Difference between revisions of "Download/pl"

From Gramps
Jump to: navigation, search
m (Mac OS X)
m (2022-02-05)
 
(16 intermediate revisions by 7 users not shown)
Line 1: Line 1:
__NOTOC__
 
 
{{languages|Download}}
 
{{languages|Download}}
 +
[[File:Gramp-Small-background-wiki-2020.jpg|120px|left]]
 +
 +
{{man note|{{Man menu|Gramps '''{{version}}''' - '''2022-02-05'''}}|{{-}}
 +
[[File:Linux_220x261.png|128px|link=Download/pl#Linux]]  [[File:windows_180x160.png|128px|link=Download/pl#MS_Windows]] [[File:macos_200x200.png|128px|link=Download/pl#Mac_OS_X]]  [[File:Bsd_daemon.png|128px|link=Download/pl#BSD]]}}
 +
 
== Linux ==
 
== Linux ==
  
Line 10: Line 14:
 
<u>[[Download/pl#Linux distributions|przez pakiety z dystrybucji]]</u>
 
<u>[[Download/pl#Linux distributions|przez pakiety z dystrybucji]]</u>
 
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
 
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
<u>[[Download/pl#Linux:_Install_latest_version|Najnowsza wersja {{version}}) (tylko dla zaawansowanych użytkowników)]]</u></big>
+
<u>[[Download/pl#Linux:_Install_latest_version|Najnowsza wersja {{version}} (tylko dla zaawansowanych użytkowników)]]</u></big>
 
{{-}}
 
{{-}}
  
Line 18: Line 22:
 
Przed pobraniem: Użyj '''starej wersji Grampsa''' to [[How_to_make_a_backup#GRAMPS_version_3.3_and_later|wykonać kopię zapasową]] swojego drzewa rodzinnego [[#1|[1]]].
 
Przed pobraniem: Użyj '''starej wersji Grampsa''' to [[How_to_make_a_backup#GRAMPS_version_3.3_and_later|wykonać kopię zapasową]] swojego drzewa rodzinnego [[#1|[1]]].
  
<big><u>[http://sourceforge.net/projects/gramps/files/Stable/{{version_windows_AIO32}}/{{filename_windows_AIO32}}.exe Windows Installer (32-bit) {{version_windows_AIO32}}]</u>
+
<big><u>[{{github_url}}/releases/download/v{{version_windows_AIO32}}/{{filename_windows_AIO32}}.exe Windows Installer (32-bit) {{version_windows_AIO32}}]</u>
 
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
 
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
<u>[http://sourceforge.net/projects/gramps/files/Stable/{{version_windows_AIO64}}/{{filename_windows_AIO64}}.exe Windows Installer (64-bit) {{version_windows_AIO64}}]</u></big>
+
<u>[{{github_url}}/releases/download/v{{version_windows_AIO64}}/{{filename_windows_AIO64}}.exe Windows Installer (64-bit) {{version_windows_AIO64}}]</u></big>
  
 
Po pobraniu: Podwójnie kliknij na pobrany plik, aby rozpocząć instalację Gramps.
 
Po pobraniu: Podwójnie kliknij na pobrany plik, aby rozpocząć instalację Gramps.
Line 37: Line 41:
 
Przed pobraniem: Użyj '''starej wersji Grampsa''' to [[How_to_make_a_backup#GRAMPS_version_3.3_and_later|wykonać kopię zapasową]] swojego drzewa rodzinnego [[#1|[1]]]. Przeczytaj [[Mac OS X:Application package|instrukcję]] przedinstalacyjną.
 
Przed pobraniem: Użyj '''starej wersji Grampsa''' to [[How_to_make_a_backup#GRAMPS_version_3.3_and_later|wykonać kopię zapasową]] swojego drzewa rodzinnego [[#1|[1]]]. Przeczytaj [[Mac OS X:Application package|instrukcję]] przedinstalacyjną.
  
