Changes

Jump to: navigation, search

Gramps 5.1 Wiki Manual - Reports/sk

54 bytes added, 10:57, 8 November 2021
Webové stránky
<!-- ################################################################################### -->
= Webové stránky =
[[Gramps_5.1_Wiki_Manual_-_Reports_-_part_7/sk#Webové_stránky|Webové stránky]] na použitie na vašej osobnej webovej stránke alebo na rozdávanie ako samostatná správa.
===<u>Naratívna webová stránka</u>===
Jednou zo správ v tejto kategórii je [[Gramps_5.1_Wiki_Manual_-_Reports_-_part_7/sk#Naratívna_webová_stránka|Správa Naratívná webová stránka]]. Vygeneruje webové sídlo (t. j. súbor prepojených webových stránok), pre súbor vybraných osôb.
===<u>Webový kalendár</u>===
Správa [[Gramps_5.1_Wiki_Manual_-_Reports_-_part_7/sk#Webový kalendár|Webový kalendár]] je správa, ktorá vytvára webové stránky zobrazujúce udalosti pre vybrané osoby ako súbor mesačných kalendárov.
===<u>Dynamická webová správa</u>===
[[DynamicWeb_report|Dynamic Web ReportDynamicjá webová správa]] Addon Doplnok vytvára interaktívne webové stránky databázy rodokmeňa rodinného stromu s možnosťami, ktoré umožňujú širokú škálu prispôsobení.
Tento doplnok je založený na [[Gramps_5.1_Wiki_Manual_-_Reports_-_part_7/sk#Narrated_Web_SiteNaratívna_webová_stránka|Narrative Web ReportNaratívnej webovej správe]] , natívnej správe Gramps.
{{Man warn|Táto časť je zástupná.|Doplnky nepatria do tejto časti príručky. <br />Táto časť bola vytvorená ako kompenzácia nesprávnej adresy, ktorú používalo tlačidlo {{manbutton|[[DynamicWeb_report#Nápoveda_pre_generovanie_reportu|Nápoveda]]}} v doplnku a bola opravená od verzie [https://github.com/gramps-project/addons-source/commit/c9099d9ee4358658988929efa04b8a40d02db1eb 0.0.82] vydanej 3. 1. 2020. Nová verzia odkazuje na aktuálnu [[DynamicWeb_report|webovú stránku pre dynamickú webovú správu]]}}
<!-- ################################################################################### -->
1,074
edits

Navigation menu