Difference between revisions of "Installation/cs"

From Gramps
Jump to: navigation, search
m (Povýšení na poslední verzi)
(Page refresh to recent content)
Line 1: Line 1:
{{languages|Installation}} <!-- Instalace -->
+
{{languages|Installation}}
  
 +
== Uživatelé ==
  
==Live CD==
+
Úplné pokyny pro stažení a instalaci instalaci pro [[Image:linux_32x32.png|link=Download#Linux]], [[Image:windows_32x32.png|link=Download#MS_Windows]] a [[Image:macosx_32x32.png|link=Download#Mac_OS_X]] najdete na stránce [[Download|Ke stažení]].
Pokud Vás zajímá GRAMPS ale obáváte se instalace, nebo jej instalovat nemůžete (cizí PC, windows, nemáte Internetové připojení doma, v práci,...), vyzkoušejte naše [[Linux Genealogy CD|Linuxové genalogické CD]]. Obsahuje kolekci otevřených genealogických programů, pracuje bez instalace na pevný disk počítače. Můžete tedy z CD spouštět [http://www.ubuntulinux.org/ Ubuntu 10.10] a GRAMPS kdykoli budete chtít.
 
  
==Získání a snadná instalace GRAMPS==
+
== Vývojáři, správci balíčků a pokročilí uživatelé ==
Před tím, než začnete stahovat GRAMPS, prověřte zda ve vaší distribuci není aktuální verze:
 
* Mandriva: <code>
 
  sudo urpmi gramps</code>
 
* Debian, (K,X,Edu)Ubuntu, Mepis: <code>
 
  sudo apt-get install gramps</code>
 
* Fedora: <code>
 
  sudo yum install gramps</code>
 
* Gentoo (and Sabayon):<code>
 
  sudo emerge gramps </code>
 
  
==Povýšení na poslední verzi==
+
Viz instrukce na stránce [[Build from source|přeložit ze zdrojového kódu]].
Pokud verze GRAMPS není aktuální, je možné instalovat balíky, které poskytují pro různé distribuce uživatelé:
 
  
* '''Ubuntu''' a deriváty (Kubuntu, Mephis, ...): balíky pro Ubuntu jsou k dispozici na [http://sourceforge.net/projects/gramps/files/Stable/ sourceforge]. See [http://sourceforge.net/projects/gramps/files/OldFiles/ OldFiles] for archives.
+
== Viz také ==
* '''SuSE''': Richard Bos poskytoval GRAMPS pro apt repozitář SuSE. Poslední verze najdete v [http://software.opensuse.org/download/home:/rbos/ jeho repozitáři]. Podívejte se také do [http://www.suseforums.net/index.php?s=22f80a050a1e3cffffd590db0813dea9&showtopic=28727&pid=152093&st=0&#entry152093. tohoto fóra].
 
* '''Mandriva''': Nové verze GRAMPS jsou občas zpětně portovány. Abyste je mohli využít, musíte povolit ''backports'':  viz [http://wiki.mandriva.com/en/Docs/Basic_tasks/Installing_and_removing_software#Advanced_use:_Backports_and_candidate_updates Mandriva wiki]. Poté budete schopni instalovat novější verze software. Doufáme že také GRAMPS. Můžete také zkusit ''contrib''. Pokud není k dispozici poslední verze GRAMPS, nezbývá než instalovat ze zdrojových kódů (viz dále).
 
* '''Fedora''': pro <tt>FC6</tt> stahněte [http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=25770 gramps-zzz.fc6.noarch.rpm] pokud je k dispozici a instalujte prostřednictvím správce balíčků,  pro <tt>FC7, FC8</tt> použijte balík fc7, fc8. Alternativně je také možné instalovat ze zdrojových kódů (popsáno níže), nebo [[fedora rpm|vytvořit balík]] z rpm spec souboru. Poslední možností je instalovat binární balíček z repozitáře fedora testing.
 
* '''Debian''': poslení verze je instalována přímo do unstable a je možné ji aktualizovat prostřednictvím správce balíčků.
 