Mac OS X 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, oraz 10.9 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<big><u>[http://sourceforge.net/projects/gramps/files/Stable/{{version_Mac}}/{{filename_mac_intel}}.dmg Intel {{version_Mac}}]</u></big>  
+
<big><u>[{{github_url}}/releases/download/v{{version_Mac}}/{{Filename_mac_intel}}.dmg Intel {{version_Mac}}]</u></big>  
 
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;  
 
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;  
Mac&nbsp;OS&nbsp;X&nbsp;10.5&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<big><u>[http://sourceforge.net/projects/gramps/files/Stable/{{version_Mac}}/{{filename_mac_ppc}}.dmg Power PC {{version_Mac}}]</u></big>
+
Mac&nbsp;OS&nbsp;X&nbsp;10.5&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
 +
<big></big>
 +
 
  
 
Po pobraniu: kliknij dwukrotnie plik .dmg w celu zamontowania dysku (wskazówka: Twoja przeglądarka może to zrobić dla Ciebie automatycznie). Następnie przeciągnij aplikację Gramps do twojego folderu aplikacji i kliknij dwukrotnie, aby ją uruchomić[[#2|[2]]].
 
Po pobraniu: kliknij dwukrotnie plik .dmg w celu zamontowania dysku (wskazówka: Twoja przeglądarka może to zrobić dla Ciebie automatycznie). Następnie przeciągnij aplikację Gramps do twojego folderu aplikacji i kliknij dwukrotnie, aby ją uruchomić[[#2|[2]]].
Line 56: Line 62:
 
<u>[[Download#Linux:_Install_latest_version|Najnowsza wersja (tylko zaawansowani uzytkownicy)]]</u></big>
 
<u>[[Download#Linux:_Install_latest_version|Najnowsza wersja (tylko zaawansowani uzytkownicy)]]</u></big>
 
{{-}}
 
{{-}}
 
== Live CD ==
 
 
[[Image:Download_link.png|150px|left|link=http://sourceforge.net/projects/gramps/files/OldFiles/3.2.5/lgenealogy-6.1-desktop-i386.iso]]
 
'''Linux live CD Demonstration''' [[Linux_Genealogy_CD#Obtaining_the_CD|Obtaining the CD]] (727 MB) [[Linux Genealogy CD|Linux Genealogy CD based on Ubuntu 10.10 (Maverick Meerkat)]]. Allows you to trial a pre-installed Gramps {{Version Linux Live CD}}, without touching anything on the hard drive. To start this boot the Computer with this Live Linux Desktop on a CD in the CD/DVD-ROM Drive. (Requires that you write this image to a CD-ROM using CD-Burner software eg:Nero, Imgburn..). If you are interested in Gramps, but are afraid to actually install it or unable to install it (not your PC, windows, no internet at home, work laptop, ...), then try out our [[Linux Genealogy CD]]. It runs without installing on the hard disk and contains a collection of open source, free, genealogy programs. You can then install [http://www.ubuntulinux.org/ Ubuntu 10.10] and Gramps from the CD anytime you like.
 
{{-}}
 
[[Image:Download_link.png|150px|left|link=http://cdimage.ubuntu.com/edubuntu/releases/13.04/release/]]
 
'''Edubuntu 13.04''' includes Gramps 3.4.0
 
{{-}}
 
 
  
 
===Ostatnie wydane wersje===
 
===Ostatnie wydane wersje===
* Wersja '''GRAMPS''' {{version}}. Wszystkie wydania GRAMPSa są dostępne pod adresem [https://sourceforge.net/projects/gramps/files/ na stronie pobierania SourceForge].
+
* Wersja '''Gramps''' {{version}}. Wszystkie wydania Grampsa są dostępne pod adresem [{{github_url}}/releases na stronie pobierania GitHub].
  
