Difference between revisions of "Gramps:About/cs"

From Gramps
Jump to: navigation, search
m (link fix)
Line 15: Line 15:
  
  
{{languages|GRAMPS:About|GRAMPS:Info}}
+
{{languages|GRAMPS:About}} <!-- |GRAMPS:Info -->

Revision as of 23:25, 10 March 2008

GRAMPS je genealogický program pro Linux a ostatní UNIXové systémy. Slovo GRAMPS je zkratka, která volně přeloženo znamená systém pro správu genealogického výzkumu a analýz (Genealogical Research and Analysis Management Programming System).

Pohled na vzájemné vazby

GRAMPS Vám pomůže sledovat vaši rodovou linii. Umožňuje vkládat, modifikovat a zkoumat genealogické informace. GRAMPS se snaží nabídnout všechny vlastnosti obvyklé u jiných dostupných genealogických programů. Oproti nim však poskytuje další možnosti integrace, které u těchto programů nejsou běžné. Je to možnost vložit jakýkoli kus informace přímo do GRAMPS a přeskupit/manipulovat jednotlivými/všemi událostmi v celé databázi. Tím pomáhá badateli při výzkumu, analýze a korelacích s potenciálem zaplnění mezer ve vztazích mezi subjekty.

GRAMPS je možné provozovat na operačních systémech Linux, BSD, a Solaris. Byla též učiněna řada pokusů o rozeběhnutí programu na MS Windows. Více informací o tom, jak získat GRAMPS získáte na stránce instalace.

Další informace: