Template:Using Gramps/terms contents/he

From Gramps
Jump to: navigation, search

גראמפס משתמש בשפת הגנאלוגים. לפעמים זה עשוי להיות קצת מרתיע. להלן סקירת המונחים השכיחים והמשמעות כפי שבאה לידי ביטוי בגרמפס, והצעות מועילות לגבי הדרך הטובה ביותר להשתמש באובייקטים אלה.

  • ארועים - מה זה אירוע, כיצד להשתמש בו, אילו אירועים הוגדרו מראש?
  • מובאות - מה הכוונה ב"מובאה", כיצד משתמשים בהן?
  • מקורות - מהו מקור, כיצד משתמשים בהפניות מקור?
  • מאגרים - האם הבית שלי הוא מאגר? או אולי המרשתת?
  • מקומות - מהי הדרך הטובה ביותר לארגן את מדרג המקומות?
  • תגים - מהם תגים? האם הם שונים ממסננים וסימניות?
  • תכונות - מהי תכונה, כיצד ניתן להשתמש בזה, אילו תכונות הוגדרו מראש?
  • סקירת מונחים - כתובת, פניה, ...