Open main menu

Gramps β

Navodila Gramps 5.1 - Glavno okno

Nazaj Kazalo Naprej


Elementi glavnega okna programa Gramps
- oziroma -
Slikovni vodič po grafičnem vmesniku Gramps.

Grafični uporabniški vmesniki (GUI) so način urejanja podatkov na računalniškem zaslonu, ki omogoča razumljivost, saj uporablja ikone, menuje in miško, ne pa samo besedila.

GUI je po eni strani veliko bolj intuitiven kot pomnjenje tipkovničnih ukazov, po drugi strani pa je težko slediti dokumentaciji, ne da bi vedeli, kako se posamezna zmožnost programa imenuje, saj je potem ne moremo poiskati v opisu. Veliko elementov v programu Gramps ni posebej označenih, tako da je nasičenost zaslona čim manjša ter da ostaja prostor za rodoslovne podatke. Na voljo je celo izklop besedilnih oznak v možnostih prikaza, tako da so prikazani samo gumbi (ikone) na plošči s kategorijami.

V tem odseku Navodil so navedena standardizirana imena elementov zaslona v programu Gramps. S temi imeni lahko učinkoviteje iščete (kot Google) po straneh navodil, ki opisujejo iskani element. Za primer navedimo iskanje izraza "Način navigacije" v iskalniku Google:

 "Način navigacije" site:gramps-project.org/wiki

Takšen način iskanja najde celo slike s tem opisom. S klikom na sliko dobite podatke o njej in kje v dokumentaciji je navedena.

Če kakšnega elementa zaslona ne vidite na slikah spodaj, poglejte v Galerijo zaslonskih slik Gramps. This page shows the Gramps thumbnail screenshots that are used throughout the documentation. Click the thumbnail image to show the full sized image and variants of that image, then scroll down to the "File usage" section to find Wiki pages that illustrate the features within that screenshot. Likewise, the Gramps Icon Gallery identifies the proper names of icons used throughout Gramps.

Once you are familiar with the screen elements, explore the keybindings or hotkeys to learn the shortcuts for features used so frequently that keyboard shortcuts have been created.

Contents

Main Window

When opening a (new or existing) Family Tree database, the introductory Gramps Dashboard window will be shown in the "Display Area" with the Sidebar and Bottombar hidden. Upon selecting the People Category from the Navigator, the Main Window layout will updated to show the "Person (List) View" in the "Display Area". See Fig. 3.1:

 
Fig. 3.1 Annotated Main Gramps window parts, showing the People Category - People Tree View - example using the Grouped People option


The main Gramps window contains the following elements:

Window Title Bar

 • Window Title Bar shows the name of selected Family Tree, the name of the Category view, Gramps application name and buttons to minimize, maximize and close Gramps. The window can also be dragged from the Title Bar.

Menubar

 • Menubar: The menubar (Main Menu) is located at the very top of the window (right below the window title) and provides access to all the features of Gramps.
 • Menus are contextual - the options shown depend on which category is active.
 • Clicking a menu's header label opens that particular submenu. Submenu items may be dimmed (unavailable) if they are not usable with the active item.

Typographically, Menu selections will look like this in the wiki manual: Menu -> Submenu -> Menu Item.

 
Visibility of elements

Using the View menu, you can hide or unhide several elements of Main Window.
In addition, there are Preference option to hide or reveal aspects of the elements -- such as text labels, scrollbars and Close gadgets.


Pull-down menus

 
Fig. 3.2 unlabeled Down Arrowhead pull-down menu button

Outside the menubar, the occurrence of an unlabeled Down Arrowhead pull-down menu button indicates additional options are available for the interface item to its left.

Pop-up menus

 
Fig. 3.3 Clipboard - with example contextual pop-up menu from right-clicking a Family

The most invisible interface option might be the contextual pop-up menu.

Right-clicking an interface item will reveal shortcuts to some frequently useful features for that item.

 
Fig. 3.4 Person Editor - with example contextual pop-up menu from right-clicking the empty header space

Right-clicking on objects is a familiar theme in GUIs. But right-clicking in the empty header space of any Object Editor is less obvious. However, this reveals another contextual pop-up menu with other shortcuts to useful reporting and navigation options.

