Nl:Gramps 5.2 Wiki Handleiding - Invoeren en aanpassen gegevens: details - deel 1

From Gramps
Revision as of 08:12, 6 October 2023 by Patsyblefebre (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search
Vorige Index Volgende

Het vorige deel gaf een sneloverzicht van hoe u gegevens kunt invoeren en aanpassen. Dit eerste deel gaat verder met veel meer details.

Introductie

Zoals we in het vorige deel zagen, beschikt Gramps over een reeks schermen. Ieder van deze schermen geeft u mogelijkheden om informatie in te voeren en te wijzigen. Vaak is het zo dat dezelfde informatie kan bekomen worden vanuit verschillende schermen.

In Gramps wordt informatie ingegeven en gewijzigd via zogenaamde vensterdialogen. Omdat we dit begrip vaak zullen gebruiken, wordt hier uitgelegd wat we daar eigenlijk mee bedoelen:

Een vensterdialoog is een 'pop-up'-venster dat één of meerdere formulieren bevat waarin gegevens die in een bepaalde categorie thuishoren, kunnen ingevoerd en gewijzigd worden. Voorbeelden hiervan zijn de Bewerken...-> Aanpassen-dialoog en nog een heleboel andere.

Een vensterdialoog heeft vaak een reeks 'tabs'. Zo wordt informatie gegroepeerd in subcategorieën. Zo heeft de vensterdialoog voor personen onder andere de volgende subcategorieën: gebeurtenissen, kenmerken, adressen en nog een paar andere.

Gramps-notes.png
De knoppen: toevoegen, verwijderen en bewerken

In de meeste gevallen kunnen de Gramps-gebruikers de knop STOCK_ADD gebruiken voor Toevoegen+ , de knop STOCK_REMOVE gebruiken om informatie te verwijderen en een icoon dat een pen en een blad papier voorstelt om informatie te wijzigen. We zullen verder in de tekst de laatste knop de knop Bewerken+ benoemen, terwijl de knop STOCK_ADD en de knop STOCK_REMOVE verwijzen naar de bewerkingen toevoegen en verwijderen.

Persoonsinformatie invoeren

Een overzicht van de elementen

Persoonsinformatie wordt ingevoerd via de Bewerken... dialoog. Deze dialoog kan op de volgende manieren opgeroepen worden in de verschillende schermen:

U kunt dubbelklikken op de naam van die persoon die u wenst aan te passen
U selecteert de naam met een enkele muisklik en klikt dan op de knop Bewerken van de werkbalk
U selecteert de naam en drukt Enter .
U selecteer Aanpassen... via het menu Bewerken.
U selecteert Aanpassen... via het menu dat u oproept door rechts te klikken op een naam.
 • Via het relatiescherm: Om de gegevens van de actieve persoon aan te passen, klikt u op de knop Aanpassen die te zien is naast de naam van de persoon.
 • Via de Voorouder categorie: Dubbelklikken op de rechthoek die de naam van de persoon bevat wiens gegevens u wenst aan te passen.

In alle bovenstaande gevallen zal het venster Persoon: verschijnen:

Het bovenste deel van het venster heeft twee delen: de basisinformatie over de Voorkeursnaam van de persoon en een Algemeen deel met een knop voor de gegevens privé te markeren, de geslachtskeuze, een mogelijke Id die u aan het gegeven kunt meegeven en een aanduiding over de status van het gegeven (voltooid, TE DOEN, onzeker, ...). Deze aanduiding geeft tevens een bepaalde kleur aan de persoon. Onderaan zijn verscheidene "tabs" die de verschillende informatiecategorieën beschrijven. door op een tab te klikken kunt u de inhoud zien en aanpassen. Door op de knop OK onderaan te klikken zullen alle aanpassingen in alle tabs opgeslagen worden en wordt het venster gesloten. Door op de knop Annuleren te klikken wordt het venster gesloten zonder dat aanpassingen worden opgeslagen. Indien informatie in gelijk welke tab werd veranderd, zal een waarschuwingsvenster getoond worden. Dan kunt u kiezen uit volgende mogelijkheden: het venster sluiten zonder de veranderingen op te slaan , de oorspronkelijke annulatie verwerpen of de veranderingen bewaren.

Gramps-notes.png
Opmerking

Door op de knop OK te klikken worden de aanpassingen onmiddellijk in het gegevensbestand opgeslagen. Er is geen 'opslaan'-bewerking omdat alle veranderingen onmiddellijk uitgevoerd worden.

Tango-Dialog-information.png
Tip

wordt een tab in een vet lettertype weergegeven, betekent dit dat de tab informatie bevat. Indien dit niet het geval is, bevat de tab geen informatie.


Deel Voorkeursnaam

De voorkeursnaam of standaardnaam is de naam die door Gramps gebruikt wordt voor de 'naam' van de persoon. In de Gramps voorkeuren kunt u vastleggen hoe de naam wordt weergegeven en in de meeste gevallen zult u enkel de voorkeursnaam te zien krijgen. Slechts enkele detailverslagen (tekstverslagen en het Narrative Web site-verslag) tonen ook de alternatieve namen.

