Changes

Jump to: navigation, search
no edit summary
Dialógové okno Úprava často obsahuje sériu "kariet poznámkového bloku", ktoré zoskupujú informácie do podkategórií. Napríklad dialógové okno {{man label|Úprava osoby}} má okrem iného karty poznámkového bloku pre podkategórie, ako sú Udalosti, Atribúty, Adresy a Poznámky.
{{man note|1=Tlačidlá Pridať, Odstrániť a Upraviť|2= Vo väčšine prípadov Gramps používa {{man button|+}}, ktoré zodpovedá {{man button|Pridať}}. , {{man button|-}} zodpovedá {{man button|Odstrániť}} a ikonu pera na liste papiera, ktorá označuje {{man button{Upraviť}}. Tlačidlo {{man button|Upraviť+}} budeme naďalej označovať ako tlačidlo {{man button|+}}, zatiaľ čo na označenie dvoch predchádzajúcich tlačidiel budeme používať {{man button|+}} a {{man button|-}}.}}
Pokračujme hlbším ponorom do zadávania a úpravy údajov konkrétnych typov:
1,074
edits

Navigation menu