 
Odwiedź następujące strony po instrukcje jak zainstalować:
 
Odwiedź następujące strony po instrukcje jak zainstalować:
 
* [[Installation/pl|Instalacja]]
 
* [[Installation/pl|Instalacja]]
* [[Installation/pl#Aktualizacja GRAMPS|Aktualizacja]]
+
* [[Installation/pl#Aktualizacja Gramps|Aktualizacja]]
 
 
 
 
  
 
== <span id="Linux distributions"></span>Dystrybucje Linux oraz BSD ==
 
== <span id="Linux distributions"></span>Dystrybucje Linux oraz BSD ==
  
Most linux distributions come bundled with a version of Gramps, though it's not always the most recent version and it may not have been installed by default. Still it is recommended to use the Gramps version that comes with your distribution.
+
Większość dystrybucji Linuxa zawiera w sobie już gotowy pakiet Gramps'a, choć niekoniecznie jest to najnowsza jego wersja i może nie być on domyślnie instalowany. Mimo wszystko zalecane jest używanie wersji, która rozpowszechniana jest wraz z Twoją dystrybucją.
  
Below are ways to install Gramps on some of the more popular distributions:
+
Poniżej są sposby instalacji Gramps na kilku bardziej popularnych dystrybucjach:
  
{| border="1" cellspacing="0"
+
{| {{prettytable}}
 
|Dystrybucja
 
|Dystrybucja
 
|GUI pkg manager
 
|GUI pkg manager
Line 88: Line 82:
 
|Uwagi
 
|Uwagi
 
|-
 
|-
|'''Linux Mint'''
+
|[[Image:Farm-Fresh linux mint.png]]<br>'''Linux Mint'''
|Software Manager
+
|Menedżer pakietów
 
|Nadia: Gramps 3.4.0-1<br>Lisa: Gramps 3.3.1-1<br>Isadora: Gramps 3.2.0-1  
 
|Nadia: Gramps 3.4.0-1<br>Lisa: Gramps 3.3.1-1<br>Isadora: Gramps 3.2.0-1  
 
|
 
|
Line 99: Line 93:
 
|-
 
|-
 
|[[Image:Ubuntu_32x32.png]]''' Ubuntu '''
 
|[[Image:Ubuntu_32x32.png]]''' Ubuntu '''
| Software Centre
+
|Software Centre
 
|Quantal: Gramps 3.4.0-1
 
|Quantal: Gramps 3.4.0-1
 
|[http://packages.ubuntu.com/search?keywords=gramps&searchon=names available versions]
 
|[http://packages.ubuntu.com/search?keywords=gramps&searchon=names available versions]
 
|-
 
|-
 
|[[Image:Fedora_32x32.png]]''' Fedora '''  
 
|[[Image:Fedora_32x32.png]]''' Fedora '''  
|Add/Remove Software (Gnome) or <br>Software Management (KDE)
+
|Dodaj/usuń program (Gnome) albo <br/>Software Management (KDE)
 
|Fedora Rawhide: Gramps 3.4.3<br>Fedora 18: Gramps 3.4.2.
 
|Fedora Rawhide: Gramps 3.4.3<br>Fedora 18: Gramps 3.4.2.
 
|
 
|
 
|-
 
|-
 
|[[Image:Debianopenlogo-32.png]]''' [[Debian]] '''
 
|[[Image:Debianopenlogo-32.png]]''' [[Debian]] '''
|Add/Remove Software
+
|Dodaj/usuń program
 
|squeeze (old stable): Gramps 3.2.3<br>wheezy (stable): Gramps 3.4.0<br>jessie (testing): Gramps 3.4.0<br>[http://packages.debian.org/sid/gramps sid (unstable)]: Gramps 3.4.0
 
|squeeze (old stable): Gramps 3.2.3<br>wheezy (stable): Gramps 3.4.0<br>jessie (testing): Gramps 3.4.0<br>[http://packages.debian.org/sid/gramps sid (unstable)]: Gramps 3.4.0
 
|[http://packages.debian.org/search?keywords=gramps available versions]
 
|[http://packages.debian.org/search?keywords=gramps available versions]
Line 117: Line 111:
 
