Changes

Jump to: navigation, search

Gramps 5.1 Wiki Manual - Plugin Manager/sk

1,305 bytes added, 06:06, 11 November 2021
Typy zásuvných modulov
Existuje mnoho zásuvných modulov, ktoré sa dodávajú s programom Gramps. Každý však môže napísať zásuvný modul a zdieľať ho. Tieto zásuvné moduly tretích strán sa nazývajú "doplnky". Veľmi odporúčame používateľom a vývojárom, aby sa o svoje výtvory podelili s ostatnými používateľmi programu Gramps.
 
== Registrácia a načítanie ==
 
Zásuvné moduly sú buď uložené lokálne v počítači a Gramps o nich vie, keď sa hovorí, že sú '''Registrované''', alebo sú uložené na vzdialenom počítači a Gramps pozná len ich názov, typ a popis, keď sa hovorí, že sú '''Doplnky'''.
 
Pri spustení programu Gramps sa automaticky načítajú informácie o miestnych doplnkoch, takže sa stanú registrovanými. Správca zásuvných modulov sa môže použiť na stiahnutie vzdialených doplnkov, aby sa tiež zaregistrovali.
 
Registrované (t. j. lokálne) doplnky sú '''načítané''' programom Gramps v nasledujúcich situáciách:
 
# sú automaticky načítané pri spustení. Niektoré typy zásuvných modulov sa načítajú pri spustení (napr. neskryté pohľady), niektoré zásuvné moduly môžu mať príznak, ktorý vynúti načítanie pri spustení,
# sú automaticky načítané na základe toho, že používateľ klikne na zobrazenie alebo požiada o správu,
# sa načítajú tak, že používateľ výslovne požiada o načítanie v správcovi zásuvných modulov,
# vzdialené zásuvné moduly sa načítajú súčasne s ich registráciou pomocou [[5.1_Addons#Installing_Addons_in_Gramps|Install Addons]] v záložke '''Všeobecné''' v {{man menu|Upraviť > Predvoľby...}}.
1,074
edits

Navigation menu