Gramps-notes.png
Zoeken op naam

Wanneer een zoekactie op naam gedaan wordt, dan worden allee namen die verbonden zijn met een persoon onderzocht en niet enkel de voorkeursnaam.

De algemene informatie bevindt zich bovenaan het venster. Dit behelst de primaire naaminformatie en algemene gegevens:

Dit deel met de voorkeursnaam bevat de typische naaminformatie die u ingeeft wanneer u een persoon aanmaakt of aanpast. Niet alle mogelijke naaminformatie wordt hier getoond, enkel de meest gebruikte velden. Om alle mogelijkheden en gegevens die u in de naaminformatie kunt plaatsen, klikt u op het icoon naast het Voorkeursnaam label. Dan wordt het Naam bewerken venster getoond.

De velden van de voorkeursnaam in het Persoon:-venster zijn:

 • Familie, dit deel van de naam dat aangeeft tot welke familie de persoon behoort
 • Voornaam , de voornaam van de persoon
 • Type , het naamtype (geboortenaam, naam bij huwelijk, bijnaam, enz.). Het is aaangewezen om voor de voorkeursnaam die naam te gebruiken die voorkomt in officiële documenten. De andere naamsvarianten kunnen dan in de tab Namen van het Persoon:-venster geplaatst worden.
 • Voorvoegsel, keuze tussen een optioneel voorvoegsel van de familienaam dat niet gebruikt wordt voor sorteren, zoals de of van en Suffix en een optioneel achtervoegsel voor de naam zoals Jr. of III
 • Roepnaam, officieel is dit het deel van de voornaam dat de normaal gebruikte naam is van de persoon. Een persoon kan 3 voornamen hebben zoals in Jean Baptiste Jules, maar in werkelijkheid wordt enekl bv. Jan is used. In Duitsland en sommige andere landen is het gebruikelijk om de roepnaam te onderlijnen om zo een onderscheid te kunnen maken tussen de ander voornamen zie ook hier. Sommigen gebruiken dit veld ook voor de bijnaam of mogelijke veranderingen van de voorkeursnaam (zoals Crista voor Cristina), maar dit is eigenlijk niet het officiële gebruik. Een voornaam is een wettelijke naam. De andere namen zoals bijnamen of de korte varianten kunt u best onderbrengen onder Alternatieve namen met een aangepast type.
 • Patroniemen, keuze tussen dat deel van de persoonsnaam gebaseerd is op de naam van de vader of de naam van de grootvader en de Titel, de titel die gebruikt wordt bij de persoonsnaam zoals Msr. of Ph.D.. De invulvelden Familienaam en Type beschikken over de eigenschap "automatisch vervolledigen": wanneer u in deze invulvelden iets intypt zal een menu verschijnen met daarin alle namen die in het gegevensbestand opgeslagen zijn en die overeenkomen met de gedeeltelijke ingavetekst. Zo kunt u snel een naam selecteren zonder dat u de volledige naam hoeft in te typen. U kunt de naam selecteren met de muis of u kunt gebruik maken van de pijltjes en de Enter knop.

Deel Algemeen

 • Het menu ' Geslacht laat u toe om het geslacht van de persoon in te vullen: mannelijk , vrouwelijk of onbekend .
 • Het veld ID toont het Gramps ID-nummer. Dit nummer dient om personen met dezelfde naam van mekaar te kunnen onderscheiden. U kunt hier echter gelijk welke unieke waarde invoeren. Indien u geen waarde opgeeft, zal Gramps automatisch een waarde voor u vastleggen.
 • De Aanduiding laat u toe om basisinformatie over de stand van uw onderzoek op te geven. De mogelijkheden zijn hier: ' ', Nog te doen, Voltooid, TE DOEN.
 • Het icoontje met het slot Privé laat u toe of de persoonsgegevens al of niet als privé moeten beschouwd worden.

Afbeelding

Het persoonsvenster toont ook in de rechterbovenhoek een ruimte voor een mogelijke afbeelding. Deze Afbeeldingsruimte toont de eerst beschikbare afbeelding van deze persoon in de Galerij (wordt uiteraard enkel getoond indien afbeelding voorradig is).

Tabbladen

De verschillende tabs geven een overzicht van de categorieën waarin de persoonlijke gegevens werden georganiseerd:

Gebeurtenissen

De tab Gebeurtenissen toont alle gebeurtenissen van de persoon. Hier kunt u ook deze informatie aanpassen. Het onderste venstergedeelte toont alle relevante gebeurtenissen die opgeslagen zijn in het gegevensbestand. Het bovenste venstergedeelte toont de details van de gebeurtenis (indien er gebeurtenissen in de lijst voorkomen) die momenteel geselecteerd is. De knoppen + , Bewerken en - laten u toe om gebeurtenissen toe te voegen, te bewerken of te verwijderen. De knoppen Bewerken en - worden slechts getoond van zodra een gebeurtenis van de lijst wordt geselecteerd.

