Open main menu

Gramps β

Fi:Gramps 5.2 Wiki-käyttöohje - Mitä uutta

Edellinen Hakemisto Seuraava

Tässä on suomennos, joka on osin kesken:

Tässä sivussa kuvataan pääpiirtein Gramps 5.2 erot versioon 3.4 verrattuna. Muutokset on kuvattu tarkemmin myöhemmin tässä käyttöohjeessa. Versiosta 3.4 versioon 5.2 siirtyviä käyttäjiä kehotetaan perehtymään tähän sivuun sen varmistamiseksi, että käyttäjä osaa hyödyntää uusia omaisuuksia alkaessaan käyttämään versiota 5.2.

Contents

Ennen version nostoa

 
Varoitus

Harvinaisessa tapauksessa Gramps 5.2 korruptoi tietokantasi. Ota siksi sukupuistasi varmuuskopio tämän sivun ohjeiden mukaisesti, ennen kuin jatkat Grampsin version nostamista

Varmin tapa varmistaa tietojen säilyminen on varmuuskopiointi:

 1. Käynnistä Gramps 3.4 tai Gramps 4.1
 2. Avaa sukupuusi
 3. Varmuuskopioi sukupuusi "gramps xml" muotoon tai , jos haluat sukupuun mukaan valokuvasi ja muut mediatiedostosi, "gramps xml paketti" muotoon.
 4. Sulje sukupuu ja toista edellä oleva jokaiselle muulle sukupuullesi
 5. Vie tulostiedostot turvalliseen paikkaan

Lisätietoja löytyy Sukupuun varmuuskopiointi.

Tietojesi tultua varmistetuksi siirry Gramps versio 5.2 asennukseen. Käyttöjärjestelmäsi tavanomainen asennusprosessi varmistaa useimmiten, että vanhan ja uuden version kesken ei synny ristiriitaa. On kuitenkin varmempa ensin poistaa versio 3.4 koneelta pois ennen version 5.2 asentamista. Toinen tapa on asentaa 5.2 toiseen hakemistoon kuin missä 3.4 on. Näin onkin meneteltävä aina, jos asennat Grampsin lähdekoodista. Lisätietoja Gramps 5.2 asentamisesta löytyy (englanniksi) Downloading the latest Gramps.

Asennettuasi Gramps 5.2 version voit avata sukupuusi ja jatkaa työskentelyä. Jos avauksessa on ongelmia (esim. tietokoneesi tultua uudelleenasennetuksi) luo sukupuusi edellä tehdyistä varmuuskopioista.

 
Varoitus

Yleisenä sääntönä on, että uudessa Grampsin tai käyttöjärjestelmän versiossa avattua tietokantaa ei pidä yrittää avata aikaisemmalla versiolla. "gramps xml muoto on tarkoitettu tällaisiin tilanteisiin. Edistyneillä käyttäjillä on työkalua korjata rikkoutunut tietokanta, mutta peruskäyttäjän on varminta toimia edellä annettujen mukaan.

Perustoimintojen näkyvät muutokset

Päivityksen jälkeen näkyvät muutokset: käyttöliittymä, data

Tietomalli

Tietomallia on muutettu:

 1. Uudet Päivämäärä ja Kieli -kentät Paikan nimessä
 • Sukupuuta ei voi avata versioissa Gramps 3.4/4.0 ja Gramps 5.2 nostamatta tai alentamatta versiota.
 • Gramps XML tiedosto jonka Gramps 3.4/4.0 tuottaa ei ole yhdenmukainen Gramps 5.2. tuottaman kanssa
 • Gramps 5.2 käyttää nyt vain python3 versiota


Katso (engl.) detailed changes , jossa on yksityiskohtaisesti sisäisen tetokannan muutokset.

