Changes

Jump to: navigation, search
Created page with "{{man index/sk|Gramps 5.1 Wiki Manual - Entering and editing data: brief/sk|Gramps 5.1 Wiki Manual - Entering and editing data: detailed - part 1/sk|5.1}} {{languages/sk|Gramp..."
{{man index/sk|Gramps 5.1 Wiki Manual - Entering and editing data: brief/sk|Gramps 5.1 Wiki Manual - Entering and editing data: detailed - part 1/sk|5.1}}
{{languages/sk|Gramps 5.1 Wiki Manual - Entering and editing data: detailed}}
{{#vardefine:chapter|7}}
{{#vardefine:figure|0}}

Predchádzajúca časť vám ponúkla stručný prehľad o tom, ako zadávať a upravovať údaje v programe Gramps. Táto časť pokračuje v tomto pojednaní oveľa podrobnejšie.

Ako sme si ukázali, program Gramps vám ponúka sériu Pohľadov. Každý z týchto Pohľadov vám poskytuje možnosti na zadávanie a úpravu informácií. V skutočnosti sa často môžete dostať k tým istým informáciám z rôznych Pohľadov.

V programe Gramps sa informácie zadávajú a upravujú prostredníctvom tzv. dialógových okien Úprava. Keďže tento termín používame často, mali by sme definovať, čo tým myslíme:

Dialógové okno úprav je vyskakovacie okno, ktoré poskytuje jeden alebo viacero formulárov na zadávanie a úpravu údajov, ktoré patria do určitej kategórie. Medzi príklady v programe Gramps patrí dialógové okno {{man label|Úprava osoby}} a {{man label|Editor rodiny}}, okrem mnohých iných.

Dialógové okno Úprava často obsahuje sériu "kariet poznámkového bloku", ktoré zoskupujú informácie do podkategórií. Napríklad dialógové okno {{man label|Úprava osoby}} má okrem iného karty poznámkového bloku pre podkategórie, ako sú Udalosti, Atribúty, Adresy a Poznámky.

{{man note|1=Tlačidlá Pridať, Odstrániť a Upraviť|2= Vo väčšine prípadov Gramps používa {{man button|+}}, ktoré zodpovedá {{man button|Pridať}}. , {{man button|-}} zodpovedá {{man button|Odstrániť}} a ikonu pera na liste papiera, ktorá označuje {{man button{Upraviť}}. Tlačidlo {{man button|Upraviť+}} budeme naďalej označovať ako tlačidlo {{man button|+}}, zatiaľ čo na označenie dvoch predchádzajúcich tlačidiel budeme používať {{man button|+}} a {{man button|-}}.

Pokračujme hlbším ponorom do zadávania a úpravy údajov konkrétnych typov:
* [[Gramps 5.1 Wiki Manual - Entering and editing data: detailed - part 1|Part 1]]: How to add [[Gramps_5.1_Wiki_Manual_-_Entering_and_editing_data:_detailed_-_part_1#Editing_information_about_people|persons]], [[Gramps_5.1_Wiki_Manual_-_Entering_and_editing_data:_detailed_-_part_1#Editing_dates|dates]], [[Gramps_5.1_Wiki_Manual_-_Entering_and_editing_data:_detailed_-_part_1#Editing_information_about_relationships|families and relationships]] to Gramps
* [[Gramps 5.1 Wiki Manual - Entering and editing data: detailed - part 2|Part 2]]: How to add the other core objects in Gramps: [[Gramps_5.1_Wiki_Manual_-_Entering_and_editing_data:_detailed_-_part_2#Editing_information_about_events|events]], [[Gramps_5.1_Wiki_Manual_-_Entering_and_editing_data:_detailed_-_part_2#Editing_information_about_media_objects|media]], [[Gramps_5.1_Wiki_Manual_-_Entering_and_editing_data:_detailed_-_part_2#Editing_information_about_sources|sources]] and [[Gramps_5.1_Wiki_Manual_-_Entering_and_editing_data:_detailed_-_part_2#Editing_source_citations|citations]], [[Gramps_5.1_Wiki_Manual_-_Entering_and_editing_data:_detailed_-_part_2#Editing_information_about_places|places]], [[Gramps_5.1_Wiki_Manual_-_Entering_and_editing_data:_detailed_-_part_2#Editing_information_about_repositories|repositories]] and [[Gramps_5.1_Wiki_Manual_-_Entering_and_editing_data:_detailed_-_part_2#Editing_information_about_notes|notes]]
* [[Gramps 5.1 Wiki Manual - Entering and editing data: detailed - part 3|Part 3]]: How [[Gramps_5.1_Wiki_Manual_-_Entering_and_editing_data:_detailed_-_part_3#Name_Editor|names]], [[Gramps_5.1_Wiki_Manual_-_Entering_and_editing_data:_detailed_-_part_3#Attributes|attributes]] and [[Gramps_5.1_Wiki_Manual_-_Entering_and_editing_data:_detailed_-_part_3#Addresses|addresses]] work, as well as how you can [[Gramps_5.1_Wiki_Manual_-_Entering_and_editing_data:_detailed_-_part_3#Merging_records|merge data]].

{{man index/sk|Gramps 5.1 Wiki Manual - Manage Family Trees/sk|Gramps 5.1 Wiki Manual - Entering and editing data: detailed/sk|5.1}}
{{languages|Gramps_5.1_Wiki_Manual_-_Entering_and_Editing_Data: Brief}}
{{grampsmanualcopyright}}

[[Category:Sk:Documentation]]
1,074
edits

Navigation menu