Mandriva Linux Control Center
 
Mandriva Linux Control Center
 
|
 
|
|Mandriva 2010.1: Gramps 3.3.1<br>Mandriva 2011: Gramps 3.2.6<br>See also [http://wiki.mandriva.com/en/Docs/Basic_tasks/Installing_and_removing_software#Advanced_use:_Backports_and_candidate_updates backports] and contrib repository
+
|Mandriva 2010.1: Gramps 3.3.1<br>Mandriva 2011: Gramps 3.2.6<br/>Zobacz też [http://wiki.mandriva.com/en/Docs/Basic_tasks/Installing_and_removing_software#Advanced_use:_Backports_and_candidate_updates backports] and contrib repository
 
|-
 
|-
 
|[[Image:Redhat_32x32.png]]''' Redhat '''
 
|[[Image:Redhat_32x32.png]]''' Redhat '''
Line 127: Line 121:
 
|YaST ??
 
|YaST ??
 
|openSUSE 12.3: Gramps 3.4.2
 
|openSUSE 12.3: Gramps 3.4.2
|[http://software.opensuse.org/package/gramps available versions]
+
|[http://software.opensuse.org/package/gramps dostępne wersje]
 
|-
 
|-
 
|'''Slackware'''
 
|'''Slackware'''
 
|
 
|
 
|Slackware 14.0: Gramps 3.4.2
 
|Slackware 14.0: Gramps 3.4.2
|[http://pkgs.org/search/?keyword=gramps available versions]
+
|[http://pkgs.org/search/?keyword=gramps dostępne wersje]
 
|-
 
|-
 
|'''NetBSD'''
 
|'''NetBSD'''
 
|
 
|
 
|NetBSD: Gramps 3.4.3
 
|NetBSD: Gramps 3.4.3
|[http://pkgsrc.se/databases/gramps3 available versions]
+
|[http://pkgsrc.se/databases/gramps3 dostępne wersje]
 
|-
 
|-
 
|'''FreeBSD'''
 
|'''FreeBSD'''
 
|
 
|
 
|FreeBSD: Gramps 3.3.0
 
|FreeBSD: Gramps 3.3.0
|[http://portsmon.freebsd.org/portoverview.py?category=science&portname=gramps available versions]
+
|[http://portsmon.freebsd.org/portoverview.py?category=science&portname=gramps dostępne wersje]
 
|-
 
|-
 
|'''PC-BSD'''
 
|'''PC-BSD'''
Line 167: Line 161:
  
 
For other distributions, [[Image:Download_link.png|150px|link=http://sourceforge.net/projects/gramps/files/Stable/{{version}}/gramps-{{version}}.tar.gz]] the source and follow the instructions for [[Linux:Build from source]]
 
For other distributions, [[Image:Download_link.png|150px|link=http://sourceforge.net/projects/gramps/files/Stable/{{version}}/gramps-{{version}}.tar.gz]] the source and follow the instructions for [[Linux:Build from source]]
 +
 +
== Live CD ==
 +
 +
[[Image:Download_link.png|150px|left|link=http://sourceforge.net/projects/gramps/files/OldFiles/3.2.5/lgenealogy-6.1-desktop-i386.iso]]
 +
'''Linux live CD Demonstration''' [[Linux_Genealogy_CD#Obtaining_the_CD|Obtaining the CD]] (727 MB) [[Linux Genealogy CD|Linux Genealogy CD based on Ubuntu 10.10 (Maverick Meerkat)]]. Allows you to trial a pre-installed Gramps {{Version Linux Live CD}}, without touching anything on the hard drive. To start this boot the Computer with this Live Linux Desktop on a CD in the CD/DVD-ROM Drive. (Requires that you write this image to a CD-ROM using CD-Burner software eg:Nero, Imgburn..). If you are interested in Gramps, but are afraid to actually install it or unable to install it (not your PC, windows, no internet at home, work laptop, ...), then try out our [[Linux Genealogy CD]]. It runs without installing on the hard disk and contains a collection of open source, free, genealogy programs. You can then install [http://www.ubuntulinux.org/ Ubuntu 10.10] and Gramps from the CD anytime you like.
 +
{{-}}
  