Namen

Fig. 2. Namen

De tab Namen toont alle alternatieve namen die de persoon heeft. Hier kunt u ook de informatie hierover aanpassen. Het onderste venstergedeelte toont een lijst van alle alternatieve namen voor de persoon. Het bovenste venstergedeelte toont detailinformatie over de momenteel geselecteerde naam uit de lijst (indien aanwezig). De knoppen + , Bewerken en - laten toe om een alternatieve naam toe te voegen, te wijzigen of te verwijderen. De knoppen Bewerken en - worden slechts getoond van zodra een alternatieve naam van de lijst wordt geselecteerd.

Wanneer u een nieuwe naam toevoegt of een bestaande naam wijzigt, wordt het venster Name Editor getoond. Dit venster wordt uitvoerig in het volgende deel beschreven in het deel naam bewerken.


Kenmerken

Fig. 3. Kenmerken
De tab Kenmerken toont informatie over de persoonskenmerken. U heeft de volledige vrijheid om kenmerken te definiëren en te gebruiken. Deze kenmerken kunnen bijvoorbeeld gebruikt worden om de fysieke eigenschappen of de persoonlijkheidskenmerken te beschrijven.
Merk op dat elk kenmerk dat getoond wordt in het venster Bewerken kenmerken uit twee delen bestaat: het eigenlijke kenmerk en een waarde die met dit kenmerk verbonden is. Dit zogenaamde "Kenmerk-Waarde" paar kan u helpen om uw onderzoek te organiseren. Als u bijvoorbeeld een kenmerk "Haarkleur" opgeeft voor een bepaalde persoon, dan zal "Haarkleur" een kenmerk worden dat geselecteerd kan worden voor alle personen. De waarde voor "Haarkleur" kan voor de ene persoon rood zijn en voor een andere persoon bruin. Zo kunt u bijvoorbeeld een kenmerk "vrijgevig" met waarde "enorm" geven aan een persoon die daadwerkelijk zeer vrijgevig is.
Het onderste venstergedeelte toont een lijst van alle kenmerken die opgeslagen zijn in het gegevensbestand. Het bovenste venstergedeelte toont de details van het momenteel geselecteerde kenmerk (indien aanwezig). De knoppen STOCK_ADD , Bewerken en - laten toe om een kenmerk toe te voegen, te wijzigen of te verwijderen. De knoppen Bewerken en - worden slechts getoond van zodra een kenmerk van de lijst wordt geselecteerd.
Indien u een kenmerk bewerkt wordt het venster Bewerken kenmerken geopend.


Adressen

Fig. 4. Adressen
De tab Adressen laat u toe om de verschillende postadressen van de persoon op te slaan. U wordt geadviseerd om de woonplaatsgegevens van de persoon vast te leggen in een zogenaamde residentie-gebeurtenis. De adrestab is hoofdzakelijk voorzien voor de compatibiliteit met de GEDCOM-standaard: daar is de redenering dat adressen enkel postadressen zijn.
Het onderste venstergedeelte toont alle adressen in het gegevensbestand. Het bovenste venstergedeelte toont details van het momentele adres (indien aanwezig). De knoppen + , Bewerken en - laten toe om een adres toe te voegen, te wijzigen of te verwijderen. De knoppen Bewerken en - worden slechts getoond van zodra een adres naam van de lijst wordt geselecteerd.
Indien u een adres bewerkt, wordt het Adres bewerken venster geopend.
Sommige verslagen laten toe dat u gegevens over nog in leven zijnde personen kunt beperken. In dit geval zal de adresinformatie weggelaten worden.


Opmerkingen

Fig. 5. Opmerkingen

De Opmerkingen tab voorziet ruimte om die gegevens van de persoon vast te leggen die niet goed passen in de andere categorieën, maar ook tekstuittreksels die u wenst toe te voegen aan de stamboom. U kunt opmerkingen delen tussen verschillende gegevens in Gramps. De balk met de icoontjes voorziet in de gebruikelijke knoppen: een opmerking toevoegen, een bestaande opmerking toevoegen, een bestaande opmerking bewerken, een opmerking verwijderen en pijlen om de volgorde van de opmerkingen te wijzigen. Om een opmerking op te stellen of een bestaande opmerking te veranderen kunt u eenvoudig de tekst in het invoerveld editeren. De Opmaak optie laat u toe om de manier waarop een opmerking in verslagen en de webpagina's worden weergegeven. Klikt u de optie aan, dan zal de aangemaakte tekst van enkele spaties worden voorzien op de plaats waar meerdere spaties, tabs of enkele eindelijnkarakters. Een lege lijn tussen twee tekstblokken geeft een nieuwe paragraaf aan; bijkomende tussengevoegde lijnen worden genegeerd. Wordt de opmaak niet geselecteerd, dan zal de tekst in de verslagen en de webpagina's weergegeven worden zoals opgeslagen in de opmerkingendialoog.

Indien u een opmerking bewerkt, wordt het venster opmerking: Nxxxx - Persoon: getoond.


