Gramps 3.2 Wiki Manual - Entering and Editing Data: Brief/pl

From Gramps
Revision as of 05:47, 15 January 2010 by Nickw (talk | contribs) (1 revision)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Sekcja ta pozwoli Ci zdobyć podstawy wprowadzania informacji genealogicznych do programu GRAMPS. Znajdziesz tutaj informacje, jak wprowadzać osoby do bazy, oraz jak określać relacje rodzinne. (Bardziej szczegółowe informacje znajdziesz w następnym rozdziale: Gramps 3.2 Wiki Manual - Entering and Editing Data: Detailed/pl.)


Gnome-important.png Special copyright notice: All edits to this page need to be under two different copyright licenses:

These licenses allow the Gramps project to maximally use this wiki manual as free content in future Gramps versions. If you do not agree with this dual license, then do not edit this page. You may only link to other pages within the wiki which fall only under the GFDL license via external links (using the syntax: [https://www.gramps-project.org/...]), not via internal links.
Also, only use the known Typographical conventions

Poprzednia Indeks NastępnaWprowadzenie

Po pierwsze - powinieneś wiedzieć, jakiego typu informacje możesz wprowadzić do bazy GRAMPS'a Są to:

Informacje o osobie (nazwiska, adresy, daty urodzin czy zgonu, itd.)

Informacje o indywidualnych relacjach (małżeństwa, rozwody, śluby cywilne, etc)

Informacje o rodzicach i dzieciach

Źródła informacji(dokumenty), z których pochodzą owe dane

Gramps-notes.png
Skróty klawiaturowe

Poza komunikacją z programem GRAMPS za pomocą menu i przycisków, możesz wykorzystać szeroki zakres skrótów klawiaturowych. Po więcej informacji zobacz Dodatek - skróty klawiaturowe .

Zobaczmy teraz w skrócie, jak możesz wprowadzać i edytować różne typy informacji.

To Add or Edit a Person

There are multiple ways to add a person to the database. We will cover some of them as we proceed. The simplest way to enter a person to add them from the People View. While you are in the People View (side-nofilt-fig), click the Add button on the toolbar. Enter any data you know about this person into the Edit Person dialog (see edit-pers-fig for details).

To edit information about a person already present in the database, select the person from the People View and click the Edit button on the toolbar.

Gramps-notes.png
Alternate ways of adding or editing a person from the People View

You can also use Add... and Edit... menu items available under Edit. Or you can right-click on the person and select Add... or Edit... from the context menu that pops up.

People can also be added to the database in the Relationships View, Edit Family dialog, and other places where it makes sense.

To Specify a Relationship

There are two primary ways to specify relationships between people - using the Relationships View and using the Edit Family dialog from the Family List View. The Family List is usually used to build all the relationships within a single family at a time. The Relationships View is usually used to build multiple relationships to a single person.

To specify a new relationship to the Active Person, switch to the Relationships View (family-fig) and you'll see this individual indicated as the "Active Person". Next to the Family label is a Add button (typically represented by a + sign). Clicking the Add button will display the Edit Family dialog with the Active Person set as either the father or the mother.

Fig.3.xx. Editing a family

Now a question: Does the person who will form the relationship with the Active Person already exist in the database? If yes, click the Select button to the other person. You'll then be able to browse through the list of people in the database to select the one you want. If not, click the Add button. This will allow you to add a new person to the database and to specify the relationship this person has to the Active Person.

Gramps-notes.png
Filtering

By default, GRAMPS filters the displayed list to show only those people who could theoretically have a relationship with the Active Person. That is, GRAMPS only shows those people whose birth dates and death dates fit within the lifetime of the Active Person. If you wish, you can add a person to the list by clicking the + button. To completely override the filter and display all people from the database, check the Show all box.

To edit an existing relationship from the Relationships View, click on the Edit button next to corresponding Family entry. If there is more than one relationship in the list, you can select the spouse or partner you want by clicking the corresponding Edit button next to the relationship.

