Nl:Locaties

From Gramps
Jump to: navigation, search


Wat is een locatie?

Een locatie in Gramps verwijst gewoonlijk naar waar een gebeurtenis zich voordeed. Dit in tegenstelling tot een adres (zie als voorbeeld waarom een woont te... gebeurtenis en geen adres?).

Het Places locatiescherm toont een lijst van alle locaties in uw gegevensbestand. Het is een handige plek om te kijken of alle locaties en plaatsen op eenzelfde manier benoemd zijn.

Locaties aanpassen

Fig. 1. Voorbeeld locatiebewerkingsscherm

Gramps heeft hiervoor een aangepast scherm waar u uw locaties kunt bewerken:

U kunt het Engelstalige hulpmiddel gebruiken om het beheren van uw locaties te automatiseren. Dit hulpmiddel laat u toe om meerdere locaties in één keer te bewerken. Het is ook een eenvoudige manier om uw locaties van lengte- en breedtecoördinaten te voorzien. Maar dit hulpmiddel werkt enkel voor steden en gemeenten in bepaalde landen.


Locaties organiseren

Er zijn verschillende methoden om locaties te organiseren. Het concept 'locatie' in de genealogie is zeer complex. Dit hangt af van het detailniveau dat u wenst te bereiken en de mogelijke naamsveranderingen in de tijd van een bepaalde locatie. Het hangt slechts van uzelf af hoever u wilt gaan. Maar toch is het een goed idee om de mogelijkheden op voorhand eens te bekijken, voor u plots vaststelt dat er veel te veel locaties in het gegevensbestand zijn.

De volgende samenvatting geeft enkele mogelijkheden weer hoe huidige Gramps-gebruikers hun locaties organiseren.

Details

Het detailniveau bepaalt het aantal locaties die u zal hebben. Eén mogelijkheid is dat u géén kleinere details dan Stad, dorp invult. Zo blijft het invoerveld Straat steeds leeg. Wilt u toch verdere details van een bepaalde gebeurtenis vastleggen, kan dit in een opmerking gekoppeld aan die gebeurtenis. Het grote voordeel is natuurlijk dat op deze manier uw locaties eenvoudiger te beheren zijn en bovendien op een meer gelijkvormige manier verschijnen in verslagen. Een nadeel is dan weer dat u misschien dezelfde opmerking telkens opnieuw moet vermelden bij verschillende gebeurtenissen die bijvoorbeeld allemaal op hetzelfde adres plaatsvonden. In de huidige versie 3.x hebt u de mogelijkheid meervoudige opmerkingen te gebruiken en dit maakt knippen en plakken van dit adres eenvoudiger. U kunt bovendien de opmerkingen i.v.m. de locatie aan de bron toevoegen die gebruikt wordt voor de gebeurtenis. Ander mogelijk nadeel is dan weer dat de locatiedetails in verslagen misschien niet worden weergegeven zoals u verkiest.

Het andere uiterste is dan weer om zoveel mogelijk details op te geven. Dit betekent zoveel mogelijk informatie in het invoerveld Straat invoeren. Nadeel van deze methode: zo worden er mogelijk zeer veel locaties aangemaakt.

Een methode tussen de twee vorige in, is om de locatie als een geografische plaats op aarde te zien.

Het gebruik van de grond (voorbeeld de Sint Pauwels kerk) wordt in een opmerking opgenomen. Om een geografische locatie juist te identificeren is niet altijd eenvoudig, maar meestal zal een adres (voorbeeld Eksterlaan 127) wel volstaan.

Hoe u de informatie ook organiseert, sommige locatiegegevens zullen meer algemeen van aard zijn dan andere.

Het kan dus best zijn dat u eindigt met een locatie België en een andere locatie Antwerpen, België en nog een andere locatie Ranst, Antwerpen, België

Veranderingen in de tijd

De plaatsnaam kan veranderen in de loop der tijden. Deze verandering kan klein zijn, zoals een verandering in het huisnummer of de straat, maar kan ook drastisch zijn zoals de complete naamsverandering van de stad of zelfs het land. Ook in deze situatie zijn meerdere opties mogelijk. De meeste mensen kiezen één naam die als Locatienaam wordt toegewezen en gebruiken de tab Alternatieve Plaatsen om andere straten, Dorp en stad , Provincie of Land gegevens in te vullen.

Sommigen plaatsen de moderne plaatsnaam in Locatienaam en plaatsen de historische details onder de tab Alternatieve plaatsen Maar deze methode heeft minstens twee nadelen:

  1. het kan zijn dat u de moderne naamgeving of andere details niet kent op het moment dat u de locatie aanmaakt.
  2. veranderen de details van de moderne versie, dan dient u te onthouden waar u aanpassingen moet doen.

Andere mensen verkiezen om de historische plaatsgegevens onder de tab 'Locaties' te plaatsen en de moderne versie onder de tab 'Alternatieve plaatsen'. Ook deze methode is niet perfect omdat u een beslissing dient te nemen indien er meerdere gebeurtenissen op eenzelfde plaats plaatsvonden maar die gescheiden zijn in de tijd zodat de locatiedetails verschillen. Zo dient u dan twee verschillende locaties aan te maken voor eigenlijk dezelfde locatie.

Veld locatienaam

Het eerste invoerveld in het aanpasscherm voor locaties wordt gewoonlijk getoond daar waar er een beperkte plaats is om gegevens weer te geven, zoals in sommige grafische verslagen. Daarom verkiezen sommige mensen om hier een korte beschrijvende naam in te geven.

Anderen verkiezen dan weer om in dit Locatienaam-invoerveld een herhaling te plaatsen van de gegevens die onder de Locatie-tab terug te vinden is.

Voorbeeld: voor een locatie met Straat: 'Selsaetenstraat' en Stad:' Wijnegem', Provincie:' Antwerpen' en Land: 'België', Postcode:'2510' zijn de mogelijkheden voor de 'Locatienaam' onder andere:

  • Selsaetenstraat
  • Selsaetenstraat, Wijnegem
  • Selsaetenstraat, Wijnegem, Antwerpen, 2510, België
  • België, 2510, Antwerpen, Wijnegem, Selsaetenstraat

Of een of andere kleine variante van de verschillende lijstjes.

Nog een andere mogelijkheid is om zeker te stellen dat alle informatie opgeslagen wordt in het veld 'Locatienaam' en dat alle andere details tabs leeg gelaten worden.

Toekomst

De ontwikkelaars hebben aangegeven dat de verwerking van locaties in Gramps kan verbeterd worden, maar omdat het huidige systeem voldoende werkt en er nog andere hogere prioriteiten zijn, zal het nog wel even duren voor er een aanpassing komt. Zie ook de Engelstalige discussie GEPS006 een verbeterde locatiebehandeling.