Bronnen

Fig. 6. Bronnen
De Bronnen tab laat u toe om de bronnen van de door u verzamelde informatie te bekijken en te documenteren.
Dit kunnen algemene bronnen zijn die geen specifieke gebeurtenis beschrijven, maar die toch informatie in verband met de persoon bevatten. Stel dat in de memoires van tante Martha er sprake is van een achterkleinkind met de naam Paul, dan kan de onderzoeker veronderstellen dat deze Paul echt bestaan heeft en kunnen de memoires van tante Martha als bron gebruikt worden om deze assumptie te onderbouwen.


Tango-Dialog-information.png
Tip

Bronnen die specifieke gebeurtenissen documenteren, kunnen best opgeslagen worden onder deze gebeurtenis (onder de tab Gebeurtenissen) in plaats van als een bron van de persoon. De tab Bronnen in het personenscherm kan best voorbehouden worden voor die bronnen die niet gerelateerd zijn aan gelijk welk gegeven.


Het centrale deel toont een lijst met alle bronnenverwijzingen die een verband hebben met de persoon en die opgeslagen zijn in het gegevensbestand. De knoppen + , Bewerken en - laten u toe om een bronnenverwijzingen van deze persoon toe te voegen, te bewerken of te verwijderen. De knoppen Bewerken en - zijn enkel beschikbaar indien er een bronverwijzing in de lijst wordt geselecteerd.
Tijdens het bewerken kunt u de gegevens van de bronnenverwijzingen aanpassen (die enkel voor deze persoon gelden), maar ook de bronobjecten die gedeeld worden, zie ook bronnenverwijzingen aanpassen.

Galerij

De Galerij tab laat u toe om foto's, video's en andere media-objecten die verbonden zijn met de persoon, te bekijken en op te slaan. Het centrale deel van het scherm geeft een overzicht van alle media-objecten. Elk object dat opgeslagen is in een geldig beeldbestand zal met een miniatuur worden weergegeven. Voor de andere bestanden, zoals audiobestanden of filmbestanden wordt een overeenkomstig icoon weergegeven.


Tango-Dialog-information.png
Tip

Het eerste afbeeldingsbestand beschikbaar in de galerij zal gebruikt worden voor de afbeeldingsruimte (rechts boven op het scherm) van de persoon.


Met de knoppen + , Bewerken en - kunt u een nieuwe afbeelding toevoegen aan het gegevensbestand, een bestaande afbeelding verbinden met een bepaalde persoon, een afbeelding wijzigen of een afbeelding verwijderen uit het gegevensbestand. De knoppen Bewerken en - zijn enkel beschikbaar wanneer een media-object wordt geselecteerd uit de lijst. Zo komt u bij verwijzingen naar media-objecten aanpassen.
Gramps-notes.png
Opmerking

Door het verwijderen van een afbeelding uit de galerijtab van een persoon wordt de afbeelding niet meer verbonden met die persoon, maar het bestand zelf wordt NIET uit het gegevensbestand verwijderd. Enkel de verwijzing naar dat object wordt in de gegevens van de persoon geschrapt.

Internet

Fig. 8. Internet
De Internet tab geeft relevante internetadressen van de persoon weer. Het onderste vensterdeel geeft een lijst van al die internetadressen en de bijbehorende beschrijving. Het bovenste deel toont de details van een geselecteerd adres uit de lijst (indien aanwezig). De knoppen + , Bewerken en - laten zoals steeds toe om internetadressen toe te voegen, te verwijderen of aan te passen. Het "Pijl"-icoontje (voorgesteld door een gele pijl die naar beneden wijst) opent uw webbrowser en brengt u onmiddellijk naar het geselecteerde webadres. De Bewerken en - knoppen zijn enkel beschikbaar wanneer er een webadres geselecteerd is.


Associaties

Fig. 9. Associaties
De tab Associaties laat u toe om de associaties van de persoon te zien en aan te passen. Deze associaties zijn bijvoorbeeld peetvaders, familievrienden of gelijk welke associatie met de persoon die u wenst vast te leggen.


LDS

Fig. 10. LDS
De LDS (Latter Days Saints) tab laat u toe om de LDS-informatie van de persoon te zien en aan te passen.
Elk LDS-gegeven wordt beschreven door Type, Datum, Status, Kerk en Locatie.
Een bijkomend menu is aanwezig voor oudergegeven. Elk LDS-gegeven kan verder beschreven worden door selecties beschikbaar in het menu. Er kunnen bovendien opmerkingen en verwijzingen opgenomen worden met de respectievelijke Bronnen... en Opmerkingen knoppen.


Datums aanpassen

Dit deel beschrijft hoe datums in te voeren en te wijzigen. Gramps zal zoveel mogelijk informatie over datums trachten te bewaren omdat datums zo belangrijk zijn in genealogisch onderzoek. Informatie kan ingevoerd worden in een datumveld door de gegevens rechtstreeks in te typen of via de Datumselectie dialoog. De beide manieren worden hieronder verder besproken, maar eerst bespreken we enkele belangrijke datumeigenschappen.

