Nl:Latijnse woorden en expressies/H

From Gramps
Revision as of 09:24, 27 June 2010 by Romjerome (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search


Latijnse woorden en expressies die starten met de letter H.

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z - @ - *


h.
hora
h.a.
hoc anno


habita dispensatione
na verkregen dispensatie
habita dispensatione matrimonium contrahendi in tempore clauso
na dispensatie verkregen te hebben om te huwen in de gesloten tijd
habitans
inwoner, wonend
habitans in dicto pago
wonend in gezegd dorp, inwoner van genoemde streek
habitis dimissorialibus
met verkregen verlofbrieven
hactenus
tot heden, tot nu toe
haemorragia
bloeding
ha(e)reticus
ketter
haeridem ejus fundaverunt anniversarium
zijn erfgenamen hebben een jaargetijde gesticht
hebdomas
week
hebdomadicus, hebdomalis
één week oud
hecatontarchus
(mil.) kapitein, hopman, hoofdman
hereditarius
erfelijk
heres
erfgenaam
heri
gisteren
hic
hier
hic facta est
is hier gedaan
hoba
hoeve
hoc anno
in het huidig jaar
hoc mense
in deze maand
hoc tempore
in deze tijd
hodie
vandaag, heden
hodie mane
heden morgen
hodierno
vandaag, heden
hollandicus
hollander (in de betekenis van iemand boven de grote rivieren)
honestus
eerzaam, eerlijk, eervol
honor, honoris
eer
hora
het uur
hora matutina
morgenstond
hora vespertina
avondstond
hora secunda a prando
middagmalen) 14 uur
hora tertia matutina
om drie uur in de morgen
horreum
schuur
hortulanus
hovenier, tuinman, tuinier, groentenman, groentenboer
hospes, hospitis
gastheer, inwoner zonder burgerrecht, kleineboer, gast, biertapper, bierhuishouder, caféhouder, waard, herbergier, kastelein
hospitium
gasthuis, ziekenhuis
hui(j)us
van deze, van hier
huius loci
van deze plaats
hujus pagi
van deze streek
huius prolis
van dit kind
hujus communitatis scabinus
schepen van deze gemeente, deken van deze gemeente
humare
ter aarde bestellen, begraven
humilis
laag, nederig
husarus
huzaar
hydropticus
waterzuchtig
hydropsisis
waterzucht
hypodidasculus
schoolmeester