Changes

Jump to: navigation, search

Gramps 5.1 Wiki Manual - Reports/sk

8,338 bytes added, 17 January
no edit summary
[[File:Graphs-RelationshipGraph-example-overview-50.png|100px|Vzťah]][[Gramps 5.1 Wiki Manual - Reports - part 5/sk#Graf_Vzťah|Graf Vzťah]] vytvorí komplexný graf vzťahov.
<!-- ################################################################################### -->
=Grafické správy=
[[Gramps_5.1_Wiki_Manual_-_Reports_-_part_4/sk#Grafické_správy|Grafické správy]] predstavujú informácie vo forme tabuliek a grafov.
 
===<u>Strom predkov</u>===
Správa [[Gramps 5.1 Wiki Manual - Reports - part 4/sk#Strom_predkov|Strom predkov]] generuje graf osôb, ktoré sú predkami Aktívnej osoby.
 
===<u>Kalendár</u>===
Správa [[Gramps 5.1 Wiki Manual - Reports - part 4/sk#Kalendár|Kalendár]] vytvorí kalendár s narodeninami a výročiami na stránke podľa mesiacov.
===<u>Strom potomkov</u>===
Správa [[Gramps 5.1 Wiki Manual - Reports - part 4/sk#Strom potomkov|Strom potomkov]] vytvorí graf ľudí, ktorí sú potomkami aktívnej osoby.
 
===<u>Strom potomkov rodiny</u>===
Správa [[Gramps 5.1 Wiki Manual - Reports - part 4/sk#Strom potomkov rodiny|Strom potomkov rodiny]] vygeneruje graf osôb, ktoré sú potomkami Aktívnej rodiny.
 
===<u>Vejárový graf</u>===
Správa [[Gramps 5.1 Wiki Manual - Reports - part 4/sk#Vejárový_graf|Vejárový graf]] vytvorí graf pripomínajúci vejár, pričom Aktívna osoba je v strede, rodičia sú v polkruhu vedľa nej, a tak ďalej, celkovo päť generácií.
====Pozri tiež====
{{fan_charts|vejárové grafy}}
 
===<u>Štatistické grafy</u>===
V správe [[Gramps 5.1 Wiki Manual - Reports - part 4/sk#Štatistické grafy|Štatistické grafy]] môžete zhromažďovať a zobrazovať množstvo štatistických údajov o vašej databáze.
 
===<u>Graf Časová os</u>===
V zostave [[Gramps 5.1 Wiki Manual - Reports - part 4/sk#Graf_Časová_os|Časová os]] sa zobrazí zoznam ľudí s ich životmi reprezentovanými intervalmi na spoločnej chronologickej stupnici.
<!-- ################################################################################### -->
=Textové správy=
[[Gramps_5.1_Wiki_Manual_-_Reports_-_part_6/sk#Textové_správy|Textové správy]] výstupné informácie ako formátovaný text.
===<u>Správa Ahnentafel</u>===
V [[Gramps 5.1 Wiki Manual - Reports - part 6/sk#Správa_Ahnentafel|správe Ahnentafel]] sa uvádza aktívna osoba a jej predkovia spolu s ich životnými údajmi. Osoby sú očíslované v ustanovujúcej norme nazývanej "Ahnentafel".
===<u>Správa o narodeninách a výročiach</u>===
V [[Gramps 5.1 Wiki Manual - Reports - part 6/sk#Správa_o narodeninách_a_výročiach|Správe o narodeninách a výročiach]] sú uvedené rovnaké informácie ako v kalendári, ale v textovom formáte.
===<u>Kompletná správa o jedincovi</u>===
[[Gramps 5.1 Wiki Manual - Reports - part 6/sk#Kompletná_správa_o_jedincovi|Kompletná správa o jedincovi]] poskytuje individuálne súhrny podobné súhrnu individuálnej správy.
 
===<u>Súhrnná správa databázy</u>===
V [[Gramps 5.1 Wiki Manual - Reports - part_6/sk#Súhrnná_správa_databázy|Súhrnnej správe databázy]] sa zobrazujú celkové štatistiky týkajúce sa počtu jednotlivcov každého pohlavia, rôzne štatistiky neúplných záznamov, ako aj štatistiky rodiny a médií.
===<u>Správa o potomkoch</u>===
V [[Gramps 5.1 Wiki Manual - Reports - part 6/sk#Správa_o_potomkoch|Správe o potomkoch]] sú uvedení potomkovia Aktívnej osoby so stručným popisom v určenom štýle.
 
===<u>Podrobná správa o predkoch</u>===
[[Gramps 5.1 Wiki Manual - Reports - part 6/sk#Podrobná správa o predkoch|Podrobná správa o predkoch]] sa podrobne zaoberá predkami Aktívnej osoby vrátane celého radu životných údajov, ako aj sobášov.
 
===<u>Podrobná správa o potomkoch</u>===
[[Gramps 5.1 Wiki Manual - Reports - part 6/sk#Podrobná_správa_o_potomkoch|Podrobná správa o potomkoch]] podrobne pokrýva potomkov Aktívnej osoby podľa generácií, pričom nadväzuje na genealogickú tradíciu textových správ o potomkoch podľa generácií. Jej cieľom je poskytnúť všetky dôležité funkcie, ktoré sa očakávajú v týchto klasických formátoch potomkov, a získala vplyv z rôznych zdrojov.
 