Datumtypes

Datums worden in Gramps ingedeeld volgens de onderstaande types:

 • Regulier: een "reguliere" datum die een specifieke dag, datum of maand bevat. deze datum kan volledig (v.b. 6 juni 1990) of partieel (v.b. juli 1977) zijn.
 • Voor: een "voor" datum is een datum die een periode voor een bepaalde dag, maand of jaar beschrijft.
 • Na: een "na" datum is een datum die een periode na een bepaalde dag, maand of jaar beschrijft.
 • Bereik: een "bereik" beschrijft een tijdsperiode gedurende dewelke een gebeurtenis plaats vond.

Voorbeeld: "tussen januari 1932 en mei 1932".

 • Periode: een "periode" beschrijft een tijdsperiode gedurende dewelke een bepaalde voorwaarde bestond.

Voorbeeld: "van 12 mei 2000 tot 2 februari 2002".

 • Rond: een "rond" datumtype kunt u gebruiken indien de datum niet exact gekend is.

Voorbeeld: "rond 1865".

Datumformaten en vertaalregels

Fig. 11. Venster datumselectie

Gramps herkent heel wat datumformaten. Het standaard numerieke formaat is het formaat dat van toepassing is in de omgeving waarin Gramps draait. Voor de meeste Europese landen is dit het formaat DD.MM.JJJJ. Naast exacte datums herkent Gramps ook andere datums: voor, na, rond en bereiken. Ook wordt een datumkwaliteit begrepen: geschat of berekend. Tenslotte worden onvolledige datums en verscheidene alternatieve kalenders ondersteund. Hieronder een lijst van invoerregels om de juiste datumvertaalregels toe te kunnen passen.


Gramps-notes.png
Datumvertaalregels

Deze lijst is enkel van toepassing op de Engelse Gramps-versie. Gebruikt u een locale Gramps-versie dan kan het zijn dat er geen locale vertaalregels beschikbaar zijn. Momenteel bestaan er locale vertaalregels voor de Franse , Duitse, Russische, Finse, Nederlandse, Spaanse, Zweedse en Slovaakse taal. Indien de locale vertaler beschikbaar is, kan het best zijn dat andere vertaalregels gelden. Gebruik uw instinct of hanteer de gebruikelijke methoden om datums weer te geven in het Nederlands. Werkt dit niet gebruik dan het venster Datumselectie zoals hieronder beschreven.

Normale enkelvoudige datums worden ingevoerd zoals ze geschreven zouden worden. Dus: 24 mei 1961 of 1 januari 2010. Voor de andere datums voert u eerst, indien van toepassing, een kwaliteit in: geschat of berekend. Voorbeeld: gesch. 1961 of ber. 2005. (Voor de reguliere datums dient er geen kwaliteit opgegeven te worden). Na de datumkwaliteit volgt het datumtype. Indien dit datumtype voor , na of rond kunt u eenvoudig "voor", "na" of "rond" ingeven. Indien de datum een bereik voorstelt, geeft u "tussen DATUM en DATUM" in. Indien de datum een periode voorstelt, geeft u "van DATUM tot DATUM" in. DATUM stelt hier een enkelvoudige datum voor.

Voorbeelden: gesch. van 2001 tot 2003, voor juni 1975, gesch. rond 2000, ber. tussen mei 1900 en 1 januari 1990.

Onvolledige datums worden gewoon ingevoerd door de ontbrekende informatie weg te laten. Voorbeeld: mei 1961 of 2004.

Kalenders

Alternatieve kalenders zijn alle kalenders die niet tot het gregoriaanse type behoren. Momenteel ondersteunt Gramps de volgende kalenders: de Joodse, de Frans Republikeinse, de Juliaanse, de Islamitische, de Perzische en de Zweedse kalenders. Om een andere dan de standaard kalender te gebruiken, voegt u de kalendernaam toe aan de datumtekst. Voorbeeld:"9 januari 1905 (juliaans)" of u benut de menumogelijkheden.

Zweedse kalender

De Zweedse koning, Karl XII, besliste dat Zweden moest starten met de Gregoriaanse kalender. Maar de planning was om dit geleidelijk: door 11 schrikkeldagen over te slaan te beginnen vanaf 29/2/1700 om te eindigen in 1744. Zo werd 28 februari 1700 gevolgd door 1 maart 1700. Dit gebeurde allemaal tijden de Grote Noordelijk Oorlog en de weg te laten dagen werden in 1704 en 1708 behouden. In januari 1711 besliste dezelfde koning echter dat Zweden terug naar de Juliaanse kalender diende te gaan. Daarom werd een extra dag ingelast op 30 februari 1712. Dat was het einde van de Zweedse kalender. Zweden schakelde naar de Gregoriaanse kalender over op 1 maart 1753, door dagen weg te laten op 18 februari 1752 en op 28 februari 1753. In Gramps kunt u enkel geldige dagen in de Zweedse kalender invoeren van 1 maart 1700 tot 30 februari 1712. Alle andere datums zullen als ongeldig worden aangegeven en hoeven gecorrigeerd te worden.

