Open main menu

Gramps β

Nl:Maak een genealogie website met Gramps

Dit is een Howto om een genealogische web-site aan te maken met Gramps 2.2.x. en de programma-plugin "NarrativeWeb".

De web-site wordt aangemaakt met het verslag "narrative website". Dit programmadeel wordt beschreven in: Generating Web pages. Doel is om een complete beschrijving te geven hoe je best dit verslag gebruikt. We behandelen ontwikkeling, het uploaden van uw genealogische webstek naar een internet aanbieder, de zogenaamde ISP (Internet Service Provider).

Contents

Voor je begint

Met Gramps kun je eenvoudig een mooi ogende webstek aanmaken.

Maar denk, voor je begint, eerst even na over de gegevens die je op de webstek wil plaatsen. Indien je niet oplet en een website aanmaakt van je volledige gegevensbestand, dan kan het aantal bestanden dat aangemaakt wordt reusachtig groot zijn en heel wat schijfruimte innemen.

De gegevens beperken

Indien je beschikt over een groot gegevensbestand is de aangewezen methode om met een filter te starten om de hoeveelheid gegevens te beperken: In het personenscherm ga je naar menu "Toon" en activeer je de filterzijbalk. Ga dan naar menu Bewerken --> filter personen bewerken en maakt een passend filter aan.

Lees, indien nodig help manual. Is het filter eenmaal opgesteld dan kun je het testen in het personenscherm door het filter te selecteren in de filterzijbalk en de zoekfunctie te starten. Je kunt verscheidene filters combineren (en ja, het helpt als je verstand hebt van de basisregels en/of logica). Uiteindelijk krijg je dan de selectie van die personen die je wilde op je web-stek.

Maak een Home Pagina, een Introductie Pagina, en meer

Wat?

Voor je echter start met de module "NarrativeWeb", kun je het beste een aantal eigen pagina's aanmaken. Deze pagina's bevatten informatie die nog niet in Gramps terug te vinden is:

 • Home pagina: de start pagina van je web-stek
 • Introductie Pagina: hier kun je een inleiding op je genealogisch onderzoek kwijt ...
 • Eigen voetnoot: deze voetnoot zal op alle pagina's van je site verschijnen
 • Eigen titel-tekst: deze titel-tekst zal getoond worden bovenaan elke pagina
 • Uitgever info: extra informatie over jouzelf, de uitgever, zal getoond worden op iedere pagina


Denk eraan dat Gramps werkt met zogenaamde

CSS, cascading stylesheets

. Zo wordt de layout, de juiste plaatsing op het blad van de verschillende elementen en de eigenlijke look van de web-stek allemaal in dit bestand opgeslagen. Dit bestand wordt narrative.css genoemd. Je moet je geen zorgen maken over de stijl. Enkel de inhoud en sommige eenvoudige indelingen( paragrafen, vetgedrukte tekst, tekstindeling via

elementen, enz.) moet je vastleggen.

Hoe?

Ga naar Media-scherm in Gramps, en klik op het toevoeg-icoontje. Klik in het Select a media object venster op de keuze Internal Note, en geef een naam in, b.v. Begin Pagina, Voettekst, ... Kies vervolgens het nieuwe media object, en bewerk het (dubbelklikken of op de Edit knop klikken). Alles wat je schrijft in de tab opmerkingen van je Media-object zal getoond worden op je web-pagina indien je dit media-object selecteert voor de aanmaak van de web-stek.

Ben je vertrouwd met de html-taal, dan kun je eenvoudigweg de tekst intikken met de nodige html-codes. Indien je niet beschikt over deze vaardigheden kun je nog altijd een pagina aanmaken met behulp van een web editor zoals Bluefish, Quanta Plus, .... Deze editors beschikken over iconen om dynamisch web-pagina's aan te maken. De zo aangemaakte html-tekst kan dan gecopieerd worden in het opmerkingengedeelte van je Home Page Gramps media-object.

Tip: indien je ervaring hebt met stijlelementen kun je specifieke
tags gebruiken in je pagina's en deze in het CSS-bestand aanpassen. Zo kun je de stijl van je eigen aangemaakte tags flexibel aanpassen.

Een layout kiezen

Gramps heeft een aantal mooie standaard layout schema's. Die schema's worden bewaard in CSS-bestanden (.css extensie). In Gramps 2.2.x zijn er zes verschillende beschikbaar. Je kunt deze bestanden vrijelijk aanpassen (ander lettertype, andere kleuren, ...).