Fig.3.xx Selecting a person

To specify a new relationship in the Family List View, click on the Add button on the toolbar, and an empty Edit Family dialog will open. At this point, you can add people to the family.

To Specify Parents

Fig.3.x Select family

You can specify Active Person's parents in the Relationship View (family-fig). A little care is required to prevent the creation of duplicate families. If you wish to add the Active Person to an already existing family, you should click the Select button. If the family including the parents does not already exist, you should click the Add button.

If you click on the Select button, you are presented with the Select Family dialog. This will allow you to select the existing family, and then the Active Person will be added as a child to the family.


If you click on the Add button, a new Edit Family dialog is presented with the Active Person listed a child of the new family. You can add the parents to the family by either adding new people as the parents or selecting existing people as the parents.

Gnome-important.png
Warning

If you create a new family and select parents that are already in an existing family, GRAMPS will issue a warning message. If you proceed by saving the new family, you will have a duplicate family.

Fig.3.x. Duplicate family

You can also specify the parents of a person in the Family List View. If the family already exists, click on the Edit button on the tool bar and add the person as a child when the Edit Family dialog is displayed. If the family does not already exist, click the Add button to create a new family, and add the appropriate parents and children.

To Specify Children

Fig.3.x. Child reference editor

Adding children to a relationship is done through a similar procedure. From the Relationships View or the Family List View, select the existing family or create a new family. Children can be added by selecting the Add button or Select button to the right of the child list.

Clicking the Add button will display the Edit Person dialog, allowing you to enter a new person. Clicking on the Select button, will allow you to select an existing person from a list. By default, the child is added with a the relationship type of birth to both parents.

If you wish to change the parent/child relationship from the default setting of birth, select the child and click on the Edit button. This will display the Edit Child Reference dialog.

Adding Photos and Other Media Objects

You can add photos and other media objects to individual people, events, sources, and places. You can also add images that might not be limited to a single person or event (for example, group family photos).

If you want to add an image to a single person, switch to the People View (mainwin-fig), select a person, and then click the Edit icon on the toolbar. This will bring up the Edit Person dialog (edit-pers-fig). Next, select the Gallery tab, and click the + button to call up the Select a media object dialog. Type a filename or browse to find the image file you want and then provide a title for that image. Keep adding images until you are done.

To add images related to a relationship (for example, a marriage), switch to the Family View (family-fig) and double-click on the Spouse box. This calls up the Marriage/Relationship editor dialog. Select the Gallery tab and click the + button to add an image.

To add images related to a source or a place, first switch to the Source View (sources-fig) or Place View (places-fig). Select the source or place you want and then either double-click on it or click the Edit icon on the toolbar. Select the Gallery tab and click the + button to add an image.

Finally, to add images that you want to include in the database, but hare are not limited to any particular person, relationship, source or place, switch to the Media View (media-fig). Then click the Add icon on the toolbar to add an image. If you have already added any images to any individual galleries, you will also find them listed in the Media View.

Gramps-notes.png
Alternate way of adding images to galleries

An image can always be added to any gallery by using drag-and-drop. Items can be dragged from the Media View, any gallery, the desktop, the file manager or a web browser and dropped on the target gallery, adding the image to the gallery.

In any gallery, you can also use the Edit to edit image information and the - button and to remove the image reference from that gallery.

Gramps-notes.png
Removing an image from a gallery

Removing a media object from a gallery does not remove the image from the database. To completely remove the image from the database, delete it from Media View by first selecting it and then clicking the Remove icon on the toolbar.

To Edit Events, Sources, Places, and Repositories

To add an event, a source, a place, or a repository to the database, switch to the appropriate Events View ( events-fig), Sources View (sources-fig), Places View (places-fig), or Repositories View (repository-fig). Then click the Add icon on the toolbar to add the corresponding object. Enter the information into the Event Editor ( Source Editor , Place Editor , or Repository Editor ) dialog.

To edit information about events, sources, places, and repositories already present in the database, switch to the appropriate view, select an entry you would like to view/modify, and then click the Edit icon on the toolbar. Alternatively, you may double-click on the entry to edit it.

Poprzednia Indeks Następna