Changes

Jump to: navigation, search

Gramps 5.1 Wiki Manual - Reports/sk

1,004 bytes added, 08:54, 8 November 2021
Titulná strana
===Titulná strana===
[[Gramps_5.1_Wiki_Manual_-_Reports_-_part_3/sk#Titulná_strana|Titulná strana]] - Titulná strana vašej knihy.
<!-- ################################################################################### -->
=Grafy=
[[Gramps_5.1_Wiki_Manual_-_Reports_-_part_5/sk#Grafy|Grafy]] správy sa vytvárajú vo formáte Graphviz a potom sa konvertujú na grafický výstup, ktorý sa spustí cez nástroj Graphviz dot za scénou.
 
===<u>Graf Rodinné línie</u>===
[[File:Graphs-FamilyLinesGraph-example-overview-50.png|100px|Graf Rodinné línie]]V [[Gramps 5.1 Wiki Manual - Reports - part 5/sk#Graf_Rodinné_línie|grafe Rodinné línie]] sa vytvorí prehľadný graf.
 
===<u>Graf Presýpacie hodiny</u>===
[[File:Graphs-HourglassGraph-example-overview-50.png|100px|Presýpacie hodiny]][[Gramps 5.1 Wiki Manual - Reports - part 5/sk#Graf Presýpacie hodiny|Graf Presýpacie hodiny]] vytvára graf presýpacích hodín.
===<u>Graf Vzťah</u>===
[[File:Graphs-RelationshipGraph-example-overview-50.png|100px|Vzťah]][[Gramps 5.1 Wiki Manual - Reports - part 5/sk#Graf_Vzťah|Graf Vzťah]] vytvorí komplexný graf vzťahov.
<!-- ################################################################################### -->
1,074
edits

Navigation menu