Gramps 5.1 Wiki Manual - Plugin Manager/sk

From Gramps
Revision as of 05:49, 11 November 2021 by Milan (talk | contribs) (Created page with "{{man index/sk|Gramps 5.1 Wiki Manual - Navigation/sk|Gramps 5.1 Wiki Manual - Gramplets/sk|5.1}} {{languages/sk|Gramps_5.1_Wiki_Manual_-_Plugin_Manager}} {{#vardefine:chapter...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search
Predchádzajúca Index Nasledujúca


Správca zásuvných modulov je dostupný v ponuke Pomoc ->Správca zásuvných modulov. Mnohé funkcie Správcu zásuvných modulov sú určené pre vývojárov a dialógové okná opísané nižšie sú tie, ktoré vidia vývojári. Funkcie pre bežných používateľov sú uvedené nižšie, ak sa líšia.

Program Gramps zisťuje, či je spustený v režime používateľa alebo vývojára, pomocou príznaku "optimalizovať":

  • python -O gramps.py

Pozri Ladenie programu Gramps.

Gramps sa skladá z jadra a mnohých zásuvných modulov. Pri spustení programu Gramps sa načíta jadro a načíta sa len obmedzený počet zásuvných modulov. Tým sa znižuje čas spustenia a pamäťové nároky programu Gramps. Následne sa mnohé zásuvné moduly automaticky načítajú systémom Gramps, keď sú potrebné, takže mnohí používatelia nebudú musieť vedieť o existencii zásuvných modulov alebo o ich oneskorenom načítaní.

Správca zásuvných modulov umožňuje ovládať, ako Gramps spravuje zásuvné moduly.

Tango-Dialog-information.png
Vstavaný Správca zásuvných modulov môžete nahradiť aj

experimentálnym nástrojom tretej strany Plugin Manager Enhanced doplnok, ktorý poskytuje jedno jednotné zobrazenie, ktoré kombinuje zobrazenia Registrovaný a Načítaný so všetkými dostupnými zásuvnými modulmi tretích strán