Installation/cs

From Gramps
Revision as of 12:26, 17 January 2020 by Matlas (talk | contribs) (Uživatelé)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Uživatelé

Úplné pokyny pro stažení a instalaci instalaci pro Linux 32x32.png, Windows 32x32.png a Macosx 32x32.png najdete na stránce Ke stažení.

Vývojáři, správci balíčků a pokročilí uživatelé

Viz instrukce na stránce přeložit ze zdrojového kódu.

Viz také