Changes

Jump to: navigation, search

Gramps 5.1 Wiki Manual - Reports/sk

277 bytes added, 08:27, 8 November 2021
Dialógové okno Výber zostáv
Dialógové okno {{man label|Výber zostavy}} umožňuje prechádzať kompletný výber dostupných zostáv spolu s ich stručným popisom, keď ho vyvoláte kliknutím na ikonu {{man button|Otvoriť dialógové okno zostáv}} na paneli nástrojov z ktorejkoľvek kategórie a pomocou šípok {{man button|▶}} rozbalíte zoznamy.
{{-}}
<!-- ################################################################################### -->
=Zastupiteľné hodnoty=
[[Gramps 5.1 Wiki Manual - Reports - part 2/sk|Zastupiteľné hodnoty]]: v reportoch môžete používať niektoré praktické hodnoty. (Len vybrané zostavy)
<!-- ################################################################################### -->
1,074
edits

Navigation menu