Changes

Jump to: navigation, search

Installation/pl

2 bytes removed, 17:29, 12 October 2008
m
Postępowanie ze starszymi wersjami
Proszę, przeczytaj teraz pliki [http://gramps.svn.sourceforge.net/viewvc/gramps/trunk/INSTALL?view=markup INSTALL] oraz [http://gramps.svn.sourceforge.net/viewvc/gramps/trunk/README?view=markup README] towarzyszące kodu źródłowemu. Zawierają one najbardziej aktualne informacje.
===Postępowanie ze starszymi we prsjamiwersjami===
Jeśli masz już zainstalowaną starszą wersję Gramps z kodu źródłowego, powinieneś podjąć decyzję co zrobić ze starszą wersją przed instalacją nowej. Jeśli chcesz ją zachować, postępuj według instrukcji zawartych w pliku INSTALL odnośnie użycia opcji --prefix podczas określania, gdzie nowa wersja ma zostać zainstalowana.
1
edit

Navigation menu