Gramps 5.1 Wiki Manual - Plugin Manager/sk

From Gramps
Revision as of 05:58, 11 November 2021 by Milan (talk | contribs)
Jump to: navigation, search
Predchádzajúca Index Nasledujúca


Správca zásuvných modulov je dostupný v ponuke Pomoc ->Správca zásuvných modulov. Mnohé funkcie Správcu zásuvných modulov sú určené pre vývojárov a dialógové okná opísané nižšie sú tie, ktoré vidia vývojári. Funkcie pre bežných používateľov sú uvedené nižšie, ak sa líšia.

Program Gramps zisťuje, či je spustený v režime používateľa alebo vývojára, pomocou príznaku "optimalizovať":

 • python -O gramps.py

Pozri Ladenie programu Gramps.

Gramps sa skladá z jadra a mnohých zásuvných modulov. Pri spustení programu Gramps sa načíta jadro a načíta sa len obmedzený počet zásuvných modulov. Tým sa znižuje čas spustenia a pamäťové nároky programu Gramps. Následne sa mnohé zásuvné moduly automaticky načítajú systémom Gramps, keď sú potrebné, takže mnohí používatelia nebudú musieť vedieť o existencii zásuvných modulov alebo o ich oneskorenom načítaní.

Správca zásuvných modulov umožňuje ovládať, ako Gramps spravuje zásuvné moduly.

Tango-Dialog-information.png
Vstavaný Správca zásuvných modulov môžete nahradiť aj

experimentálnym nástrojom tretej strany Plugin Manager Enhanced doplnok, ktorý poskytuje jedno jednotné zobrazenie, ktoré kombinuje zobrazenia Registrovaný a Načítaný so všetkými dostupnými zásuvnými modulmi tretích strán


Typy zásuvných modulov

V programe Gramps existujú dve hlavné kategórie zásuvných modulov: "používateľské zásuvné moduly" a "systémové zásuvné moduly". Používateľské zásuvné moduly sú tie, ktoré používate a ovládate, aby vám poskytovali rôzne funkcie. Systémové zásuvné moduly používa program Gramps.

V programe Gramps sa nachádzajú tieto typy používateľských zásuvných modulov:

 1. doc creators (tvorcovia dokumentov): Backendy, pre ktoré môže Gramps písať správy (pdf, odf, ascii text, ...)
 2. exportéry: formáty exportu, do ktorých môžete exportovať svoje údaje prostredníctvom ponuky Rodinné stromy ->Export...
 3. gramplety: malé programy, ktoré môžete vložiť do pohľadu Informačný panel alebo odpojiť a používať ako bežné okno
 4. gramplety pohľadov: pohľady viditeľné v hlavnom okne programu Gramps
 5. importéry: importné formáty, z ktorých môže Gramps importovať údaje prostredníctvom ponuky Rodinné stromy ->Import...
 6. mapová služba: ciele, ktoré možno použiť v pohľade miesta na prechod na internetovú mapovú službu (Ísť tlačidlo na paneli nástrojov)
 7. quickreport (rýchle prehľady): známe ako Quick Views (rýchle prehľady), sú to malé prehľady, ktoré sú k dispozícii v kontextovej ponuke na zoznamových prehľadoch alebo prostredníctvom grampletu Quick View (rýchleho prehľadu)
 8. reporty: Sú to textové alebo grafické prehľady, ktoré dokáže Gramps vytvoriť
 9. nástroje: Nástroje, ktoré môžete spustiť prostredníctvom ponuky Nástroje

V programe Gramps sa nachádzajú nasledujúce typy systémových zásuvných modulov:

 1. databáza: Backendy, ktoré umožňujú programu Gramps podporovať alternatívne typy databáz.
 2. plugin libs: Prítomné knižnice, ktoré poskytujú ďalšie funkcie.
 3. vzťahy: kalkulátory vzťahov pre rôzne jazyky
 4. Pravidlo (zavedené v programe Gramps 5.1.x a vyššej verzii)

Existuje mnoho zásuvných modulov, ktoré sa dodávajú s programom Gramps. Každý však môže napísať zásuvný modul a zdieľať ho. Tieto zásuvné moduly tretích strán sa nazývajú "doplnky". Veľmi odporúčame používateľom a vývojárom, aby sa o svoje výtvory podelili s ostatnými používateľmi programu Gramps.