Changes

Jump to: navigation, search

Gramps 5.1 Wiki Manual - Reports/sk

54 bytes added, 00:22, 17 January 2022
no edit summary
===<u>Správa o narodeninách a výročiach</u>===
V [[Gramps 5.1 Wiki Manual - Reports - part 6/sk#Správa_o narodeninách_a_výročiach|Správe o narodeninách a výročiach]] sú uvedené rovnaké informácie ako v kalendári, ale v textovom formáte.
===<u>Kompletná individuálna správao jedincovi</u>===[[Gramps 5.1 Wiki Manual - Reports - part 6/sk#Kompletná_individuálna_správaKompletná_správa_o_jedincovi|Kompletná individuálna správao jedincovi]] poskytuje individuálne súhrny podobné súhrnu individuálnej správy. 
===<u>Súhrnná správa databázy</u>===
V [[Gramps 5.1 Wiki Manual - Reports - part_6/sk#Súhrnná_správa_databázy|Súhrnnej správe databázy]] sa zobrazujú celkové štatistiky týkajúce sa počtu jednotlivcov každého pohlavia, rôzne štatistiky neúplných záznamov, ako aj štatistiky rodiny a médií.
[[Gramps 5.1 Wiki Manual - Reports - part 6/sk#Správa_o_príbuzenstve|Správa o príbuzenstve]] poskytuje príbuzenské vzťahy vybranej osoby podľa úrovne vyhľadávania( výška, zostupné generácie) nastavenej používateľom.
===<u>Správa o prepojenípoznámok</u>===Nástroj [[Gramps_5.1_Wiki_Manual_-_Reports_-_part_6/sk#Note_Link_ReportSpráva_o_prepojení_poznámok|Note Link ReportSpráva o prepojení poznámok]] kontroluje stav vnútorných odkazov Gramps v poznámkach.
===<u>Správa o počte predkov</u>===
Správa [[Gramps_5.1_Wiki_Manual_-_Reports_-_part_7/sk#Webový kalendár|Webový kalendár]] je správa, ktorá vytvára webové stránky zobrazujúce udalosti pre vybrané osoby ako súbor mesačných kalendárov.
===<u>Dynamická webová správa</u>===
[[Addon:DynamicWeb_report|Dynamicjá webová správa]] Doplnok vytvára interaktívne webové stránky databázy rodinného stromu s možnosťami, ktoré umožňujú širokú škálu prispôsobení.
Tento doplnok je založený na [[Gramps_5.1_Wiki_Manual_-_Reports_-_part_7/sk#Naratívna_webová_stránka|Naratívnej webovej správe]], natívnej správe Gramps.
{{Man warn|Táto časť je zástupná.|Doplnky nepatria do tejto časti príručky. <br />Táto časť bola vytvorená ako kompenzácia nesprávnej adresy, ktorú používalo tlačidlo {{man button|[[Addon:DynamicWeb_report#Nápoveda_pre_generovanie_reportu|Nápoveda]]}} v doplnku a bola opravená od verzie [https://github.com/gramps-project/addons-source/commit/c9099d9ee4358658988929efa04b8a40d02db1eb 0.0.82] vydanej 3. 1. 2020. Nová verzia odkazuje na aktuálnu [[Addon:DynamicWeb_report|webovú stránku pre dynamickú webovú správu]]}}
<!-- ################################################################################### -->
= Rýchle pohľady =
1,772
edits

Navigation menu