Nl:Gramps 5.1 Wiki Handleiding - Beginnen

From Gramps
Jump to: navigation, search
Vorige Index Volgende


In dit hoofdstuk starten we met de basis. We zullen de basisconcepten van Gramps beschrijven. Vervolgens tonen we hoe u Gramps start en hoe u hulp kunt verkrijgen indien u dit nodig hebt.


Overzicht

Gramps is bedoeld om een flexibel en krachtig genealogisch hulpmiddel te zijn. Juist omwille van die sterkte en flexibiliteit kan het helpen om eerst uit te vinden hoe Gramps juist werkt voor u gaat uitzoeken hoe u Gramps best gebruikt.

Gramps verdeelt alle genealogische informatie in 9 hoofdelementen:

 • Personen
 • Families
 • Gebeurtenissen
 • Opmerkingen
 • Media-objecten
 • Citaten
 • Bronnen
 • Locaties
 • Bibliotheken

Elk van deze hoofdelementen wordt samengesteld uit alleenstaande items. Dit betekent dat u item per item in uw stamboom kunt invullen in een willekeurige volgorde. U kunt bijvoorbeeld alle persoonselementen eerst vervolledigen en deze elementen dan verbinden om dan later familie-elementen aan te maken. Of u kunt starten met de bronelementen en vervolgens een persoonselement aanmaken als uw onderzoek dit vereist. U kunt natuurlijk ook deze werkmethode veranderen en eerst opmerkingen en bronnen opstellen, vervolgens families opstellen en terugkeren naar opmerkingen en bronnen. Samengevat: u kunt uw genealogisch onderzoek doen zoals u zelf verkiest.

Referenties

Deze 9 hoofdelementen zijn op een aantal manieren met elkaar verbonden. Sommige van die connecties worden expliciet onderhouden. Door bijvoorbeeld een persoonselement aan een familie-element te verbinden als een ouder of als een kind wordt een speciale connectie aangemaakt. Dit wordt een Referentie genoemd. U kunt zien met welke families een persoon verbonden is door te kijken onder de tab Referenties in het personenscherm. Gramps beschikt over verschillende manieren om deze referenties te visualiseren. Tevens is er een relatiescherm.

Om te vermijden dat informatie herhaald dient te worden, laat Gramps toe om informatie te delen. Er zijn ook speciale connecties. Die worden verwijzingen genoemd. Een persoonsitem kan bijvoorbeeld een verwijzing hebben naar verschillende opmerkingen. Sommige verwijzingen bevatten zelf informatie. U kunt bijvoorbeeld een persoon laten verwijzen naar een huwelijksgebeurtenis en deze persoon kenmerken als getuige bij dit huwelijk. De personen in het huwelijk zijn verbonden door een huwelijksgebeurtenis en hebben een primaire rol. De getuige vervult een andere rol. Deze informatie wordt in de verwijzing zelf opgeslagen met de roleigenschap.

Privacy

Gramps ondersteunt twee verschillende methoden om de privacy van gevoelige gegevens in uw stamboom te bewaren. Deze methoden worden gebruikt wanneer u uw gegevens met anderen wilt delen. Dit kan gebeuren als u een verslag opstelt of uw gegevens exporteert of op een webstek plaatst. De eerste methode beschermt de informatie over personen waarvan Gramps vermoedt dat ze nog in leven zijn. Wanneer u niet specifiek hebt opgegeven dat een bepaalde persoon overleden is (door een overlijdensgebeurtenis aan een persoonsitem te verbinden), beschikt Gramps over een gesofisticeerde automatische functie om te bepalen of iemand nog mogelijk in leven is. Voor deze nog in leven zijnde personen wordt gevoelige informatie aangepast. Zo zal bijvoorbeeld een persoon genaamd "Jan Peeters" voorgesteld kunnen worden als "Peeters [Levend]".

De tweede privacy-methode is door een expliciete "persoonlijke" vlag te plaatsen bij elk gewenst element. Stel u hebt gevoelige persoonlijke informatie in een opmerking. Indien u nu deze opmerking markeert als "persoonlijk" dan wordt deze opmerking in tekstverslagen, webverslagen of exportverslagen niet getoond. Bovendien is het goed te weten dat ook sommige connecties zelf als persoonlijke informatie gemarkeerd kunnen worden. Dit is handig wanneer u een connectie van een persoon naar een gebeurtenis als persoonlijk wenst te aan te duiden, maar deze persoon en de gebeurtenis zelf wenst te behouden in een verslag, webstek of export.

Om deze twee privacymethoden te activeren, dient u dit bij het aanmaken van sommige verslagen of bij het exporteren van uw gegevens aan te geven.

GEDCOM

De kernstructuur van Gramps wordt afgeleid van een standaard die GEDCOM wordt genoemd. Maar Gramps breidt deze standaard uit waar het nodig blijkt. Bent u van plan om uw familiegegevens ook te gebruiken op een ander systeem dat GEDCOM gebruikt, dan is het waarschijnlijk dat u de bijkomende Grampsmogelijkheden wenst te beperken. Wanneer u echter niet gebonden bent aan een ander systeem, kunt u ongelimiteerd alle Grampsmogelijkheden benutten en uw gegevens zo invoeren dat ze voor u het meeste zin hebben.