===<u>Správa o konci línie</u>===
[[Gramps 5.1 Wiki Manual - Reports - part 6/sk#Správa_o_konci_línie|Správa o konci línie]] poskytuje zoznam posledných známych predkov osoby s rodokmeňom zoradených podľa generácií.
===<u>Správa o rodinnej skupine</u>===
V [[[[Gramps 5.1 Wiki Manual - Reports - part 6/sk#Správa o rodinnej skupine|Správa o rodinnej skupine]] sa vytvorí správa o rodinnej skupine, v ktorej sa zobrazia informácie o súbore rodičov a ich detí.
===<u>Správa o príbuzenstve</u>===
[[Gramps 5.1 Wiki Manual - Reports - part 6/sk#Správa_o_príbuzenstve|Správa o príbuzenstve]] poskytuje príbuzenské vzťahy vybranej osoby podľa úrovne vyhľadávania( výška, zostupné generácie) nastavenej používateľom.
 
===<u>Správa o prepojení poznámok</u>===
Nástroj [[Gramps_5.1_Wiki_Manual_-_Reports_-_part_6/sk#Správa_o_prepojení_poznámok|Správa o prepojení poznámok]] kontroluje stav vnútorných odkazov Gramps v poznámkach.
 
===<u>Správa o počte predkov</u>===
V [[Gramps 5.1 Wiki Manual - Reports - part 6/sk#Správa_o počte_predkov|Správe o počte predkov]] sa zobrazuje počet predkov aktívnej osoby. Formulár je - generácia x má y jedincov (z %).
===<u>Správa o mieste</u>===
[[Gramps 5.1 Wiki Manual - Reports - part 6/sk#Správa o mieste|Správa o mieste]] vytvorí správu podľa miest vybraných používateľom. Uvedie zoznam súvisiacich osôb a udalostí k vybranému miestu.
===<u>Záznamová správa</u>===
[[Gramps 5.1 Wiki Manual - Reports - part 6/sk#Záznamová_správa|Záznamová správa]] zobrazí množstvo zaujímavých záznamov(väčšinou súvisiacich s vekom) vo vašej databáze, ako napríklad najstaršia žijúca osoba, najmladšia matka atď.
===<u>Správa o značkách</u>===
V [[Gramps 5.1 Wiki Manual - Reports - part 6/sk#Správa_o_značkách|Správe o značkách]] sú uvedené primárne objekty - osoby, rodiny a poznámky - ktoré zodpovedajú vybranej značke.
<!-- ################################################################################### -->
= Webové stránky =
[[Gramps_5.1_Wiki_Manual_-_Reports_-_part_7/sk#Webové_stránky|Webové stránky]] na použitie na vašej osobnej webovej stránke alebo na rozdávanie ako samostatná správa.
===<u>Naratívna webová stránka</u>===
Jednou zo správ v tejto kategórii je [[Gramps_5.1_Wiki_Manual_-_Reports_-_part_7/sk#Naratívna_webová_stránka|Správa Naratívná webová stránka]]. Vygeneruje webové sídlo (t. j. súbor prepojených webových stránok), pre súbor vybraných osôb.
===<u>Webový kalendár</u>===
Správa [[Gramps_5.1_Wiki_Manual_-_Reports_-_part_7/sk#Webový kalendár|Webový kalendár]] je správa, ktorá vytvára webové stránky zobrazujúce udalosti pre vybrané osoby ako súbor mesačných kalendárov.
===<u>Dynamická webová správa</u>===
[[Addon:DynamicWeb_report|Dynamicjá webová správa]] Doplnok vytvára interaktívne webové stránky databázy rodinného stromu s možnosťami, ktoré umožňujú širokú škálu prispôsobení.
 
Tento doplnok je založený na [[Gramps_5.1_Wiki_Manual_-_Reports_-_part_7/sk#Naratívna_webová_stránka|Naratívnej webovej správe]], natívnej správe Gramps.
 
{{Man warn|Táto časť je zástupná.|Doplnky nepatria do tejto časti príručky. <br />Táto časť bola vytvorená ako kompenzácia nesprávnej adresy, ktorú používalo tlačidlo {{man button|[[Addon:DynamicWeb_report#Nápoveda_pre_generovanie_reportu|Nápoveda]]}} v doplnku a bola opravená od verzie [https://github.com/gramps-project/addons-source/commit/c9099d9ee4358658988929efa04b8a40d02db1eb 0.0.82] vydanej 3. 1. 2020. Nová verzia odkazuje na aktuálnu [[Addon:DynamicWeb_report|webovú stránku pre dynamickú webovú správu]]}}
<!-- ################################################################################### -->
= Rýchle pohľady =
[[Gramps_5.1_Wiki_Manual_-_Reports_-_part_8/sk#Rýchle_pohľady|Rýchle pohľady]] sú správy, ktoré sú k dispozícii v kontextovej ponuke osoby, rodiny, ... Môžu ich vytvárať používatelia aj s obmedzenými znalosťami programovania.
<!-- ################################################################################### -->
{{-}}
{{man index/sk|Gramps 5.1 Wiki Manual - Gramplets/sk|Gramps 5.1 Wiki Manual - Reports - part 1/sk|5.1}}
{{languages/sk|Gramps 5.1 Wiki Manual - Reports}}
{{grampsmanualcopyright}}
 
[[Category:Sk:Documentation]]
[[Category:Plugins]]
1,528
edits

Navigation menu