 
== Uwagi ==
 
== Uwagi ==

Latest revision as of 20:15, 7 February 2022

Gramp-Small-background-wiki-2020.jpg
Gramps-notes.png
Gramps 5.1.5 - 2022-02-05


Linux 220x261.png Windows 180x160.png Macos 200x200.png Bsd daemon.png

Linux

Linux 220x261.png

Przed aktualizacją swojej dystrybucji: Użyj starej wersji Grampsa aby wykonać kopię zapasową swojego drzewa rodzinnego [1].

przez pakiety z dystrybucji      Najnowsza wersja 5.1.5 (tylko dla zaawansowanych użytkowników)

MS Windows

Windows 180x160.png

Przed pobraniem: Użyj starej wersji Grampsa to wykonać kopię zapasową swojego drzewa rodzinnego [1].

Windows Installer (32-bit) 5.1.5      Windows Installer (64-bit) 5.1.5

Po pobraniu: Podwójnie kliknij na pobrany plik, aby rozpocząć instalację Gramps.

Normalnie, kiedy próbujesz załadować swoje drzewo rodzinne, możesz pozwolić na jego aktualizację, jeśli jest wymagana i go otworzyć. Jeśli jednak ta operacja nie powiedzie się z jakiegokolwiek powodu, Utwórz nowe Drzewo rodzinne i Zaimportuj kopię zapasową do nowego Drzewa.

Alternatywne niezależne wersje dla MS Windows [3].

Gramps 4.0.3, zobacz co nowego, jest dostępny jako pakiet ZIP. Jest też dostępny instalator Wszytko w jednym, z którego możesz skorzystać. Do pobrania z tego miejsca.

Mac OS X

Macos 200x200.png

Przed pobraniem: Użyj starej wersji Grampsa to wykonać kopię zapasową swojego drzewa rodzinnego [1]. Przeczytaj instrukcję przedinstalacyjną.

Intel 5.1.5      Mac OS X 10.5    


Po pobraniu: kliknij dwukrotnie plik .dmg w celu zamontowania dysku (wskazówka: Twoja przeglądarka może to zrobić dla Ciebie automatycznie). Następnie przeciągnij aplikację Gramps do twojego folderu aplikacji i kliknij dwukrotnie, aby ją uruchomić[2].

Normalnie, kiedy próbujesz załadować swoje drzewo rodzinne, możesz pozwolić na jego aktualizację, jeśli jest wymagana i go otworzyć. Jeśli jednak ta operacja nie powiedzie się z jakiegokolwiek powodu, Utwórz nowe Drzewo rodzinne i Zaimportuj kopię zapasową do nowego Drzewa.


BSD

Przed aktualizacją swojej dystrybucji: Użyj starej wersji Grampsa aby wykonać kopię zapasową swojego drzewa rodzinnego [1].

przez Dystrybucje      Najnowsza wersja (tylko zaawansowani uzytkownicy)

Ostatnie wydane wersje

Odwiedź następujące strony po instrukcje jak zainstalować:

Dystrybucje Linux oraz BSD

Większość dystrybucji Linuxa zawiera w sobie już gotowy pakiet Gramps'a, choć niekoniecznie jest to najnowsza jego wersja i może nie być on domyślnie instalowany. Mimo wszystko zalecane jest używanie wersji, która rozpowszechniana jest wraz z Twoją dystrybucją.

Poniżej są sposby instalacji Gramps na kilku bardziej popularnych dystrybucjach:

Dystrybucja GUI pkg manager Aktualna wersja Uwagi
Farm-Fresh linux mint.png
Linux Mint
Menedżer pakietów Nadia: Gramps 3.4.0-1
Lisa: Gramps 3.3.1-1
Isadora: Gramps 3.2.0-1
Mageia
Ubuntu 32x32.png Ubuntu Software Centre Quantal: Gramps 3.4.0-1 available versions
Fedora 32x32.png Fedora Dodaj/usuń program (Gnome) albo
Software Management (KDE)
Fedora Rawhide: Gramps 3.4.3
Fedora 18: Gramps 3.4.2.
Debianopenlogo-32.png Debian Dodaj/usuń program squeeze (old stable): Gramps 3.2.3
wheezy (stable): Gramps 3.4.0
jessie (testing): Gramps 3.4.0
sid (unstable): Gramps 3.4.0
available versions
Mandriva 32x32.png Mandriva Software Management in the

