Changes

Jump to: navigation, search

Gramps 5.1 Wiki Manual - Reports/sk

1,389 bytes added, 08:22, 8 November 2021
Úvod
=Úvod=
[[Gramps 5.1 Wiki Manual - Reports - part 1/sk|Generovanie zostáv]]: V tejto prvej podkapitole nájdete niekoľko všeobecných poznámok.
<!-- ################################################################################### -->
 
= Správy =
[[File:ToolbarIcon-OpenTheReportsDialog-50.png|right|thumb|400px|Fig. {{#var:chapter}}.{{#vardefineecho:figure|{{#expr:{{#var:figure}}+1}}}} Ikona panela nástrojov pre "Otvoriť dialógové okno zostáv"]]
 
K správam sa dostanete výberom ponuky {{man menu|Správy ->''Sekcia správ'' ->''Konkrétna správa''}} .
 
Prípadne si môžete prezrieť kompletný výber dostupných zostáv spolu s ich stručným popisom v dialógovom okne {{man label|[[Gramps_5.1_Wiki_Manual_-_Reports#Report_Selection_dialog/sk|Výber zostáv]]}}, ktoré vyvoláte kliknutím na ikonu {{man button|Otvoriť dialógové okno Správy}} na paneli nástrojov z ktorejkoľvek kategórie.
{{-}}
== Dialógové okno Výber zostáv ==
 
[[File:ReportSelection-dialog-example-50.png|right|thumb|400px|Fig. {{#var:chapter}}.{{#vardefineecho:figure|{{#expr:{{#var:figure}}+1}}}} Výber zostavy - dialógové okno - príklad zobrazujúci informácie "Časový graf"]]
 
Dialógové okno {{man label|Výber zostavy}} umožňuje prechádzať kompletný výber dostupných zostáv spolu s ich stručným popisom, keď ho vyvoláte kliknutím na ikonu {{man button|Otvoriť dialógové okno zostáv}} na paneli nástrojov z ktorejkoľvek kategórie a pomocou šípok {{man button|&#x25B6;}} rozbalíte zoznamy.
{{-}}
<!-- ################################################################################### -->
1,074
edits

Navigation menu