Changes

Jump to: navigation, search

Gramps 5.1 Wiki Manual - Plugin Manager/sk

4,080 bytes added, 5 January
m
no edit summary
Správca zásuvných modulov umožňuje ovládať, ako Gramps spravuje zásuvné moduly.
{{man tip|Vstavaný Správca zásuvných modulov môžete nahradiť aj|experimentálnym nástrojom tretej strany ''[[Addon:Plugin Manager Plugin|Plugin Manager Enhanced]]'' doplnok, ktorý poskytuje jedno jednotné zobrazenie, ktoré kombinuje zobrazenia Registrovaný a Načítaný so všetkými dostupnými zásuvnými modulmi tretích strán }}
== Typy zásuvných modulov ==
# sa načítajú tak, že používateľ výslovne požiada o načítanie v správcovi zásuvných modulov,
# vzdialené zásuvné moduly sa načítajú súčasne s ich registráciou pomocou [[5.1_Addons#Installing_Addons_in_Gramps|Install Addons]] v záložke '''Všeobecné''' v {{man menu|Upraviť > Predvoľby...}}.
 
== Skrytie/odkrytie ==
 
Správca zásuvných modulov sa dá použiť na skrytie alebo odkrytie zásuvných modulov. V niektorých ponukách sa skryté doplnky nezobrazia, takže doplnok nie je možné vybrať. Ak je napríklad Gramplet skrytý, nezobrazí sa v kontextovej ponuke "Pridajte gramplet", ktorá sa zobrazí po kliknutí pravým tlačidlom myši na pozadí hlavnej karty Gramplety. Skrytie niektorých doplnkov (napríklad Vzťahov alebo Pohľadov Gramps) však nemá žiadny účinok a nemusí byť ani povolené.
 
== Akcie ==
 
Pre {{man label|Správcu doplnkov}} existujú dve záložky:
* {{man label|[[Gramps_5.1_Wiki_Manual_-_Plugin_Manager/sk#Registrované_zásuvné_moduly|Registrované zásuvné moduly]]}} a
* {{man label|[[Gramps_5.1_Wiki_Manual_-_Plugin_Manager/sk#Načítané_zásuvné_moduly|Načítané zásuvné moduly]]}}
 
=== Registrované zásuvné moduly ===
 
[[File:PluginManager-RegisteredPlugins-50.png|right|thumb|450px|Fig. {{#var:chapter}}.{{#vardefineecho:figure|{{#expr:{{#var:figure}}+1}}}} Registrované zásuvné moduly]]
 
Tu vidíte zoznam všetkých zásuvných modulov, ktoré našiel Gramps. Ide o zásuvné moduly, ktoré sú súčasťou programu Gramps, ako aj o zásuvné moduly nájdené v adresári <code>gramps51/plugins</code> v rámci [[Gramps_5.1_Wiki_Manual_-_User_Directory/sk|Adresára používateľov programu Gramps]]. Typ zásuvného modulu je uvedený v prvom stĺpci.
 
Zásuvný modul môžete zobraziť alebo skryť tak, že vyberiete riadok a stlačíte tlačidlo {{man button|Skryť/Odkryť}}. Toto je užitočné len pre zásuvné moduly používateľov.
 
Výberom riadku a dvojitým kliknutím alebo stlačením tlačidla {{man button|Info}} sa zobrazí {{man label|[[Gramps_5.1_Wiki_Manual_-_Plugin_Manager/sk#Detailed_Info_dialog|Detailed Info]]}} dialógové okno.
 
{{-}}
 
=== Načítané zásuvné moduly ===
 
[[File:PluginManager-LoadedPlugins-50.png|right|thumb|450px|Fig. {{#var:chapter}}.{{#vardefineecho:figure|{{#expr:{{#var:figure}}+1}}}} Načítané zásuvné moduly]]
 
Tu sa zobrazí zoznam všetkých zásuvných modulov, ktoré sa pokúsili načítať. Za normálnych okolností sa načítajú všetky pohľady (ako napríklad Pohľad Vzťah) a automaticky sa načítajú všetky gramplety/správy/nástroje, ktoré ste použili.
 
Ak počas načítania zásuvného modulu došlo k chybe, na tejto karte sa zobrazí stĺpec '''Stav'''. Dvojitým kliknutím na riadok zobrazujúci chybu sa otvorí {{man label|[[Gramps_5.1_Wiki_Manual_-_Plugin_Manager/sk#Detailed_Info_dialog|Detailed Info]]}} dialógové okno zobrazujúce podrobne chybu. Môžete ho použiť na kontaktovanie autora zásuvného modulu alebo zoznamu chýb programu Gramps.
 
Ak sa neskôr rozhodnete, že sa vám doplnok nepáči, môžete ho označiť ako "skrytý" a už sa nebude zobrazovať.
 
Doplnok môžete zobraziť alebo skryť tak, že vyberiete riadok a stlačíte tlačidlo {{man button|Skryť/Odkryť}}. Toto je užitočné len pre používateľské doplnky.
 
Výberom riadku a stlačením tlačidla {{man button|Info}} sa zobrazí dialógové okno {{man label|[[Gramps_5.1_Wiki_Manual_-_Plugin_Manager/sk#Detailed_Info_dialog|Detailed Info]]}} .
 
 
{{-}}
 
==Dialógové okno Podrobné informácie==
[[File:Detailed-Info-dialog-addons-example-50.png|right|thumb|450px|Fig. {{#var:chapter}}.{{#vardefineecho:figure|{{#expr:{{#var:figure}}+1}}}} Podrobné informácie - dialóg - príklad]]
 
V dialógovom okne {{man label|[[Gramps_5.1_Wiki_Manual_-_Plugin_Manager/sk#Detailed_Info_dialog|Detailed Info]]}} sa zobrazia informácie o vybranom zásuvnom module/doplnku. Môžete ho použiť na kontaktovanie autora zásuvného modulu alebo zoznamu chýb programu Gramps.
 
 
* Názov zásuvného modulu:
* Popis
* Verzia:
* Autori:
* E-mail:
* Názov súboru:
* Umiestnenie:
 
 
{{-}}
{{man index/sk|Gramps 5.1 Wiki Manual - Navigation/sk|Gramps 5.1 Wiki Manual - Gramplets/sk|5.1}}
{{languages/sk|Gramps_5.1_Wiki_Manual_-_Plugin_Manager}}
{{grampsmanualcopyright}}
 
[[Category:Sk:Documentation]]
[[Category:Plugins]]
3,374
edits

Navigation menu