Changes

Jump to: navigation, search

Nl:Fedora RPM

64 bytes added, 00:38, 1 October 2021
no edit summary
{{languages|Fedora_Rpm|Fedora_RPMFedora RPM}}
De [[installation/nl|installatie]] pagina toont u hoe je u een werkende versie van '''GrampsGRAMPS''' kunt downloaden en installeren in het OS van je uw keuze. Voor de meeste gebruikers zal...
yum install gramps
alles doen wat nodig is voor de [http://fedoraproject.org/wiki/ fedora] distributie.
Deze methode kan zowel gebruikt worden om de SVN-versie te testen of om de laatste stabiele versie te installeren.
'''Let op! De informatie op deze pagina is verouderd. Raadpleeg a.u.b. de engelse versie van deze pagina voor meer actuele informatie.'''
= Ontwikkelings-rpm =
Het is best mogelijk dat naast de standaard Fedora rpm er een nieuwe versie beschikbaar is in ontwikkelings-rpm.de [http://download.fedora.redhat.com/pub/fedora/linux/extras/development/testing rpm] werkt bij de huidige kernversie van Fedora.
Stel dat u een werkende versie van '''GRAMPS''' geïnstalleerd hebt, dan kan u de ontwikkelings-rpm proberen te installeren.
yum --enablerepo=updates-testing update gramps
yum --enablerepo=development uodate gramps
De fc7 rpm zal ook werken in fc6 met enkele aanpassingenhebt u echter nog geen versie van '''GRAMPS''' doe dan .works on the current core version of .. '''install''' ipv. '''update'''. Voor Fedora. For example, the fc7 rpm will run on fc6versies 6 en ouder, with a few small issuesworden de ontwikkelingspaketten '''extras-development''' genoemd.
= Via de broncode een rpm aan te maken =Een alternatieve methode is om de binaire rpm vanaf de broncode te bouwen. Dit werkt meestal, maar is zeker niet laat toe om GRAMPS op te bouwen door gebruik te maken van de aangewezen methodepakketversies die geïnstalleerd zijn. Want wanneer er ergens een probleem zou optreden, is het moeilijk Om dit mogelijk te achterhalen waar het probleem ligt: misschien niet bij maken hebt u naast de '''GRAMPS'' of de fedora-build, maar in de verschillenen tussen de fedora-versies' bron ook een zogenaamd '''SPEC''' bestand nodig.Je bent du op jezelf aangewezen Het eenvoudigste is om de meest recente GRAMPS bron RPM te downloaden (SRPM) via de Fedora pakketbibliotheken, het probleem SPEC bestand op te lossen halen, aan te passen voor de nieuwe versie en indien je dan een programmafout rapporteert moet je zeker zijn dat deze fout niet nieuwe RPM proberen te wijten is aan de versieverschillen. Verwar de ontwikkelaars niet met die problemen die ze zelf niet kunnen oplossenbouwen.
Stel je hebt een werkende versie van '''GRAMPS''', dan kun jee de ontwikkelings-== De rpm voor fc6 als volgt bekomen... yum --enablerepobouwen ==extras-development update gramps
heb je echter nog geen versie van '''GRAMPSBouw steeds pakketten als een normale gebruiker. Gebruik nooit uw root account om pakketten te bouwen. U bent gewaarschuwd!''' doe dan ...
Installeer indien nodig eerst een aantal gereedschappen. su -c 'yum --enablerepo=extras-development install grampsrpmdevtools'
Met Draai vervolgens '''rpmdev-setuptree'''. Dit zal in de verschijning achtergrond een boomstructuur 'rpmbuild/' aanmaken in de thuismap van fc7 zullen de extra paketten niet meer gebruiker (anders zou deze boomstructuur aangemaakt worden in een aparte bibliotheek te vinden zijn. Waarschijnlijk moet je dus ''usr/src/redhat'yum --enablerepo=development install gramps''', of iets dergelijks doen.)
= Om Download de meest recente via de broncode een rpm aan te maken =Fedora bibliotheken.Een betere methode is om de binaire rpm vanaf de broncode te bouwen. Dit laat toe om iv gramps op te bouwen door gebruik te maken van de pakketversies die geïnstalleerd zijn. De map [http://download-XXX.fedorasrc.redhat.com/pub/fedora/linux/extras/development/SRPMS/|SRPMS] bevat de bron-rpm van de laatste ontwikkelings-build. Download dus deze rpm, installeer deze en bouw je eigen binair pakket door gebruik te maken van de bouwomgeving van deze fedora-distributie( in dit geval fc6).
== De rpm bouwen als nonKopieer de recentste versie van de GRAMPS bron naar de '''rpmbuild/SOURCES''' map. cp gramps-root (aangewezen methode ==YYY.tar.gz /home/user/rpmbuild/SOURCES/
Installeer Pas '''rpmbuild/SPECS/gramps.spec''' aan met behulp van uw vertrouwde teksteditor. Verander '''Version''' in het gepaste versienummer. Verander '''Source0''' om naar uw GRAMPS-YYY.tar.gz te verwijzen (Mogelijk is dit al automatisch gebeurd indien u de bouwomgeving in een map versie juist hebt aangepast). Om te vermijden dat uw eigen gemaakte versie niet meer onderscheiden kunnen worden van de officiële versies, gebruikt u best een normale gebruikerunieke en eigen benaming in '''Release'''.In het voorbeeld nemen we aan dat u Gramps 3.28 wenst te bouwen. u gebruikt hier een eigen '''su -c mijn'''yum install rpmdevtools''tag''. U hebt bovendien gramps-3.28.tar.gz naar de map SOURCES verplaatst. Dan zou het SPEC-bestand er zo moeten uitzien.
Login als een 'normale' gebruiker en doe '''rpmdev-setuptree''' <pre>Name: grampsVersion: 3.28Release: 1mijn%{?dist}...URL: http://gramps.sourceforge.net/Source0: http://download.sourceforge. Dit zal op de achtergrond een boomstructuur 'rpmbuildnet/' aanmaken in de thuismap van de gebruiker (anders zou deze boomstructuur aangemaakt worden in ''usr%{name}/src%{name}-%{version}.tar.gz...</redhat'')pre>
Download de bron-rpm. In dit voorbeeld zal Meer informatie over dit '''wget&nbsp;<nowiki>http://download.fedora.redhat.com/pub/fedora/linux/extras/development/SRPMS/grampsSPEC-2.2.4-3.fc7.src.rpm</nowiki>''' zijn, of gebruik je browser [http://download.fedora.redhat.com/pub/fedora/linux/extras/development/SRPMS/gramps-2.2.4-3.fc7.srcbestand vindt u in de volgende sectie.rpm link]
'''Sla het SPEC-bestand op en probeer de kit te bouwen met rpmbuild --rebuild ba /home/user/SPECS/gramps-2.2.4-3.fc7.src.rpm''' (een bijkomend pakket is misschien vereist - zie ''Bouwproblemen'' onderaan)spec
'''su -c 'yum localinstall /home/<user>/rpmbuild/RPMS/noarch/gramps-2.2.4-3.noarch.rpm'''' (gebruik yum Het is best mogelijk dat er nog enkele kleine aanpassingen nodig zijn om de rpm het bouwproces te instaleeren)voltooien.
=== Bouwproblemen ===
1,528
edits

Navigation menu