Gramps 5.1 Wiki Manual - Reports/sk

From Gramps
Revision as of 09:13, 8 November 2021 by Milan (talk | contribs) (Graf Vzťah)
Jump to: navigation, search
Predchádzajúca Index Nasledujúca


Fig. 13.1 Panel ponuky - Prehľad správ

Táto časť opisuje všetky rôzne zostavy dostupné v programe Gramps.

Program Gramps sa dodáva s veľkým počtom dostupných zostáv. Jednotlivé podkapitoly popisujú rôzne možnosti a voľby:

Gramps-notes.png
Doplnkové zostavy

Gramps má k dispozícii ešte viac zostáv na inštaláciu, ktoré vytvorili dobrovoľníci rovnako ako vy, nazývajú sa Doplnky a vy si môžete pozrieť rastúci zoznam dostupných zostáv tu. Tento systém sa ovláda pomocou Správcu zásuvných modulov.

Úvod

Generovanie zostáv: V tejto prvej podkapitole nájdete niekoľko všeobecných poznámok.

Správy

Fig. 13.2 Ikona panela nástrojov pre "Otvoriť dialógové okno zostáv"

K správam sa dostanete výberom ponuky Správy ->Sekcia správ ->Konkrétna správa .

Prípadne si môžete prezrieť kompletný výber dostupných zostáv spolu s ich stručným popisom v dialógovom okne Výber zostáv, ktoré vyvoláte kliknutím na ikonu Otvoriť dialógové okno Správy na paneli nástrojov z ktorejkoľvek kategórie.

Dialógové okno Výber zostáv

Fig. 13.3 Výber zostavy - dialógové okno - príklad zobrazujúci informácie "Časový graf"

Dialógové okno Výber zostavy umožňuje prechádzať kompletný výber dostupných zostáv spolu s ich stručným popisom, keď ho vyvoláte kliknutím na ikonu Otvoriť dialógové okno zostáv na paneli nástrojov z ktorejkoľvek kategórie a pomocou šípok rozbalíte zoznamy.

Zastupiteľné hodnoty

Zastupiteľné hodnoty: v reportoch môžete používať niektoré praktické hodnoty. (Len vybrané zostavy)

Knihy

Správa Knihy umožňuje vytvoriť vlastnú genealogickú knihu obsahujúcu zbierku textových a grafických správ Gramps v jednom dokumente (t. j. v knihe)

Dostupné výbery položiek

Abecedný register

Abecedný register - Táto položka vytvorí stránku(-y) s abecedným registrom ľudí zaznamenaných do vybraných textových správ.

Vlastný text

Vlastný text - Táto položka vytvorí stránku s tromi odsekmi, z ktorých každý obsahuje vlastný text: Úvodný text, Stredný text a Záverečný text. Polia na zadávanie textu sa dajú rozšíriť, takže tam môžete vložiť naozaj všetok text, ktorý chcete.

Obsah

Obsah - Obsah sa vytvára pre knihu ako zoznam častí knihy alebo dokumentu usporiadaný v poradí, v akom sa jednotlivé časti objavujú.

Titulná strana

Titulná strana - Titulná strana vašej knihy.

Grafy

Grafy správy sa vytvárajú vo formáte Graphviz a potom sa konvertujú na grafický výstup, ktorý sa spustí cez nástroj Graphviz dot za scénou.


Graf Rodinné línie

Graf Rodinné línieV grafe Rodinné línie sa vytvorí prehľadný graf.

Graf Presýpacie hodiny

Presýpacie hodinyGraf Presýpacie hodiny vytvára graf presýpacích hodín.

Graf Vzťah

VzťahGraf Vzťah vytvorí komplexný graf vzťahov.

Grafické správy

Grafické správy predstavujú informácie vo forme tabuliek a grafov.

Strom predkov

Správa Strom predkov generuje graf osôb, ktoré sú predkami Aktívnej osoby.

Kalendár

Správa Kalendár vytvorí kalendár s narodeninami a výročiami na stránke podľa mesiacov.

Strom potomkov

Správa Strom potomkov vytvorí graf ľudí, ktorí sú potomkami aktívnej osoby.

Strom potomkov rodiny

Správa Strom potomkov rodiny vygeneruje graf osôb, ktoré sú potomkami Aktívnej rodiny.

Vejárový graf

Správa Vejárový graf vytvorí graf pripomínajúci vejár, pričom Aktívna osoba je v strede, rodičia sú v polkruhu vedľa nej, a tak ďalej, celkovo päť generácií.

Pozri tiež


Štatistické grafy

V správe Štatistické grafy môžete zhromažďovať a zobrazovať množstvo štatistických údajov o vašej databáze.

Graf Časová os

V zostave Časová os sa zobrazí zoznam ľudí s ich životmi reprezentovanými intervalmi na spoločnej chronologickej stupnici.