Dubbel gedateerde datums

Fig. 12. Grafsteen

Dubbel gedateerde datums (ook dubbele datums genoemd of "Oude/Nieuwe stijl" datums) worden zo weergegeven: "Jan 23, 1735/6". Er is een misvatting dat in deze datum het jaar onzeker is, maar er is wel degelijk een historisch betekenis. De dubbele datum geeft aan dat er een tijdlang een overgang was naar de gekende situatie waar het nieuwe jaar start op 1 januari. Zo is Jan 23, 1735/6 een indicatie om aan te geven waarnaar de datum verwijst. In dit voorbeeld kan het zijn dat "Jan 23, 1736" na "Jun 23, 1736" kwam. Engeland en de Amerikaanse koloniën aanvaardden de "eerste januari" als jaarbegin maar eerst in 1752. Voor deze periode beschouwde de Engelse regering 25 maart als de start van het jaar, waar de meeste Engelsen toch 1 januari verkozen. Vele mensen schreven dan ook de datums tussen 1 januari en 25 maart in het dubbele datumformaat. Soms wordt zo een dubbele datum als een breuk weergegeven zoals op deze grafsteen (170 en 3/4, wat betekent 1703 en 1704): Een datum als dubbele datum ingeven kan eenvoudig door een schuine streep tussen de jaren te plaatsen. Een voorbeeld:

 • 1721/2
 • 1719/20
 • 1799/800

Deze schuine strepen kunnen gelijk waar geplaatst worden waar een normaal jaar kan staan. Dubbele datums worden weergeven in de Juliaanse kalender en de dag en de maand worden hetzelfde weergegeven als in een tekstweergave.

Alternatief Nieuwjaar

Met dubbele datums (en andere datums) weet u dat Nieuwjaar op een andere dag werd gevierd dan op 1 januari. Om dit aan te geven voert u de maand/dag in, tussen haakjes na de kalender (indien nodig). Voorbeeld:

 • 20 jan, 1865 (Mar25)
 • Jan 20, 1750 (Julian,Mar1)
 • 23 feb, 1710/1 (Mar25)

Om aan te geven dat het jaarbegin verschilt van 1 januari, gebruikt u de volgende codes:

 • Jan1
 • Mar1
 • Mar25
 • Sep1

U kunt dit als enige item tussen haakjes plaatsen of direct na de kalendernaam (komma en geen spaties). Indien nieuwjaarsdag niet op 1 januari valt, dan komt januari na december dat jaar. Datums met deze nieuwjaarscodes worden passend gesorteerd.

Indicaties van een geldige datum

Fig. 13. Datumselectie
Fig. 14. Foute datum invoer

Gramps controleert de juistheid van de ingevoerde datum.

Gedeeltelijke datums bepalen geen unieke dag, maar kunnen toch gebruikt worden om sommige datumvergelijken mogelijk te maken.

Een rood kruis betekent dat de datum niet herkent wordt als een geldige datum (v.b. "Kerstmis van 1961" of "tijdens deze zomer geopereerd"). In zulke gevallen wordt de datum opgeslagen als tekst. Deze tekst kan niet vergeleken worden met andere datums. Zoals u kunt zien, kunt u zulke ingaven beter vermijden en vervangen door "December 1961" om vervolgens een opmerking toe te voegen "Kerstmis van 1961."

In het Personenscherm worden niet herkende datums standaard in vet weergegeven. De stijl voor deze niet herkende datums kan gewijzigd worden in voorkeuren.


Grafisch invoerhulpmiddel

Bovenstaande vertaalregels werken voor de meeste datums. Maar u kunt ook gebruik maken van het Datumselectie venster. Dit venster is vooral handig indien u complexe datums wilt invoeren of om zeker te zijn dat Gramps de datum juist heeft geïnterpreteerd. Het Datumselectie venster komt te voorschijn indien u op het kalender icoon rechts naast het invoerveld klikt.

Het Kalender menu laat u toe om een andere kalender te kiezen dan de standaard gregoriaanse kalender. Het Kwaliteit menu geeft u de keuze tussen regulier, Geschat of berekend. Het Type menu laat u toe om het datumtype in te stellen: Regulier, voor, na, rond, bereik, periode of alleen tekst. U bepaalt de Datum door de dag, de maand en het jaar in te stellen. Gebruikt u bereik of periode als type, dan wordt het Tweede datum veld geactiveerd. Het Tekstopmerking veld tenslotte, laat u toe om een willekeurige tekenreeks samen met de datum op te slaan.

Gramps-notes.png
Belangrijke opmerking i.v.m datums

Indien u een belangrijke opmerking wenst te maken bij een bepaalde datum, kunt u dit best doen door een aparte opmerking te maken die gekoppeld wordt aan een gebeurtenis. Deze methode is merkelijk beter dan een willekeurige tekenreeks in het Datumselectie venster en dit om de volgende reden: voert u een datum rechtstreeks in via het datumingaveveld (dus niet via het Datumselectie venster), dan wordt uw invoer opgeslagen als een tekenreeks. Deze tekenreeks wordt vervolgens door de vertaalregels geïnterpreteerd. Zo wordt alle vorige commentaar overschreven.

