Gramps 5.1 Wiki Manual - FAQ/sk

From Gramps
Revision as of 09:56, 9 November 2021 by Milan (talk | contribs) (Created page with "{{man index/sk|Gramps 5.1 Wiki Manual - Filters|Gramps 5.1 Wiki Manual - Keybindings/sk|5.1}} {{languages/sk|Gramps_5.1_Wiki_Manual_-_FAQ}} {{#vardefine:chapter|A}} {{#vardefi...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search
Predchádzajúca Index Nasledujúca


Táto príloha obsahuje zoznam Často kladených otázok (FAQ), ktoré sa opakovane objavujú v poštových konferenciách a na diskusných fórach.

Tento zoznam nie je v žiadnom prípade úplný. Ak by ste chceli do tohto zoznamu pridať otázky/odpovede, prosím pripojte sa a pošlite svoje návrhy na adresu [email protected] mailing listu.

Zvážte tiež možnosť pozrieť si nasledujúce Kategórie na wiki Gramps: ]]: *[[[:Category:How do I...|How do I...]]

Možno vám bude užitočné prezrieť si

  • [[[:Slovník Gramps]] - poskytuje prehľad pojmov, ktoré sa vyskytujú v programe Gramps
  • Genealogický slovník - genealogické termíny a ich významy.