Changes

Jump to: navigation, search

Gramps 5.1 Wiki Manual - Reports/sk

595 bytes added, 11:05, 8 November 2021
Dynamická webová správa
{{Man warn|Táto časť je zástupná.|Doplnky nepatria do tejto časti príručky. <br />Táto časť bola vytvorená ako kompenzácia nesprávnej adresy, ktorú používalo tlačidlo {{man button|[[DynamicWeb_report#Nápoveda_pre_generovanie_reportu|Nápoveda]]}} v doplnku a bola opravená od verzie [https://github.com/gramps-project/addons-source/commit/c9099d9ee4358658988929efa04b8a40d02db1eb 0.0.82] vydanej 3. 1. 2020. Nová verzia odkazuje na aktuálnu [[DynamicWeb_report|webovú stránku pre dynamickú webovú správu]]}}
<!-- ################################################################################### -->
= Rýchle pohľady =
[[Gramps_5.1_Wiki_Manual_-_Reports_-_part_8/sk#Rýchle_pohľady|Rýchle pohľady]] sú správy, ktoré sú k dispozícii v kontextovej ponuke osoby, rodiny, ... Môžu ich vytvárať používatelia aj s obmedzenými znalosťami programovania.
<!-- ################################################################################### -->
{{-}}
{{man index/sk|Gramps 5.1 Wiki Manual - Gramplets/sk|Gramps 5.1 Wiki Manual - Reports - part 1/sk|5.1}}
{{languages/sk|Gramps 5.1 Wiki Manual - Reports}}
{{grampsmanualcopyright}}
 
[[Category:Sk:Documentation]]
[[Category:Plugins]]
1,074
edits

Navigation menu