Nl:Latijnse woorden en expressies/G

From Gramps
Jump to: navigation, search


Latijnse woorden en expressies die starten met de letter G.

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z - @ - *


gen.
genus, generis
gral. absol.
generali absolutione


galli
gallisch (waarschijnlijk in de betekenis van "waal")
gangredine consumptus
door kanker verteerd
garbae
schoven, graan schoven, garve
garcifer
kok, keukenjongen, koksjongen
gemellae
vrouwelijke tweelingen
gemelli
mannelijke tweelingen
gemini, geminae
tweelingen
gemmarius
steensnijder, juwelier
geneculum
evenknie
genr, generi
schoonzoon
generali absolutione
algehele vergiffenis
generatio
sibbe, familie in de ruimste zin, mensenleeftijd, generatie (tijdspanne van ong. 30-35 jaar) geslachten, mensengeslacht
generosa
weledelgeboren dame
generosus
weledelgeboren heer
genetrix
moeder, zij die baart
geniculum
evenknie
genimen, geniminis
spruit, afstammeling, nakomeling
genitor
verwekker, oorsprong, vader
genitores
ouders
genitrix
moeder, zij die baart
genitum
verwekken, in 't leven roepen, voortbrengen, geboren
genitura
kind, nageslacht, nakomelingschap
genitus
(bn) verwekt, in 't leven geroepen, voortgebracht, telg, afstammeling, zoon
gens
familie (van manswege), geslacht, sibbe, stam, volk
gentis
genitief van gens
gentiles
(mv.) verwanten, heidenen
gentilitas
verwantschap
gentilitia, -ium, -um
(bn) tot het geslacht behorend, tot de familie behorend
genui
ik heb verwekt, ik heb in 't leven geroepen, gebaard
generis
genitief van genus
genus
geslacht, sekse, familie
germana, germanus
(bn) eigen, lijfelijk, vleselijk, lijfelijke (volle) zuster of broer
germen, germinis
twijg, knop, spruit, afstammeling, nakomeling
grulus
drager, bode
gignere
verwekken, in 't leven roepen, voortbrengen
gladiarius
messenmaker, wapensmid, degensmid, zwaardveger
glos, glosoris
manszuster, schoonzuster
gosephilatium
offerblok
gradus
grad van bloedverwantschap, stap
granarium
graanzolder, graanmagazijn
granarius
aman, ambtman, baljuw, drost, bediende bij de graancijns, rentmeester van een hofhorig goed
granum
graan
graphiarius
secretaris, schrijver, klerk
grassarius
vettewarißëßr (iemand die olie, kaarsen en vet verkoopt)
de gratia speciali
door een bijzondere gunst
gratis et pro deo
gratis voor god
gravamen, gravamina
bezwaar, bezwaren
gravida, gravidita
zwanger
gravidam, graviditatis
zwangerschap
gravia
zwaar, ernstig, zwanger
graffiarius
griffier
gregio
herder, (mil.) gewoon soldaat, soldaat 2e klas
grossa
grosse (oorspronkelijk:een in 't net met grote, duidelijke, letters gesteld afschrift van en ambtelijk stuk)
grutarius
grutter, gorter
guasapa
mantel