Relatie-informatie aanpassen

Fig. 15. Familie-aanpasscherm

Informatie over relaties wordt ingegeven en aangepast via de familie-aanpas-dialoog. Deze dialoog kan op verscheidene manieren opgeroepen worden: Via het relatiescherm: klik op de aanpassen knop in de familie die u wenst aan te passen.

Via het familiescherm: selecteer de familie uit de lijst en klik vervolgens op de Bewerken knop in de gereedschapsbalk of klik tweemaal op de familie.

Via het vooroudersscherm: wijs met de muis de zwarte verbindingslijn aan, die de echtgenoten verbindt. Door rechts te klikken en selecteer Aanpassen via het getoonde menu of u kunt ook dubbelklikken op de zwarte lijn.

Al deze methoden geven hetzelfde resultaat: een dialoog waar u de familie kunt aanpassen. Bovenaan het venster worden de namen van de personen wiens relatie wordt aangepast, getoond. Dit samen met hun geboorte- en doodsgegevens. Het grootste deel van het venster toont drie invoervelden waar u de relatie-informatie kunt invullen. Er zijn zeven tabs waar u verschillende categorieën kunt noteren. Wanneer u klikt op een tab, wordt de informatie getoond. Het onderste vensterdeel bevat een OK en een Annuleren knop. Door op gelijk welk moment op de OK knop te klikken, worden alle veranderingen van alle tabs opgeslagen en wordt het venster gesloten. Door op de Annuleren knop te klikken, wordt het dialoogvenster gesloten zonder de veranderingen op te slaan. Telkens een tab gegevens bevat die veranderd werden, zal een waarschuwingsvenster getoond worden. Hier dient u dan te kiezen tussen sluiten van de dialoog zonder op te slaan of de aanpassingen opslaan.


Gramps-notes.png
Opmerking

Door op OK te klikken worden de veranderingen ogenblikkelijk in het gegevensbestand opgeslagen. Deze versie van Gramps heeft geen aparte opslagfunctie, alle veranderingen zijn ogenblikkelijk.

Tango-Dialog-information.png
Tip

Wanneer een label van een tab vetgedrukt wordt getoond, betekent dit dat er zich hier informatie bevindt.


De Relatie invoervelden geven de basisinformatie van de relatie. Het Gramps ID invoerveld geeft het ID-nummer van de relatie zoals die opgeslagen wordt in het gegevensbestand. Beschikbare relatietypes (zoals gehuwd, ongehuwd, ...) kunnen uit een menu gekozen worden. De Aanduiding laat u toe om basisinformatie over de stand van uw onderzoek op te geven.

De tabs geven volgende categorieën om informatie over de relatie te organiseren:

 • Kinderen

Deze tab laat u de lijst met kinderen in deze relatie zien, die u ook kunt aanpassen. Met de STOCK_ADD knop kunt u een nieuwe persoon aan het gegevensbestand toevoegen en deze persoon toevoegen aan de relatie. Met de Selecteer knop kunt u een bestaande persoon als kind aanduiden in deze relatie. Met de knop aanpassen kunt u de relaties tussen een geselecteerd kind en de ouders bewerken. Tenslotte met de STOCK_REMOVE knop wordt een kind uit de relatie verwijderd. Merk op dat de knoppen Aanpassen en STOCK_REMOVE enkel beschikbaar zijn als er een kind uit de lijst is geselecteerd.

Gramps-notes.png
Opmerking

Door een kind te verwijderen uit de lijst, wordt dit kind niet uit het gegevensbestand gehaald. Het kind wordt enkel uit de relatie verwijderd.

Tango-Dialog-information.png
Tip

Om de volgorde van de kinderen in een familie te veranderen, gebruikt u de pijlen (naar boven/naar onder) of de slepen en neerzetten-techniek.


 • Gebeurtenissen
Fig. 16. Familiegebeurtenissen

De Gebeurtenissen tab laat u toe om een gebeurtenissenlijst die verband houdt met de relatie, te tonen en aan te passen. Met de knoppen kunt u een gebeurtenis toevoegen, aanpassen of verwijderen. De knoppen Aanpassen en STOCK_REMOVE zijn enkel beschikbaar als een gebeurtenis uit de lijst is geselecteerd.


Gramps-notes.png
Opmerking

Door een gebeurtenis te verwijderen uit de lijst, wordt deze gebeurtenis niet uit het gegevensbestand gehaald. De gebeurtenis wordt niet meer met de relatie in verband gebracht.

 • Bronnen
Fig. 17. Bronnen aanpassen

De Bronnen tab geeft een overzicht van de bronverwijzingen die een bewijs leveren van deze relatie. Dit kunnen documenten zijn die verwijzen naar de relatie, maar die de relatie niet noodzakelijk officieel maken. Als bijvoorbeeld in de memoires van tante Martha beschreven wordt dat haar achterkleinkind Paul gehuwd was, kan de onderzoeker dit voldoende achten voor een bewijs dat er een relatie bestond tussen Paul en zijn vrouw. De memoires kunnen dan als een bron opgenomen worden als bewijs van deze veronderstelling.


