also provides a window in which you can edit a place:

Fig. 5. Example Place Editor dialogue

Enter the Name and Type of the place in the fields provided. The ID field will be populated automatically by Gramps.

The Code can be used to store a country code or postal code.

The region in which the place belongs should be recorded in the Enclosed By tab. Every place except for countries should have at least one entry. Multiple entries are useful to record a place that has been part of different administrative regions over time. The first entry in the list will be used to construct default place titles.

Variations of a place name over time or different language versions, can be recorded in the Alternative Names tab.

Known Issues

 • The place views and event editors always display the modern place title.
 • The mechanism for selecting an existing place or adding a new place needs improving.
 • The place tree view only displays each place once.
 • Using an empty language code for endonyms, makes entering some place names cumbersome.

Possible future enhancements