Events in Gramps/pl

From Gramps
Revision as of 04:23, 4 February 2013 by Patsyblefebre (talk | contribs) (Patsyblefebre moved page Events in GRAMPS/pl to Events in Gramps/pl: Gramps)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Zdarzenia są jedną z podstaw w badaniach genealogicznych. Dlatego bardzo ważne jest to, aby terminologia i użycie były ze sobą spójne i dobrze zdefiniowane, tak ,aby umożliwić optymalną komunikację, internacjonalizację i przenośność danych.

Pełna lista zdarzeń wraz z opisami znajduje się na angielskiej wersji tej strony.


Gramps-notes.png

To jest tylko zalążek artykułu. Jeśli potrafisz, rozbuduj go.