Open main menu

Gramps β

Fi:Gramps 5.2 Wiki-käyttöohje - Raportit

Edellinen Hakemisto Seuraava


Kuva. 11.1 Valikko - Raporttien yleiskuvaus

Tässä osassa kuvataan kaikki erilaiset Grampsin raportit.

Raporttien lukumäärä on suuri, mikä voi vaikuttaa ylivoimaiselta ensi silmäyksellä. Eri alaosiot kuvaavat mahdollisuuksia ja vaihtoehtoja:

Gramps-notes.png
Lisää raportteja

Grampsin versiosta 5.2 lähtien otettiin käyttöön uusi systeemi, joka tarjoaa lisää raportteja. Systeemiä ohjaa Plugin Manager. Plugin Manager antaa sinulle Laajennuksia. Tarkista tarjolla olevien raporttien lista täällä.

Contents

Johdanto

Raporttien tulostaminen: Tämä ensimmäinen alaosio antaa sinulle joitakin yleisiä havaintoja.

Raportit

 
Kuva. 11.2 Työkalupalkin "Avaa työkalut ikkunan" kuvake

Raportteihin pääsee valitsemalla valikosa Raportit ->Raportin laji ->Suoritettava raportti .

Vaihtoetoisesti voit selata käytettävissä olevien raporttien täydellistä valintaa sekä lyhyitä kuvauksia Raportin valintaikkunassa joka avataan napsauttamalla työkalupalkin Avaa työkalut ikkunan kuvaketta.

Raporttien valintaikkuna

 
Kuva. 11.3 Raportin valintaikkuna - esimerkkinä "Aikajanakaavio" lisätietoineen

Raportin valintaikkunassa voit selata ja valita käytettävissä olevia raportteja sekä katsella niiden lyhyitä kuvauksia, kun ikkuna on avattu työkalupalkin Avaa työkalut ikkunan kuvaketta napsauttamalla.

Korvaavia arvoja

Korvaavia arvoja: näitä hyödyllisiä arvoja voit käyttää raporteissasi. (Vain valituissa raporteissa)

Kirjat

Kirjat raportti tuottaa yhden dokumentin, johon sisältyy kokoelma graafisia ja tekstimuotoisia raportteja.

Käytettävissä olevat kohteet

Aakkosellinen hakemisto

Alphabetical Index - Tuottaa sivuja, joissa on aakkosellinen hakemisto henkilöistä, jotka on merkitty valittuihin tekstisisältöihin.

Mukautettu teksti

Custom Text - Tuottaa sivun, jossa on kolme kohtaa, joista kukin sisältää mukautettua tekstiä: alkutekstin, keskitekstin ja lopputekstin. Tekstinsyöttökentät ovat laajenevia, joten voit todella laittaa siihen kaikki haluamasi tekstin.

Sisällysluettelo

Table Of Contents - Luettelosta löytyy Sisällysluettelo (TOC), joka on luettelon kirjan tai asiakirjan osista, jotka on järjestetty järjestyksessä, jossa osat näkyvät.

Nimiösivu

Title Page - Kirjan nimiösivu.

Kaaviot

Nämä raportit liittyvät GraphViz-ohjelmaan.

Perhelinja-kaavio

Family Lines Graph.py luotiin tuottamaan helposti seurattavia kaavioita. Huomaa, että Perhelinja-kaavio ei näytä sukupuun kaikkia henkilöitä. Se tuottaa pienempiä sukupuita. Henkilöiden rajaamisen löytyy monia vaihtoehtoja. Kaavioita käytetän tyypillisesti isojen yksinkertaistettujen printtien tulostamiseen.

Tiimalasi-kaavio

Hourglass Graph tuottaa GraphViz-ohjelmalla tiimalasin muotoisen kaavion.

Suhdekaavio

Relationship Graph tuottaa GraphViz muotoisen monimutkaisen kaavion ja muuntaa sen sitten graafiseksi tulosteeksi GraphViz-ohjelmiston Dot-työkalulla.

Graafiset raportit

Graafiset raportit näyttävät tiedot kaavioina ja kuvaajilla.

Esivanhempien puu

Ancestor Tree report tuottaa kaavion henkilöistä, jotka ovat aktiivisen henkilön esivanhempia.

Kalenteri

Calendar report tuottaa yhden kuukauden kalenterin, jossa ovat ko. kuukauden syntymä- ja vuosipäivät.

Jälkeläispuu

Descendant Tree report tuottaa kaavion aktiivisen henkilön jälkeläisistä.

Perheen jälkeläispuu

Family Descendant Tree tuottaa kaavion aktiivisen perheen jälkeläisistä.