  
''Poznámka: Některé distribuce Linuxu mohou používat jiné mechanismy pro stahování a instalaci GRAMPS balíčků. Pokud je to Váš případ, postupujte dle instrukcí které jsou specifické pro Vaši distribuci.''
+
* $GRAMPSHOME na [[Gramps {{Version manual‎‎}} Wiki Manual - Command Line#Environment variables|Příručka Wiki - Příkazová řádka#Proměnné prostředí]]
 +
* [[Translating_Gramps#.24GRAMPSI18N_.28for_your_locale.29| $GRAMPSI18N (pro vaši jazykovou mutaci) ]]
 +
* [[Installation_alternatives|Alternativy instalace]]
 +
* [[Translation_environment4|Překlad Gramps - Instalace vašeho překladu]]
 +
* [[Howto:Change_the_language_of_reports#Run_Gramps_in_a_different_language|Howto:Změna jazyka zpráv. Provoz Gramps v jiném jazyce]]
  
Ve všech ostatních případech musíte [http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=25770 stahnout] balíček se zdrojovými kódy zzz.tar.gz a nainstalovat GRAMPS ručně. Detaily viz níže.
+
[[Category:Documentation]]
 
 
==Windows, BSD, MacOS, Solaris==
 
Pro Windows existuje experimentální [[Windows installer|instalátor]]. Pokud není k dispozici instalátor pro poslední verzi GRAMPS pro Windows, musíte počkat až bude aktualizace vytvořena.
 
 
 
Experimentální instalační postupy pro BSD, MacOS a Solaris najdete níže.
 
FreeBSD, [http://portsmon.freebsd.org/portoverview.py?category=science&portname=gramps /usr/ports/science/gramps].
 
 
 
==Gnome a KDE==
 
GRAMPS je možné používat v obou prostředích, lépe však zapadne do GNOME. V prostředí KDE je pár drobných problémů souvisejících s problémy GTK (které jsou mimo GRAMPS). Na [[KDE page|stránce KDE]] se dozvíte více podrobností.
 
 
 
=Další software který může GRAMPS využít=
 
GRAMPS není závislý na žádném z následujících programů. Jejich využití ale může zvýšit jeho užitnou hodnotu a Vaši produktivitu:
 
 
 
* '''Gnome-print''': přidává možnost přímého tisku, náhledů a vytváření plně lokalizovaných výstupů v PS a PDF formátu. Tento modul je v současnosti dostupný v balíčku gnome-python-desktop (může být znám pod různými jmény, v debianu např. python-gnome2-desktop).
 
* '''Kontrola pravopisu''': instalace balíčku python-gnome2-extras poskytuje modul gtkspell, který přidá do poznámek možnost kontroly pravopisu
 
* '''Graphviz''', '''Inkscape''': Gramps umí vytvářet hezké rodokmeny (grafické znázornění rodinných vztahů). Ty jsou vytvářeny s využitím aplikace Graphviz, která vytváří nejen kód (dot), ale poskytuje také programy pro vytváření grafů (dotty, volané z příkazové řádky). To dává badeteli maximální kontrolu nad tím, jak budou jeho výstupy vypadat. Vyžaduje ale osvojení si nových znalostí. Další aplikací. Alternativou může být vytvoření grafického reportu a jeho konverze do formátu SVG. Ten může být prohlížen a dále#REDIRECT [[Installation]]
 
upravován například v Inkscape.
 
* '''ttf-freefont''': užitečný balíček obsahující velké množství unicode řezů true-type písma. Dobře spolupracuje s výstupy z gnomeprint i graphviz.
 
* '''[http://tilloy.net/dev/pyexiv2/overview.html pyexiv2]''' is a module that allows Gramps to read and write metadata embedded in image files.  It is used in the Metadata Viewer and Image Metadata gramplets.
 
 
 
Ostatní užitečné balíčky:
 
 
 
* '''desktop-file-utils''': sada programů pro otvírání souborů médií kliknutím pravým tlačítkem myši na soubor
 
 
 
=Instalace ze zdrojových kódů=
 
==Obecné požadavky==
 
 
 
GRAMPS {{version}} vyžaduje python 2.6 a balíčky pygtk2. Modul pygtk musí být verze 2.16 nebo vyšší.
 
 
 
Knihovna librsvg2-common je také vyžadována. V některých balíčcích je často chyba. Bez této knihovny nejsou zobrazovány ikony.
 
 
 
=== Požadavky na balíčky v Linuxu ===
 
 
 
Debian/Ubuntu          Fedora/Redhat          Komentář
 
---------------------  ---------------------  --------------------------------
 
python                python                Vyžadované (verze 2.6 nebo vyšší)
 
pygtk2                pygtk2                Vyžadované (verze 2.16 nebo vyšší)
 
xdg-utils              xdg-utils              Vyžadované (Gramps-3.1.x)
 
librsvg2-common        librsvg2              Vyžadované pro překlad
 
                        librsvg2-devel        Vyžadované pro překlad
 
                        intltool              Vyžadované pro překlad
 
 
 
==Získání zdrojového kódu==
 
 
 
* Aktuální stabilní verzi GRAMPS lze získat na stránce [http://sourceforge.net/projects/gramps GRAMPS SourceForge]. V době psaní tohoto článku je to gramps-{{version}}.tar.gz. Rozbalte archiv s kódy: <code>
 
  tar xzvf gramps-zzz.tar.gz
 
</code> a poté vstupte do vytvořeného adresáře:<code>
 
  cd gramps-zzz
 
</code>
 
* Chcete-li vyzkoušet poslední vývojovou verzi GRAMPS, najdete ji v SVN. Podívejte se na [[Brief introduction to SVN|Stručný úvod do SVN]]. SVN verze GRAMPS je potenciálně riziková, protože nebyla důkladně testována. Může havarovat a zapříčinit ztrátu Vašich dat. Používejte ji prosím opatrně a s rozmyslem.
 
 
 
Nyní je čas přečíst dokumenty [http://gramps.svn.sourceforge.net/viewvc/gramps/trunk/INSTALL?view=markup INSTALL] a [http://gramps.svn.sourceforge.net/viewvc/gramps/trunk/README?view=markup README] přiložené ke kódu. Obsahují nejaktuálnější informace a změny.
 
 
 
==Instalace ze zdrojového kódu v Linuxu==
 
 
 
GRAMPS poskytuje skript, který může být použit pro přípravu kódu pro překlad. tento skript automaticky volá configure:<code>
 
  ./autogen.sh</code>
 
 
 
Pokud skript ohlásí nevyřešené závislosti, nainstalujte chybějící balíčky (podívejte se také do souboru INSTALL). Vytvoření programu ze zdrojového kódu typicky přináší nutnost mít instalovány vývojové verze požadovaných knihoven. Standardně je GRAMPS instalován do adresáře /usr/local. Nastavením prefixu při konfiguraci pomocí autoconf.sh můžete tuto cestu změnit.
 
 
 
Po úspěšném ukončení běhu autogen.sh skriptu můžete přistoupit k překladu standardním make procesem.<code>
 
  make
 
  make install</code>
 
 
 
==Instalace ze zdrojového kódu v BSD==
 
 
 
S malými odchylkami (nástroje mají jiná jména) je nstalace GRAMPS na BSD systémy stejně transparentní jako na Linuxu. Více podrobností najdete na [[BSD page|stránce BSD]].
 
 
 
==Instalace ze zdrojového kódu v Mac OS X==
 
 
 
Některým uživatelům se podařilo úspěšně nainstalovat GRAMPS v Mac OS X. Podívejte se na stránku [[Mac OS X]]. Pokud se Vám podařilo úspěšně GRAMPS na OS X nainstalovat a provozujete jej, přidejte prosím záznam do wiki.
 
 
 
==Instalace ze zdrojového kódu ve Windows==
 
 
 
Díky závislostem není instalace GRAMPS ve Windows jednoduchá. Přesto byl uživateli vytvořen instalátor, který všechny detaily skrývá a instalaci usnadňuje. Více detailů najdete na stránce [[Windows installer|instalátoru]]. Přestože vývojáři GRAMPS poskytují stránce instalátoru prostor ve wiki, nenesou za něj žádnou zodpovědnost! Pokud jej použijete, činíte tak na vlastní odpovědnost!
 
 
 
Pokud jsou vyřešeny závislosti (balíčky jsou nainstalovány), je možné testovat vývojovou verzi. Stahněte zdrojový kód (viz výše), přejmenujte soubor const.py.in na const.py a z adresáře src můžet sputit "python gramps.py". Jde samozřejmě o vývojovou verzi, navíc na nepodporované platformě. Z tohoto důvodu se objeví více varovných hlášení než při použití instalátoru.
 
 
 
==Instalace ze zdrojového kódu v Solaris==
 
 
 
Předchozí verze GRAMPS na tomto operačním systému pracovaly. Přesto není známa žádná instalace aktuální verze. Pokud jste úspěšně nainstalovali a používáte GRAMPS na Solarisu, aktualizujte prosím [[Solaris page|stránku Solaris]].
 
 
 
 
 
[[Category:Cs:Dokumentace]]
 

Revision as of 12:23, 17 January 2020

Uživatelé

Úplné pokyny pro stažení a instalaci instalaci pro Linux 32x32.png, Windows 32x32.png a Macosx 32x32.png najdete na stránce Ke stažení.

Vývojáři, správci balíčků a pokročilí uživatelé

Viz instrukce na stránce přeložit ze zdrojového kódu.

Viz také