Nl:Bronnen in Gramps

From Gramps
Revision as of 22:03, 21 January 2013 by Patsyblefebre (talk | contribs) (Gramps)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Bronnen zijn belangrijk en kunnen gedeeld worden en komen vaak voor. Bronnen worden dikwijls gedeeld tussen gebeurtenissen. Bronnen kunnen verzameld worden in een bibliotheek (een archief, een echte bibliotheek, een map, enzovoort). Bronnen kunnen tevens meerdere citaten hebben.

Gramps geeft ons veel vrijheid voor classificatie. Dit is niet altijd een voordeel. Hoe kunt u dus best bronnen toevoegen en de kracht van Gramps ten volle benutten?

Inleiding

Classificatie van gebeurtenissen, bronnen en bibliotheken is gerelateerd aan het GEDCOM-formaat. Dit is de specificatie:

EVEN 	{GEBEURTENIS} Een belangrijk moment verbonden aan een persoon, een groep of een organisatie.
**DATE {DATUM} 	De tijd in een kalenderformaat.
**PAGE {PAGINA} 	Een nummer of een beschrijving om aan te geven waar de informatie kan gevonden worden in het gerefereerde werk.
**QUAY {KWALITEIT VAN DE GEGEVENS} Een beoordeling van de zekerheid van het bewijs die de conclusie onderbouwt.
**NOTE {OPMERKING} 	Bijkomende informatie door de indiener verstrekt om de gegevens te begrijpen.
SOUR 	{BRON} Het oorspronkelijke of originele materiaal waaruit de informatie werd betrokken.
*TITL 	{TITEL} Een beschrijving zoals een boektitel gebruikt in de context van de bron of een formele benoeming van een persoon in verband met koninklijke of andere sociale status zoals Hertog.
*AUTH 	{AUTEUR} De naam van de persoon die de informatie verzamelde of opstelde.
*ABBR 	{AFAKORTING} 	Een korte naam voor een titel, beschrijving of naam.
*PUBL 	{PUBLICATIE} 	Verwijst naar wanneer en/of waar een werk werd gepubliceerd of opgesteld.
*TEXT 	{TEKST} 	De exacte verwoording van de tekst gevonden in het origineel brondocument.
*DATA 	{GEGEVENS} 	Met betrekking tot automatisch opgeslagen informatie.
REPO 	{BIBLIOTHEEK} 	Een instelling of persoon die een bepaald gegeven bezit als deel van een verzameling.
**MEDI {MEDIA-OBJECT} 	Informatie over de media of over het medium waar de informatie is in opgeslagen.
**CALN {IDENTIFICATIENUMMER} 	Een nummer dat gebruikt wordt door een bibliotheek om een specifiek gegeven van de verzameling te identificeren.
**NOTE {OPMERKING} 	Bijkomende informatie door de indiener verstrekt om de gegevens te begrijpen.

Een voorbeeld

De gegevens

Een overlijdenscertificaat gedateerd 13 mei 1815, opgeslagen in gemeente-archief van Beveren, Oost-Vlaanderen, België met identificatienummer 12345 van mevrouw Janssen die de vorige dag stierf.

Een mogelijkheid van gegevensinvoering

  1. We geven de details in in het gebeurtenisveld: Overlijden - 12 mei 1815 - Beveren, Oost-Vlaanderen, België
  2. We voegen een bron toe : Overlijdenscertificaat van mevrouw Janssens (stierf op 12 mei 1815)
  3. gerelateerd aan een bibliotheek : Gemeente-archief van Beveren, Oost-Vlaanderen, België - identificatienummer: 12345
  4. We controleren de gegevens.
  5. We kunnen ook een datum (13 mei 1805), volume, paginanummer en het zekerheidsniveau van de bron toevoegen. Deze informatie is specifiek voor de wijze waarop deze gebeurtenis werd opgetekend in deze bron en maakt geen deel uit van de algemene informatie van de bron. Het zijn de citaatgegevens die zullen weergegeven worden in de verslagen als eindopmerkingen.