Changes

Jump to: navigation, search

Gramps 5.1 Wiki Manual - Reports/sk

4,170 bytes added, 10:04, 8 November 2021
Graf Časová os
===<u>Graf Časová os</u>===
V zostave [[Gramps 5.1 Wiki Manual - Reports - part 4/sk#Graf_Časová_os|Časová os]] sa zobrazí zoznam ľudí s ich životmi reprezentovanými intervalmi na spoločnej chronologickej stupnici.
<!-- ################################################################################### -->
=Textové správy=
[[Gramps_5.1_Wiki_Manual_-_Reports_-_part_6/sk#Textové_správy|Textové správy]] výstupné informácie ako formátovaný text.
===<u>Správa Ahnentafel</u>===
V [[Gramps 5.1 Wiki Manual - Reports - part 6/sk#Správa_Ahnentafel|správe Ahnentafel]] sa uvádza aktívna osoba a jej predkovia spolu s ich životnými údajmi. Osoby sú očíslované v ustanovujúcej norme nazývanej "Ahnentafel".
===<u>Správa o narodeninách a výročiach</u>===
V [[Gramps 5.1 Wiki Manual - Reports - part 6/sk#Správa_o narodeninách_a_výročiach|Správe o narodeninách a výročiach]] sú uvedené rovnaké informácie ako v kalendári, ale v textovom formáte.
===<u>Kompletná individuálna správa</u>===
[[Gramps 5.1 Wiki Manual - Reports - part 6/sk#Kompletná_individuálna_správa|Kompletná individuálna správa]] poskytuje individuálne súhrny podobné súhrnu individuálnej správy.
===<u>Súhrnná správa databázy</u>===
V [[Gramps 5.1 Wiki Manual - Reports - part_6/sk#Súhrnná_správa_databázy|Súhrnnej správe databázy]] sa zobrazujú celkové štatistiky týkajúce sa počtu jednotlivcov každého pohlavia, rôzne štatistiky neúplných záznamov, ako aj štatistiky rodiny a médií.
===<u>Správa o potomkoch</u>===
V [[Gramps 5.1 Wiki Manual - Reports - part 6/sk#Správa_o_potomkoch|Správe o potomkoch]] sú uvedení potomkovia Aktívnej osoby so stručným popisom v určenom štýle.
 
===<u>Podrobná správa o predkoch</u>===
[[Gramps 5.1 Wiki Manual - Reports - part 6/sk#Podrobná správa o predkoch|Podrobná správa o predkoch]] sa podrobne zaoberá predkami Aktívnej osoby vrátane celého radu životných údajov, ako aj sobášov.
 
===<u>Podrobná správa o potomkoch</u>===
[[Gramps 5.1 Wiki Manual - Reports - part 6/sk#Podrobná_správa_o_potomkoch|Podrobná správa o potomkoch]] podrobne pokrýva potomkov Aktívnej osoby podľa generácií, pričom nadväzuje na genealogickú tradíciu textových správ o potomkoch podľa generácií. Jej cieľom je poskytnúť všetky dôležité funkcie, ktoré sa očakávajú v týchto klasických formátoch potomkov, a získala vplyv z rôznych zdrojov.
 
===<u>Správa o konci línie</u>===
[[Gramps 5.1 Wiki Manual - Reports - part 6/sk#Správa_o_konci_línie|Správa o konci línie]] poskytuje zoznam posledných známych predkov osoby s rodokmeňom zoradených podľa generácií.
===<u>Správa o rodinnej skupine</u>===
V [[[[Gramps 5.1 Wiki Manual - Reports - part 6/sk#Správa o rodinnej skupine|Správa o rodinnej skupine]] sa vytvorí správa o rodinnej skupine, v ktorej sa zobrazia informácie o súbore rodičov a ich detí.
===<u>Správa o príbuzenstve</u>===
[[Gramps 5.1 Wiki Manual - Reports - part 6/sk#Správa_o_príbuzenstve|Správa o príbuzenstve]] poskytuje príbuzenské vzťahy vybranej osoby podľa úrovne vyhľadávania( výška, zostupné generácie) nastavenej používateľom.
 
===<u>Správa o prepojení</u>===
Nástroj [[Gramps_5.1_Wiki_Manual_-_Reports_-_part_6#Note_Link_Report|Note Link Report]] kontroluje stav vnútorných odkazov Gramps v poznámkach.
 
===<u>Správa o počte predkov</u>===
V [[Gramps 5.1 Wiki Manual - Reports - part 6/sk#Správa_o počte_predkov|Správe o počte predkov]] sa zobrazuje počet predkov aktívnej osoby. Formulár je - generácia x má y jedincov (z %).
===<u>Správa o mieste</u>===
[[Gramps 5.1 Wiki Manual - Reports - part 6/sk#Správa o mieste|Správa o mieste]] vytvorí správu podľa miest vybraných používateľom. Uvedie zoznam súvisiacich osôb a udalostí k vybranému miestu.
===<u>Záznamová správa</u>===
[[Gramps 5.1 Wiki Manual - Reports - part 6/sk#Záznamová_správa|Záznamová správa]] zobrazí množstvo zaujímavých záznamov(väčšinou súvisiacich s vekom) vo vašej databáze, ako napríklad najstaršia žijúca osoba, najmladšia matka atď.
===<u>Správa o značkách</u>===
V [[Gramps 5.1 Wiki Manual - Reports - part 6/sk#Správa_o_značkách|Správe o značkách]] sú uvedené primárne objekty - osoby, rodiny a poznámky - ktoré zodpovedajú vybranej značke.
<!-- ################################################################################### -->
1,074
edits

Navigation menu