Let op : na de web-pagina aanmaak zal er steeds verwezen worden naar het bestand narrative.css ongeacht welke stijl je koos. Dit bestand wordt geplaatst in de map die je opgaf bij het genereren. Indien je voldoende ervaring hebt met websites kun je zeer eenvoudig dit éne .css bestand aanpassen. Zonder de inhoud te veranderen, kun je zo het aanzien naar vorm en kleuren veranderen. Maak wel eerst een reservekopie, want indien je je webstek opnieuw wilt aanmaken wordt dit bestand snel per ongeluk overschreven.

Voorbeeld van de zes standaard 'stijlen':

 • Modern - TODO
 • Business - TODO
 • Certificate - TODO
 • Antique - TODO
 • Tranquil - TODO
 • Sharp - TODO

Indien je zelf een mooi voorbeeld van een CSS-bestand hebt gemaakt, kun je dit delen met andere Gramps-gebruikers. Je kunt dit doen door een link toe te voegen van je web-stek, in onderstaande tabel. Voeg aan je css-bestand tevens toe dat het auteursrecht ""creative commons alike "" is. Je kunt het bestand natuurlijk ook naar de ontwikkelaars sturen op: gramps-devel <at> lists.sourceforge.net

De pagina's aanmaken

In het menu verslagen, ga naar Web-pagina-->Narrative Web Site.

Kies een gepaste map waar je je webstek lokaal wilt plaatsen. Het is eenvoudiger de gegevens lokaal op te slaan en eerst achteraf de bestanden op te laden naar de eigenlijke web-stek.

In de tab opties - verslagen kies je de aangemaakte filter. Kies een GEPASTE titel voor je web-stek. Kies als bestandsextensie voor: html (de andere zijn voor meer ervaren gebruikers). Zet de karaktercodering op Unicode (gebruik enkel een andere codering indien hier een specifieke behoefte aan is).

Kies welke stijl je wilt en stel de auteursrechten in (gebruik de voetnoot voor specifieke extra wettelijke bepalingen indien die in jouw land van toepassing zijn). Denk na over het auteursrecht!. Ancestor graph generation heeft te maken met hoeveel vooriuders zichtbaar zullen zijn op de people pages in een leuk plaatje. Probeer hier verschillende instellingen voor.

In the Page Generation Tab, choose the internal notes you created, as related above. I suggest you suppress the GRAMPS ID, as visitors are not interested in this. Be carefull with the option Include images and media objects. Only choose this option if 1) your site can be VERY big, 2) you extensively use the private marker on sensitive data. Many people have burnt themselves with this option, publishing private email conversations they stored for research reasons in Gramps, on the net without realising.

The Privacy Tab is last but is one of the most important settings . Take the habit never to include private data, and restrict the information on living people. I suggest you set the years to restrict from person's death to minimum 25 years! This will prevent grave mistakes having sour consequences. Many genealogists have found themselves in disputes due to publication of information on living people. You have been warned. Also take into account local legislation (very strict in eg Italy, France).

Now you just click ok and Gramps starts generatin your web page : a lot of files and dir's will be made, so this will take some time. But when it is completed you will be the proud owner of a complete structure ready to publish on the WWW.

Her-aanmaak van je webstek

Elke keer dat je je databestand wijzigt moet je je web-stek opnieuw aanmaken om te veranderingen te (kunnen) zien. Hoewel Gramps de hele webstek zal vernieuwen, zullen alleen de pagina's met gewijzigde gegevens worden veranderd. Daardoor hoef je niet alle pagina's opnieuw op het Internet te zetten, maar kun je je beperken tot alleen de gewijzigde pagina's. Er bestaan specifieke programma's om dit te doen, zoals Sitecopy. Zie verderop.

Beperking: Als je Gramps opwaardeert, kan de wijze van webstek creëren zijn veranderd, hetgeen betekent dat alle pagina's zouden moeten worden veranderd. Onderzoek dit vooraleer je opwaardeert en weeg de voordelen van opwaarderen af tegen dit mogelijke bezwaar.

Publiceren

Now you can publish your work on the web.

Omvan en 'provider'

First, check the size of your web page. Go to the directory where you stored the web site, and in a modern file browser, right-click and select properties. This normally allows to calculate the directory size. Write down this info, and check your webhosting contract. Above a certain size, you will need to pay extra. Investigate before you burn yourself! If your site is too large, you can make a filter which produces a smaller website, or disable images, or split your site in pieces, and host it with different providers.

There are some free providers around: eg Lycos , but there are maybe better alternatives.