Tango-Dialog-information.png
Tip

Bronnen die specifieke gebeurtenissen documenteren zoals huwelijken of scheidingen worden beter onder de gebeurtenissen tab opgenomen.


Met de knoppen kunt u een bron toevoegen, aanpassen of verwijderen. De knoppen Aanpassen en - zijn enkel beschikbaar als een bron uit de lijst is geselecteerd.

Gramps-notes.png
Opmerking

Door een item van de lijst te verwijderen, wordt deze bron niet uit het gegevensbestand gehaald. Enkel de bronverwijzing naar deze relatie wordt verwijderd.

 • Kenmerken

De tab Kenmerken toont informatie over de relatie die kan vervat worden in kenmerken. Hier kunt u ook deze kenmerken aanpassen. Met de knoppen kunt u kenmerken toevoegen, aanpassen of verwijderen. De knoppen Aanpassen en STOCK_REMOVE zijn enkel beschikbaar als een kenmerk uit de lijst is geselecteerd.

 • Opmerkingen

De Opmerkingen tab toont de opmerkingen die verbonden werden met de relatie. Bestaande opmerkingen kunnen hier worden bewerkt. Opmerkingen zijn alle in feite alle commentaren die niet in een parameter-waarde kunnen worden beschreven (zie kenmerken). Om een bestaande opmerking te wijzigen, kunt u eenvoudig de tekst editeren in het tekstinvoer. Opmerkingen toevoegen kan ook door nieuwe tekst in te voeren.

De Opmaak optie laat toe om het formaat te bepalen van hoe de tekst wordt weergegeven in verslagen en webpagina's. Selecteert u de optie dan zullen in de aangemaakte tekst alle spaties, tabs en eindelijnkarakters die na mekaar komen, vervangen worden door één enkele spatie.

Een lege lijn tussen twee tekstblokken zal een nieuwe paragraaf aanduiden; bijkomende lege lijnen worden genegeerd.

Kiest u echter voor de opmaakoptie dan wordt tekst in verslagen en webpagina's weergegeven zoals de tekst werd ingegeven in de tekstvenster.

 • Galerij

De Galerij tab laat u toe om foto's of andere media-objecten te tonen en op te slaan die verbonden kunnen worden met deze relatie. Het centrale vensterdeel geeft een lijst met alle objecten en een verkleinde weergave van beeldbestanden. Andere objecten zoals geluidsbestanden, filmpjes, ... worden weergegeven met een generiek Gramps-icoon. De knoppen STOCK_ADD , Selecteer , Bewerken en - laten u toe om een nieuwe foto toe te voegen, een verwijzing op te slaan naar een reeds bestaand bestand, een bestaand beeld te wijzigen of een media-object te verwijderen. De Bewerken en STOCK_REMOVE knoppen verschijnen enkel wanneer er een media-object werd geselecteerd van de lijst.

 • LDS

De LDS (Latter Days Saints) tab geeft informatie weer over de LDS Sealed to Spouse ritus. De gegevens bevatten type, datum, status, kerk en locatie. De status kan beschreven worden door selecties die beschikbaar zijn in het uitvalsmenu en er kan ook naar verwezen worden de juiste bronnen en opmerkingen door de knoppen te gebruiken. Om de gegevens van een bron aan te passen gaat u naar het bronnenscherm en kiest u de juiste item in de lijst. U kunt nu dubbelklikken op het item of de Bewerken knop gebruiken. Het grootste deel van het scherm zal de vier tabs laten zien waar u de nodige informatie kunt invullen. Door op een tab te klikken wordt de informatie getoond. Het onderste deel van het scherm heeft de gebruikelijke OK en Annuleren knoppen.

Gramps-notes.png
Opmerking

Door op de knop OK onderaan te klikken zullen alle aanpassingen in alle tabs opgeslagen worden en wordt het venster gesloten. Door op de knop Annuleren te klikken wordt het venster gesloten zonder dat aanpassingen worden opgeslagen.

Tango-Dialog-information.png
Tip

Wanneer een label van een tab vetgedrukt wordt getoond, betekent dit dat er zich hier informatie bevindt.


Vorige Index Volgende
Gnome-important.png Opmerking over speciale auteursrechten: Alle aanpassingen aan deze pagina vallen onder twee verschillende auteursrechtlicenties:

Deze licenties geven het Gramps-project de maximale vrijheid om het wikihandboek als vrije inhoud voor toekomstige Gramps versies te gebruiken. Indien u niet akkoord gaat met deze dubbele licentie, pas dan de inhoud van deze pagina niet aan. U mag slechts middels externe links (gebruik: [http://www.gramps-project.org/...]) naar andere wikipagina's verwijzen die enkel onder de GFDL licentie vallen, en niet via interne links.
Gebruik daarnaast enkel de bekende conventies.