Viuhkakaavio

Fan Chart report tuottaa viuhkan muotoisen kaavion, jossa aktiivinen henkilö on keskellä, sitten hänen vanhempansa puolikaaressa ja edelleen esivanhempia viiden (tai valittu määrä) sukupolven verran.

Tilastokaaviot

Statistics Chart report kerää ja näyttää runsaasti tilastotietoja sukupuustasitai sen valituista osista.

Aikajanakaavio

The Timeline Chart report tulostaa henkilöistä listan, jssa heidän elinkaarensa on kalenteriin sijoitetulla aikajanalla.

Tekstiraportit

Tekstiraportit esittävät halutun tiedon muotoiltuna tekstinä.

Sukupolviraportti

Ahnentafel Report listaa elinkaaran tiedot aktiivisestä henkilöstä esivanhempineen. Henkilöt numeroidaan 'Ahnentafel' standardin mukaisesti.

Syntymä- ja vuosipäiväraportti

Birthday and Anniversary Report antaa saman informaation kuin Kalenteri mutta tekstimuodossa.

Täysi henkilöraportti

Complete Individual Report tarjoaa yhteenvetoja henkilöstä.

Tietokannan yhteenvetoraportti

Summary of the Database näyttää lukumääräisiä tietoja henkilöistä sukupuolittain, perheistä, medioista ja epätäydellisistä kohteista.

Jälkeläisraportti

Descendant Report esittää aktiivisen henkilön jälkeläisistä lyhyet tiedot sisennettynä.

Yksityiskohtainen esivanhempien raportti

Detailed Ancestral Report kattaa aktiivisen henkilön esivanhemmat, yksityiskohtaisine tietoineen. Mukana ovat joukko elinkaaren tietoja sekä avioliitot.

Yksityiskohtainen jälkeläisraportti

Detailed Descendant Report kattaa aktiivisen henkilön jälkeläiset sukupolvittain, seuraten sukututkimusen perinteellistä tapaa sukupolvien tekstiraporttina. Raportin tavoite on tarjota kaikki tärkeimmät piirteet, jotka löytyvät jälkeläissuhteista. Siihen on otettu vaikutteita muualtakin.

Suvun pääteraportti

End of Line Report listaa aktiivihenkilön esivanhemmista sukupolvittain ne, joiden omia vanhempia ei ole tiedossa.

Perheryhmäraportti

Family Group Report tuottaa raportin vanhemmista ja heiän lapsistaan.

Sukulaisuusraportti

Kinship Report listaa aktiivisen henkilön perheenjäsenet puolisoineen isovanhempia, serkkuja ja lastenlapsia myöten.

Lisätietolinkki raportti

Note Link Report tarkistaa Gramps-linkkien sisäisten tilan lisätiedoissa.

Esivanhempien lukumääräraportti

Number of Ancestors Report näyttää aktiivisen henkilön esivanhempien lukumäärän ja prosenttiosuuden sukupolvittain.

Paikkaraportti

Place Report listaa valituista paikoista niihnin liittyvät henkilöt ja tapahtumat.

Ennätykset raportti

Records Report näyttää joukon, lähinnä ikään liittyviä, mielenkiintoisia, tapauksia sukupuustasi. Esim. vanhin elossa olva henkilö, nuorin äiti jne.

Tagi raportti

Tag Report listaa ensisijaiset kohteet - henkilöt, perheet ja lisätiedot - jotka on merkitty valitulla tagilla..)

Perhelehti

Family Sheet tuottaa kattavan raportin perheestä ja sen jäsenistä.

Arkistot -raportti ja optiot

Repositories listaa arkistoittain lähteet. Raportin optiot-näkymällä, joka on omana listaaan raporttien joukossa, määritään raporttiin tulevat tiedot.

Nettisivut

Kertova-nettisivusto

Narrated Web Site report tuottaa nettisivuston valituille henkilöille.

Nettikalenteri

Web Calendar on Kertova-sivuston linkitetty nettikalenteri, jossa näytetään tietoja kuukausikohtaisilla sivuilla sukupuusta valituista henkilöistä.

Pikanäkymät

Quick Views ovat raportteja, jotka löytyvät hiiren oikealla henkilöstä, perheestä avautuvasta valikosta. Raportit ovat helppokäyttöisiä.


Edellinen Hakemisto Seuraava
  Special copyright notice: All edits to this page need to be under two different copyright licenses:

These licenses allow the Gramps project to maximally use this wiki manual as free content in future Gramps versions. If you do not agree with this dual license, then do not edit this page. You may only link to other pages within the wiki which fall only under the GFDL license via external links (using the syntax: [https://www.gramps-project.org/...]), not via internal links.
Also, only use the known Typographical conventions