Toolbar

 • Toolbar: The toolbar is located right below the menubar. It gives you access to the most frequently used functions of Gramps.
 • Tools shown depend on which category is active
 • Hovering over a tool shows a tip of its function
 
Fig. 3.5 Tip for the Tools button of the Dashboard category toolbar

The Toolbar can be hidden or revealed by the option in menu View ->Toolbar.

 

allows Gramps to show toolbar text labels for each Toolbar button. The Themes addon augments the Preferences dialog with a Theme tab.

One of options of the Theme tab is a ☑ Toolbar Text checkbox. Selecting the checkbox causes the text labels to appear.
This checkbox isdeselected by default.

 
Fig. 3.6 Added Theme tab options for the Preferences dialog.


Navigator

 • Navigator: The navigator is located at the left of the window and allows selection of the different categories. See Categories of the Navigator

The Navigator can be hidden or revealed by the options in menu View ->Navigator or the keybinding CTRL+M.

Also see:

Display area

 • Display area: The area in the center of the Gramps window is the display area. What it displays depends on the currently selected View. We will discuss Views in detail below.

Status Bar and Progress Bar

 • Status Bar and Progress Bar: These are located at the very bottom of the Gramps window.
  • The Progress Bar is located in the lower left corner of the Gramps window. It displays the progress of time consuming operations, such as opening and saving large Family Tree databases, importing and exporting to other formats, generating web sites, etc. When you are not doing these types of operations, the Progress Bar is not shown.
  • The Status Bar is located to the right of the Progress Bar. It displays information about current Gramps activity and contextual information about the selected items.
  • The Status Bar may occasionally show a passing alert, warning of unusual conditions. An informative Warning button with a superficial summary (like the one below) will be displayed for three minutes at the left of the Status Bar. Clicking this lightbulb icon will show details of these minor alerts.
 
Fig. 3.7 Gramps Main Window showing Warning button on the Status Bar


Bottombar and Sidebar

The Gramplet Bar is also known as the Bottombar and Sidebar.

 • Bottombar: The bottombar is located below the display area.
 • Sidebar: The sidebar is located to the right of the display area.


The Bottombar and Sidebar can be individually hidden or revealed by options in menu View or the relevant keybinding. If the Sidebar is hidden the Search bar will be displayed.

The Bottombar and the Sidebar allow Gramplets and filters to be displayed alongside a view.


Gramplet Bar Menu

 
Fig. 3.8 Location of Gramplet Bar Menu unlabeled Down Arrowhead (∨) Add/Remove/Restore Gramplets Menu

You can also add / remove and restore the default Gramplets by clicking the (Down Arrowhead button) also known as the Gramplet Bar Menu at the far top right of the bars titles, and then using one of the options from the drop-down menu eg:

 • Gramplet Bar Menu
  • Add a gramplet - Displays a list of Gramplets available for use on that Gramplet Bar
  • Remove a gramplet - Displays a list of Gramplets currently shown on the Gramplet Bar available for removal.
  • Restore default gramplets - Displays the Restore to defaults? confirmation dialog, that allows you to restores the Gramplet Bar to its default Gramplets.


Restore to defaults? dialog
 
Fig. 3.9 Restore to defaults? dialog

The Restore to defaults? dialog, allows you to restore the Gramplet Bar to its default Gramplets. This action cannot be undone. Select OK to confirm or select Cancel.

Search Bar

 
Fig. 3.10 People Category View - showing Search Bar after Sidebar has been hidden

If the Sidebar is not displayed in a Category view with a list, then the Search Bar is displayed instead. Available search options vary depending on Category View you are in. But a visible sidebar makes the Search Bar Invisible.

 
Fig. 3.11 Family Category view - showing the sidebar superseding the Search Bar

A Search Bar is available for the following Views and the Select windows for the following Categories: People, Relationships, Families, Events, Places, Sources, Citations, Repositories, Media, Notes. Not Available in the following Category Views: Dashboard, Relationships, Charts, Geography.

Typing the characters into the Search Bar and clicking the Find button will display only lines that match the text.Note that various Selectors also have search bars:


 
Fig. 3.12 Family Selector - showing Search Bar


Switching Navigator modes

 
Fig. 3.13 Navigator mode selection drop down list

You can choose the navigator mode from the sidebar Category drop down list:

 • Category (Default)
 • Drop-Down
 • Expander


Category navigator mode (default)
 
Fig. 3.14 Category (default) Navigator mode

Category Sidebar - A sidebar to allow the selection of view categories.

