Template:Using Gramps/terms contents/he

From Gramps
Jump to: navigation, search

תוכנת גרמפס משתמשת בשפת חוקרי־היוחסין (גנאלוגים), בהם מונחים לא שגירים שעשויים לא אחת להרתיע את הקורא שטרם נחשף להם. על מנת להתגבר על 'הקושי' הזה, מבואת להלן סקירה תמציתית של המונחים השכיחים ביותר, ומשמעותם כפי שהם באים לידי ביטוי בגרמפס. בנוסף, ניתן גם למצוא לא מעט הצעות מועילות על הדרך הטובה ביותר להשתמש בעצמים אלה.

  • ארועים - מה זה אירוע, כיצד להשתמש בו, אילו אירועים הוגדרו מראש?
  • מובאות - מה הכוונה במובאה, כיצד משתמשים בהן?
  • מקורות - מהו מקור, כיצד משתמשים בהפניות מקור?
  • מאגרים - האם הבית שלי הוא מאגר? או אולי המרשתת?
  • מקומות - מהי הדרך הטובה ביותר לארגן את מדרג המקומות?
  • תגים - מהם תגים? האם הם שונים ממסננים וסימניות?
  • תכונות - מהי תכונה, כיצד ניתן להשתמש בזה, אילו תכונות הוגדרו מראש?
  • סקירת מונחים - כתובת, פניה, ...