Meer details hierover leest u in het Engelstalig hoofdstuk Gramps and GEDCOM.

Samenvatting

Gramps is een krachtig, flexibel, vrij en openbronprogramma. Gramps kan grotendeels gebruikt worden zoals u verkiest. Er is niet één unieke werkmethode om uw gegevens op te slaan. Wenst u echter met andere onderzoekers of ontwikkelaars samen te werken, kunt u misschien andere gezamelijke invoermethoden in overweging nemen.

Hebt u bijkomende vragen? Geen probleem: Gramps heeft een levendige kring van gebruikers en ontwikkelaars. Er is ook een FAQ (vaak gestelde vragen), een postlijst; een systeem om fouten of verzoeken te melden en een 'on-line chat room'.

Maar de beste manier om Gramps te leren kennen is uw gegevens te verwerken. Laten we dus beginnen!

Gramps starten

Indien u Gramps via een van de installatiepaketten geïnstallleerd hebt, dan vindt u onder het menu Toepassingen een item om Gramps te starten. Onder Linux wordt Gramps gewoonlijk in de sectie Kantoor ondergebracht.

Gramps-notes.png
Opdrachtregel

Zoals bij vele andere toepassingen kunt u ook de opdrachtregel gebruiken. Hiermee kunt u tevens verslagen aanmaken, conversies doen, ..., zonder een venster te moeten openen. Het gebruik van de opdrachtregel kan u tevens helpen om problemen op te lossen omdat er bijkomende informatie in de opdrachtregels getoond wordt. Om Gramps op deze manier te starten geeft u in een terminal:

gramps in en drukt op Enter.

Voor meer informatie zie ook de opdrachtregel.

Een stamboom kiezen

Fig 2.1 Het opstartscherm

Wordt Gramps opgestart zonder dat een stamboom geselecteerd werd, zal het opstartscherm weinig functionaliteit bieden. De meeste bewerkingen zijn niet beschikbaar. Om een stamboom (wordt ook gegevensbestand genoemd) te laden gaat u in het menu Stambomen > Stambomen beheren. Zo wordt een scherm geopend. Ook kunt u op Charts klikken in de gereedschapsbalk. Gramps houdt bij welke stambomen u recent geopend hebt. Deze stambomen kunnen geselecteerd worden door op de pijl die rechts naast Charts Verbinden met een recent gegevensbestand staat, te klikken en dan de gewenste stamboom te selecteren uit het uitvalsmenu.

Voor verdere informatie over de stamboombeheerder en het menu van de stambomen kijkt u naar: Stambomen beheren.


Vertel me nu hoe ik dan start!

We raden iedereen aan om het handboek te lezen of door te nemen om alle details te leren kennen. Genealogie neemt tijd in beslag, dus de gereedschappen beheersen is geen verloren tijd.

Wenst u ondanks alles toch te starten met een minimum aan kennis, leest u best eerst dit hoe met genealogie te starten met Gramps.

Hulp verkrijgen

Gramps heeft een Hulp menu dat u steeds kunt raadplegen. Het bevat de volgende elementen:

 • Gebruikershandleiding: een directe link naar de online-handleiding die u nu bekijkt. Ja, u hebt een internetverbinding nodig om de handleiding te lezen.
 • Tip van de dag: Toont het "Dagtip"-venster.
 • Uitbreidingenbeheerder: Gebruik dit item om de status van alle, door u toegevoegde uitbreidingen, weer te geven.
 • Gramps-homepagina: Dit item opent een webbrowser en verbindt u met de webstek van Gramps.
 • Gramps-postlijsten: Dit item opent een webbrowser en verbindt u met de postlijsten van Gramps. Op deze pagina kunt u de archieven raadplegen of u inschrijven op één van deze postlijsten.
 • Een fout rapporteren: Kies dit item indien u een foutrapport wil doorgeven aan het foutopvolgingssysteem. (Denk eraan, Gramps is een levend project. We willen graag alle problemen die u vaststelt weten, zodat oplossingen kunnen gezocht worden, zodat we Gramps steeds beter kunnen maken tot ieders tevredenheid.)
 • Info: Dit item geeft een venster weer dat algemene informatie toont over de versie die u momenteel gebruikt.


Vorige Index Volgende
Gnome-important.png Opmerking over speciale auteursrechten: Alle aanpassingen aan deze pagina vallen onder twee verschillende auteursrechtlicenties:

Deze licenties geven het Gramps-project de maximale vrijheid om het wikihandboek als vrije inhoud voor toekomstige Gramps versies te gebruiken. Indien u niet akkoord gaat met deze dubbele licentie, pas dan de inhoud van deze pagina niet aan. U mag slechts middels externe links (gebruik: [http://www.gramps-project.org/...]) naar andere wikipagina's verwijzen die enkel onder de GFDL licentie vallen, en niet via interne links.
Gebruik daarnaast enkel de bekende conventies.