Drop-Down navigator mode
 
Fig. 3.15 Drop-Down navigator mode

Drop-down Sidebar - Selection of categories and views from drop-down lists.

Expander navigator mode (default)
 
Fig. 3.16 Expander navigator mode

Expander Sidebar - Selection of views from lists with expanders.

 
Note

In the Plugin Manager, Navigator modes are called Sidebar plugins, but this is inconsistent, because the View->Sidebar menu item removes the right-hand filter/gramplet sidebar, not the left-hand category sidebar.


Switching Categories

Gramps comes with number of different categories as standard. The built-in categories are described in categories.

 
Expanding the Views

You can download addon 'Gramps View's in the General tab Preferences menu or activate previously downloaded Addon Views via the Plugin Manager.
If the view is a new subcategory or an updated view of an existing category, then the view is modified for that category. However, if the view is a view for a new category, then the new category is added to the navigator.

The way you change the currently displayed category depends on the navigator mode. Normally (for most navigator modes) you can select the category you want by clicking one of the navigator icons.

Alternatively you can use the keyboard shortcuts CTRL+N and CTRL+P go to the next or previous category respectively or use keyboard shortcuts CTRL+Alt+<number> Shortcut are only available for the first 10 categories (e.g. Repositories/Media/Notes categories miss out on shortcuts.) If you have hidden the Navigator then schortcuts will be the only way to change categories until you turn the Navigator on again.


Switching Views

A category can contain different ways of presenting the data, called a View. If there are several viewing modes, you can switch between modes interactively. The way you change between the modes depends on the Category View.

In table Views, the modes are typically between a hierarchically grouped outline or a simple single-level sortable list. In some graphical Category Views (like Charts and Geography) have a wide variety of viewing modes.

 
Fig. 3.17 Navigator sidebar in Expander mode

When there are multiple viewing modes, will be additional icon buttons on the toolbar to switch between those different viewing modes. You can also switch via the View menu, or the keybindings by pressing CTRL+Alt+<number>, where <number> corresponds the viewing modes listed in the category's View menu.

The Navigator sidebar defaults to the Category arrangement. Using the Drop-Down or Expander mode makes the additional viewing modes available as Navigator icons.

Filters

 
Fig. 3.18 Filter Controls Displayed

Genealogical databases can contain information on many people, families, places, and objects. It is therefore possible for a View to contain a long list of data that is difficult to work with. Gramps gives you two different means for controlling this condition by allowing you to filter a list to a more manageable size.

These methods are Search and Filtering.

A search will search the text displayed in list, whereas filters display people whose data match the criteria of the filter.

Search is a simple but fast method of searching the columns displayed on the screen. When the sidebar is not displayed, the Search bar is displayed. Typing the characters into the Search bar and clicking the Find button will display only lines that match the text.

Alternatively, you can enable a filter in either the bottombar or the sidebar. When the filter sidebar is displayed, the Search bar is not displayed. The Filter allows you to interactively build a set of filter rules that can be applied to the display. The filter is applied based on the rules and the data, not on the screen display. Filters of the displayed category can also be constructed by clicking on the corresponding 'editor' button in the Edit menu.

Further details of how filters work is given in the Filters Chapter


 
Searching vs. Filtering

Searching only searches for exact text matches. If the date displayed is "Jan 1, 2000", a search of "1/1/2000" will fail, but a filter of "1/1/2000" will match.


When Gramps opens a Family Tree, no filtering is in effect. In People View, for example, all people in the Family Tree are listed by default.

Troubleshooting a misbehaving interface

If your Gramps GUI is behaving contrary to the manner described in this guide, you may have an installation or minor compatibility issue.

It is likely that the behavior has been seen before and a solution has been identified.

Please review the Troubleshooting pages. If you are unable to discover the solution there, post a description of the problem to the general Gramps community on our user maillist. We help each other constantly there.

Nazaj Kazalo Naprej
  Special copyright notice: All edits to this page need to be under two different copyright licenses:

These licenses allow the Gramps project to maximally use this wiki manual as free content in future Gramps versions. If you do not agree with this dual license, then do not edit this page. You may only link to other pages within the wiki which fall only under the GFDL license via external links (using the syntax: [https://www.gramps-project.org/...]), not via internal links.
Also, only use the known Typographical conventions