Käyttöliittymä

 • GtkBuilder tarkistettu, fiksattu Gtk3 varoituksia ja luovuttu vanhentuneiden metoodien käytöstä
 • muutettu kuvakkeiden ja painikkeiden käsittelymetoodeja
 • Uusi Paikka Muokkain

 

 

 1. tehokkaampi (lajiteltujen kenttien binäärihaku).
 2. muokattava(150ms viivästys jotta teksti ei mene sekaisin)
 • Kykenee tuomaan KML dataa Geography näkymiin
 • Parannettu useiden valittujen kohteiden poistamista Näkymistä (action group)

 

 • Sallitaan henkilön raahaus Perheen otsikosta tai Lisää, Muokkaa, Jaa -painikkeiden lähistöllä.

Add drag support on more Views, Selectors and Editors.

 • Lisätty hiiren oikealla "Kopioi kaikki" kaikkiin PikaTauluihin (QuickTables).

Kaikki data TreeView -näkymästä, ml. piilossa olevat sarakkeet.

 • Lisätty hiiren oikeaan API ListModel'iin


Paikka

 • Parannettu Paikka Muokkain and uusi Paikannimi Muokkain

 

 • tarkistettu Paikan vaihtoehtoiset nimet -käsittelyä ja muokkausta
 • Uusia asetuksia käyttäjän käyttöön - Paikat Muokkaa> Asetukset dialogin kielekevaihtoehdoissa

 

 • Uusi suodatin: ympärillä


Raportit, Työkalut, Grampletit

 • Yksityiseksi merkittyjen valinnan johdonmukaistaminen raporteissa

 

 • Nimen muotoilujen johdonmukaistaminen raporteissa
 • Lisätty DeferredFilter luokka (GenericFilter'in aliluokka)
 • Uusi tekstiraportti : Lisätietojen linkit
 • Korjattu Kirjoissa aakkoshakemistojen ja sisällysluettelon virheitä
 • Kehitetty Tyylit Muokkainta
 • Kehitetty tekstiraporttien alaviiteitä
 • Muutettu Täyttä henkilöraporttia
 • Muutettu Esivanhempien puu -raporttia: Sisarukset mukana ja liikkuminen useassa suunnassa
 • Lisätty nimen muodon valinta ja viivästetty käännös Records raporttiin
 • Lisätty viivästetty käännös Aikajana-kaavioon
 • Lisätty Lähteet ja Lainaukset näkymiin Attribuutit gramplet

 


Konepellin alla

Teknistä tietoa

Riippuvuudet

 • Tuettuna vainpython3. ( python2 tuki lopetettu)
 • Tarvitaan GTK+ 3.10 ja pygobject 3.12 tai uudemmat versiot niistä

Lokalisointi

 • Rajoita lyhenteiden käyttöä viesteihin, erota paremmin ssältö (str) ja tyylie (GUI).
 • Uusi Päivämäärä-käsittelijä modulissa Japanese
 • Tarkistettu Slovenian ja Tsekkien Päivämäärä-käsittelijät
 • Uudet käännökset ja päivämäärien käsittelijät : toteutettu sekä "traditionaalinen" että "yksinkertaistettu" kiinalainen
 • Tarkistettu Serbia

Tiekartta

Muutoslogi

Lokalisointi

 • Käännöstiedostot huomioivat eräitä päivämäärätekstejä
 • Rajoitettu muotoilun ohjausta viesteissä glade tiedostoihin, sisältö (str) ja tyyli (GUI) paremmin erillään.

Database backend


Lisätietoa

Sekalaista

Tietokannan version korotus rakentaa uudelleen käyttäjäkohtaisten tapahtumien listan.

Tiekartta

Muutosloki

Edellinen Hakemisto Seuraava
  Special copyright notice: All edits to this page need to be under two different copyright licenses:

These licenses allow the Gramps project to maximally use this wiki manual as free content in future Gramps versions. If you do not agree with this dual license, then do not edit this page. You may only link to other pages within the wiki which fall only under the GFDL license via external links (using the syntax: [https://www.gramps-project.org/...]), not via internal links.
Also, only use the known Typographical conventions