Open main menu

Gramps β

Latin words and expressions/F

Latin words and expressions starting with the letter F.

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z - @ - *


f.,fa.':filia
f.,fs.,fil.
filius
f.,fol.
folio
F r
folio recto
F v.,F vers.
folio verso
fr.,FR(A).
frater
F(R)S.
fratris


faber
smid, ambachtsman, werkman
faber armorum
wapensmid
faber cordarum
touwslager
faber fer(ra)mentarius
hoefsmid, paardenbeslager
faber ferrarius
ijzersmid
faber grossarius
grofsmid, ijzersmid
faber laminarius
blikslager
faber lignarius
timmerman, schrijnwerker
faber sporcarum
spoormaker, sporenmaker
fabrica ecclesiae
kerkfabriek
fabricator ligneorum calicorum
fabrikant van houten bekers, nappenmaker
fabritius
timmers
facere
maken, verrichten, doen, vervaardigen
(in) facie ecclesiae
ten overstaan van de kerk
factis tribus bannis
na de drie roepen, (bannen)
factis praeviis tribus bannis
na de drie voorziene roepen
factis tribus (consuetis) proclamationibus
na de drie gebruikelijke (opeenvolgende) roepen
factis de more tribus ecclesiae, factis denuntiationibus consuetis
na de drie roepen
factor cordarum
koordemaker, touwslager
factor sporcarum
sporenmaker
factum
geschrift waarop in het kort de omstandigheden van het geschil en de gronden waarop men de aanspraken steunt worden omschreven
falcarius
sikkelhandelaar, sikkelmaker, sikkelsmid, zeisensmeder, zeisensmid
falconarius
valkenier
familia
familie, gezin, dienstpersoneel, huisgenoten, gezinsleden
familiaria
lid van het gezin
familiaris
verwant, familielid
familiares
vertrouwelingen, raadgevers van een vorst, leken die zich bij een orde aansluiten
famula (rustica)
dienstmaagd, (boere)meid, dienstbode, leerling, gezel
famulus (rusticus)
(landbouw of boeren)knecht, huisbediende, dienaar, bediende, leerling, gezel
fatuus
onnozel
febris
koorts
febri aestuanti
door een gloeiende koorts
febri calida
door een hete koorts
febri frigida
door koude koorts
febri maligna
door een hevige (felle) koorts
febri putridus
door koorts uitgeput
febri vehementi
door hoge koorts
februarii
februari
feci(t)
ik heb gemaakt, hij heeft ...
femella
vrouwelijk
femina
vrouw
femini generis
van het vrouwelijk geslacht
feminis sexus
van het vrouwelijk geslacht
feminus
vrouwelijk, van vrouwen, van een vrouw
feniseca
(gras)maaier
feodalia
leengoederen
fere
bijna, ongeveer
feretrum
lijkbaar
feria
dag
feria prima
zondag
feria secunda
maandag
feria tertia
dinsdag
feria quarta
woensdag
feria quinta
donderdag
feria sexta
vrijdag
feria ultima
de laatste dag
feria penultima
de voorlaatste dag
ferrarius (faber)
smid
fetura
kind, kroost, nakomelingen
fetus
kind
fideicessor,fide(i)jussor
borg, doopgetuige, doopheffer
fidel commissum
erfstelling over de hand (erfgenaam heeft vruchtgebruik maar mag de zaak niet vervreemden)
figler(i)us
pottenbakker, tegelbakker
figulus
pottenbakker
filia
dochter
filiae
van de dochter, de dochters
filiarum
van de dochters
filia devota
geestelijke dochter (geen kloosterlinge)
filia in(n)upta
ongehuwde dochter
filialis
hulpkapel, hulpkerk
filiaster, filiastra, filiastri
stiefkind, stiefzoon, stiefdochter ook schoonzoon, schoondochter
filiato
bloedverwantschap (in neerdalende rechte lijn), kindschap, verhouding van een kind tot zijn ouders bij wettige afstamming
filicarius
straatmaker, strater, steenzetter, plaveier
filietas
zoonschap, hoedanigheid van een zoon, het zoon zijn
fil(l)iola
dochtertje, doopkind, petekind
fil(l)iolus
zoontje, doopkind, petekind
filitrix
spinster
filius
zoon
filii
van de zoon, de zonen
filiorum
van de zonen
firmarius
landbouwer
fistularius
pijper, fluiter, fluitspeler, speelman, (stads)muzikant
flator
smelter, gieter
fluxu sanguinis (ex ...)
door een bloeding
focaria
keukenmeid
foderator
volder
foemella
vrouw
foetus
kind, nageslacht, nakomelingschap
folio
blad van register
foraneus
wonend buiten de wallen
foreanus
buitenpoorter
forestarius
vorster, boswachter
fornacarius
ovenmetser, ovengieter
fornicatio
vleeselijke zonde, ontucht, bij de geboorte van een onwettig kind (ex fornicatione concepta) "proles naturalis "of"spuria"
fortasse
misschien
forum
markt
fossar
mijnwerker, (dood)graver, boerenknecht
fossarius
(dood)graver
francenum
oude naam van het oorsronkelijk uit frankrijk ingevoerd perkament
francus scabinus
vrijschepen
frater
broeder, broer, (alg.) neef, monnik, broeder in een geestelijke orde
fratris
lid van een genootschap, broederschap of gilde
frater germanus
tweelingbroer
frater major
oudste broer
fraternitas
broederschap
frater predicator
predikheer, Dominikaan
fratres consanguini
broer van dezelfde vader maar een andere moeder
fratres gemilli
tweelingbroers
fratres germani
broers van dezelfde vader en moeder
frater germanus
tweelingbroer
fratres uterini
broers van dezelfde moeder maar andere vader
fratria, fratri(ss)a
zwagerin, broedersvrouw, schoonzuster
fratria filia
broedersdochter, nicht
fratruelis
tanteszoon van moederszijde (volle of eigen neef), (alg.) volle of eigen neven of nichten (zelfs oomskinderen van vaderszijde
fratrum
van de broeders
frenarius
riemenmaker, gordelmaker
fructus in limine
inkomsten van een beneficie tijdens de vacature er van
fuere, fuerent, fueront, fuerunt
waren
fuit
hij -,zij is geweest
fuit 55 annis
hij was 55 jaar oud
fullo
lakenvolder, hoedenvolder, bleker
fulmine tactus
getroffen door de bliksem
funarius
touwslager
fundatio
stichting (meestal voor het lezen van missen)
fundavit anniversum pro reque animae suae
stichtte een jaargetijde voor de rust van zijn ziel
fundibularius
(mil.) blijdenmeester, hoofd van de blijdeniers, geschutmeester, artillerieofficier
funfex, funificis
touwslager
fusor aurichalci
geelgieter
fusor campanarum
klokkengieter, klokkenmaker
fusor pottorum stanneorum
tinnenstoopmaker, tingieter
fusor typorum
lettergieter