Mandriva Linux Control Center

Mandriva 2010.1: Gramps 3.3.1
Mandriva 2011: Gramps 3.2.6
Zobacz też backports and contrib repository
Redhat 32x32.png Redhat
openSUSE YaST ?? openSUSE 12.3: Gramps 3.4.2 dostępne wersje
Slackware Slackware 14.0: Gramps 3.4.2 dostępne wersje
NetBSD NetBSD: Gramps 3.4.3 dostępne wersje
FreeBSD FreeBSD: Gramps 3.3.0 dostępne wersje
PC-BSD PC-BSD: Gramps 3.3.0


Linux: Instalacja najnowszej wersji

If your distribution doesn't ship with Gramps or you wish to install a different version than it ships with, you could try to install the latest version of Gramps manually. Instructions are given below for a number of distributions.

Gnome-important.png
Warning

This should only be attempted by experienced users, and after you have backed up your Family Tree.

The version of Gramps that has been included in your distribution will have been tested to work with the components in that distribution. If you try to install a different version of Gramps there is a possibility that the components needed for the new version of Gramps are not available for your distribution, or they are available, but don't work properly. You might not discover that there is a problem till you have already done some work with the new version of Gramps.

If you already have Gramps installed, and you are only making a 'point' upgrade (i.e. from Gramps x.y.z to x.y.z+1, e.g. from 3.4.3 to 3.4.4), then it is likely but not certain that Gramps will continue to work. However, if the change is much greater, especially if it is a major version change (e.g. from 2.y.z to 3.y.z), then the danger that it does not work properly is much greater.

Debianopenlogo-32.pngDebian and Ubuntu 32x32.png Ubuntu Download the .deb file. Double-click on the downloaded .deb file or (for some distributions, e.g. Mint Debian) run the following command from the directory where the file was saved (change the filename to match the one you downloaded).

sudo dpkg -i gramps_5.1.5-1_all.deb

For other distributions, Download link.png the source and follow the instructions for Linux:Build from source

Live CD

Download link.png

Linux live CD Demonstration Obtaining the CD (727 MB) Linux Genealogy CD based on Ubuntu 10.10 (Maverick Meerkat). Allows you to trial a pre-installed Gramps 3.2.5, without touching anything on the hard drive. To start this boot the Computer with this Live Linux Desktop on a CD in the CD/DVD-ROM Drive. (Requires that you write this image to a CD-ROM using CD-Burner software eg:Nero, Imgburn..). If you are interested in Gramps, but are afraid to actually install it or unable to install it (not your PC, windows, no internet at home, work laptop, ...), then try out our Linux Genealogy CD. It runs without installing on the hard disk and contains a collection of open source, free, genealogy programs. You can then install Ubuntu 10.10 and Gramps from the CD anytime you like.

Uwagi

[1] Backup to Gramps XML. You will find backup in the Family Tree menu of recent Gramps versions, otherwise use export in the same menu but uncheck privacy options in the Exporter Assistant in order to export all data

[2] Alternatively, you can click and hold on the disk icon at the top of the window of the mounted disk, and then option-drag to the Applications folder. This will create a new folder containing all the files, including the README and NEWS.

[3] An alternative independent version is GrampsPortable_5.1.5.paf.exe (20.3 MB) Portable Gramps from PortableApps.com includes all dependencies required for Windows. Note:You can install it on C: then to run Gramps type C:\PortableApps\GrampsPortable\GrampsPortable.exe (Or the path you installed it to) or make a shortcut to that file on your desktop or start-menu. By Bart.S - Please report issues to the author. (2012-09-07)