Gramps 5.1 Wiki Manual - Reports/sk

From Gramps
Revision as of 08:07, 8 November 2021 by Milan (talk | contribs) (Created page with "{{man index/sk|Gramps 5.1 Wiki Manual - Gramplets/sk|Gramps 5.1 Wiki Manual - Reports - part 1/sk|5.1}} {{languages/sk|Gramps_5.1_Wiki_Manual_-_Reports}} {{#vardefine:chapter|...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search
Predchádzajúca Index Nasledujúca


Fig. 13.1 Panel ponuky - Prehľad správ

Táto časť opisuje všetky rôzne zostavy dostupné v programe Gramps.

Program Gramps sa dodáva s veľkým počtom dostupných zostáv. Jednotlivé podkapitoly popisujú rôzne možnosti a voľby:

Gramps-notes.png
Doplnkové zostavy

Gramps má k dispozícii ešte viac zostáv na inštaláciu, ktoré vytvorili dobrovoľníci rovnako ako vy, nazývajú sa Doplnky a vy si môžete pozrieť rastúci zoznam dostupných zostáv tu. Tento systém sa ovláda pomocou Správcu zásuvných modulov.