De bestanden transfereren

 • sitecopy: This is generally the best option. Only changed pages are uploaded to the server hosting your website. You can install sitecopy with every distribution via the package manager. Read the manual, it is self-explanatory: type in a console man sitecopy (or in konqueror type address man:sitecopy). Please, add a wiki page to sitecopy if you have experience and want to help new users.
 • rsync : This is for advanced linux users. It is a better solution than sitecopy, but you need full access to the webhost, which normal users normally not have. Rsync only uploads the changes to a file, whereas sitecopy uploads the entire file.
 • ftp/ssh: You can also use a wide range of ftp clients to upload your site. The easiest for new users is in GNOME/KDE, go to Remote Places, and click to add a new remote place. Choose the settings for your provider (ftp/ssh, login, password), and now you can drag and drop files in Nautilius/Konqueror, like on your own PC. You can also use one of the many specific ftp applications, like gFTP (it should be in the repositories of your distribution). Basically you transfer all the files to the server and that's it. However : as you have probably seen, you created with "NarrativeWeb" an awefull lot of directories and files, so transferring the vast amount of files will take some time! If you update your site often, consider to learn sitecopy!

Enkele voorbeelden

Je bent vrij om een link naar jouw, door Gramps aangemaakte, webstek hier te plaatsen. Geef een seintje indien links niet werken.Stijl kan één van de standaard-Gramps stijlen zijn of een eigen aangemaakte stijl.

align="center"
Site Stijl Taal Commentaar
Malengier Modern Nederlands
De Richter eigen Nederlands

Vergelijking met andere programma's

There are two types of genealogy websites: static and dynamic. Static pages are ideal if you are limited with webspace, or want full control over your data. You have a genealogical database on your PC, and you select the data you want on a website, you upload this, and you are finished. Gramps website generation belongs in this category.

Dynamic websites have all the genealogical data on a server, and dynamically offer webpages, typically with javascript. This normally requires more disk space, however due to compression of the data, this might not be too bad. Dynamic websites are a great tool to collaborate on genealogical research with other people, as you normally have the option to change the data from within the website. For example, PhpGedview is an open source project offering exactly this. A possible disadvantage is that for this too work, your service provider must offer you sufficient bandwith, or otherwise serving pages can be slow.

The beauty of open source is that you can choose the environment to work with, and the environment to generate your website with. The benefits of collaborating should also not be exaggerated, however, it might be a good idea to offer in the footer of your Gramps generated website the option to send you feedback, like the example on this page.

Aanpassingen voor meer ervaren gebruikers

Het veranderen van je 'Home Page'

If you made your own "HomePage", which I recommend strongly, you can easily edit this HTML file. Use a standard text editor (gedit will do quite nicely), and you can change the content. The same applies off course to the "Footer" and "IntroPage". If you know your way around with HTML you can add divs and extra markup. Remember to also put the newly defined div and classes in your edited css file.

Veranderen van het narrative.css bestand

As mentioned, with a standard text editor (gedit) you can adapt your css file. Not happy with the colours or fonts? Change them! The beauty of the cascading style sheet is that if you make a change here, all your pages will change. Dada! Now one thing to watch out for is that if you make changes and you finally obtained a good style sheet, that you save a backup in another directory than the one Gramps made. Why? The next time you let Gramps generate some webpages, the program will re-install the default narrative.css and bye bye changes. You can on regeneration of your website select the option in Gramps to NOT use a css, but this is easily overseen, especially if you generate different websites with different requirements

En nu het echte werk.

Als alles volgens plan verliep kan je alle stappen herhalen met een groter aantal personen. Maar hoho, niet te snel ! Controleer eerst hoe groot de som van alle aangemaakte bestanden wel was. Dit is belangrijk omdat je host provider een limiet zet op de hoeveelheid gegevens die je op de server kan plaatsen.

Een voorbeeld is Lycos: deze goeie en gratis service provider laat een respectabele 50 Mb toe. Maar je gegevensbestand kan eigenlijk een ongelimiteerd aantal personen en beelden bevatten en dan is deze limiet snel overschreden. Een zeer belangrijke parameter is het aantal afbeeldingen (media objects) die je op de site plaatst. Heb je bijvoorbeeld 50 afbeeldingen die 500 Kb groot zijn, dan is de helft van de limiet al opgebruikt.

Het gegevensbestand opsplitsen

Wat doe je dan indien je gegevensbestand werkelijk héél groot is? Ik heb dit zelf nog niet geprobeerd, maar je zou jje gegevens kunnen opdelen : bv. de afstammelingen van Jacobus Roelants op één Lycos site en het andere gedeelte van de familei de voorouders van Sebadiah Johansson op een andere Lycos site enz. Het is vrij eenvoudig om dan links te maken op de home-pagina, om te kunnen switchen tussen de sites. Dat moet je dan wel zelf veranderen want Gramps kan natuurlijk niet zelf aanmaken.

Commentaar

Indien je commentaar, opmerkingen, suggesties, aanpassingen, veranderingen of gewoon vragen hebt stuur me dan een e-mail frederik.de.richter at pandora.be. Je kan natuurlijk ook deze wiki pagina aanpassen of de "Talk" pagina gebruiken. Dit is open-bron. Maak er gebruik van!