Nl:Doopakte

From Gramps
Jump to: navigation, search

Doopakten zijn een belangrijke bron van genealogische informatie. In vele landen waren de kerken de enige instellingen die gegevens bijhielden van dopen en dus geboorten.

De doopakte

De tekst is gewoonlijk zeer beperkt. Maar er kan zeer belangrijke informatie uit afgeleid worden zoals: de doopnaam van het kind, doopdatum, geboortedatum, vaak uur van geboorte, de namen van beide ouders, doopgetuigen en de verblijfplaats. Verder, indien aanwezig bij recentere doopakten ook de handtekeningen van de ouders en getuigen. Dit geeft een beeld van de basisscholing.

Geschiedenis

De Katholieke Kerk

De Katholieke Kerk begon registers bij te houden van de doop en huwelijkssacramenten. Dit nam een aanvang in de 14e eeuw in Italië en Frankrijk. De oudst gekende registers worden bewaard in Geiry (Frankrijk) en dateren van 1334.

De regels voor de parochieregisters werden vastgelegd gedurende het Concilie van Trente gehouden op 11 november 1563. Overlijdensakten werden verplicht vanaf 1614. Deze data zijn realistisch gezien dus de oudst mogelijke bronnen om een familiestamboom op te stellen.

De burgelijke stand werd in het algemeen ingevoerd tijdens en na de franse revolutie. Deze documenten geboorteakten zijn over het algemeen eenvoudiger te raadplegen dan de doopakten.

Voorbeelden

1748, België

Een doopakte

Het beeld links is een geboorteakte van 1748 gevonden in een kerkregister van een parochie in de omgeving van Gent, België. De latijnse tekst:

10 jan bap(tizavi) adrianuam jacobam f(ili)am adriani van poeke et isabelle raeman conj(ugum) natam hodie 3 pom(eridiana):susc(eptores):Jacobus De geest et Adriana Meirlaens. J.B. van Hecke, vicep(astor)

Vertaling:

Op 10 januari heb ik gedoopt Adriana Jacoba, dochter van Andreas Van Poecke en Isabella Raeman, gehuwd,geboren vandaag te 3 uur in de namiddag, doopgetuigen Jacobus De Geest en Adriana Meirlaens. J.B. Van Hecke, plaatsvervangend pastoor.

Bovenaan de bladzijde is genoteerd het jaar: 1748.

Deze enkele lijnen bevatten veel informatie:

  • de bibliotheek waar de bron zich bevond
  • de bron waarin de gegevens zich bevinden
  • het nummer van de bladzijde (indien aanwezig) en de eigenlijke tekst (in de oorspronkelijke taal en de vertaling)
  • naam van de vader
  • naam van de moeder
  • doopnamen van het kind
  • doopdatum (parochie)
  • datum en uur van de geboorte (plaats van geboorte indien afwijkend)
  • de namen van de doopgetuigen
  • naam van de uitvoerder (priester, pastoor, onderpastoor)