Changes

Jump to: navigation, search

Navodila Gramps 5.1 - Prvi začetki

91 bytes removed, 18:29, 1 March 2020
Zagon programa Gramps
===GEDCOM===
Gramps derives its core structure of items from a standard called temelji s svojo osnovno strukturo na standardu GEDCOM. HoweverVendar je standard v programu Gramps razširjen, Gramps extends this standard where it has been deemed necessarykadar je bilo potrebno. If you plan on using your family data with another system which uses Če nameravate uporabljati svoje družinske podatke z drugim sitemom, ki prav tako sloni na GEDCOM, then you probably will want to try to restrict your use of features that are potem boste najverjetneje hoteli omejiti uporabo dodatkov, ki so na voljo le v programu Gramps-only extensions. On the other handPo drugi strani pa, če niste omejeni z drugimi rodoslovnimi programi, if you are not limited by other genealogical softwarelahko vnašate podatke, then you can enter your data in whatever ways make sense to youkakor koli se vam zdi smiselno.
You can read more details about this issue in the section on Podrobnosti o tem lahko preberete v poglavju [[Gramps and GEDCOM/sl|Gramps in GEDCOM]].
==Zagon programa Gramps==
The best way to learn Najboljši način učenja programa Gramps is by working with your dataje delo z njim in vašimi podatki. Let's get startedPa začnimo!
The way you start Gramps depends on the operating system you are usingzaženemo v vsakem operacijskem sistemu nekoliko drugače.
As well as starting Poleg zagona programa Gramps using the normal graphical user interface z običajnim grafičnim uporabniškim vmesnikom (GUI) as described below, it is also possible to start kot je prikazano tu spodaj, je možno zagnati Gramps using a command line interface tudi iz ukazne vrstice (CLI). CLI use can produce reports that are not available via the omogoča izdelavo poročil, ki v GUIniso na voljo, it can be used to create reports, do conversions etc. without opening a window, and can provide izvajanje pretvorb brez odpiranja oken ter izpis povratnih informacij [[Gramps_5.1_Wiki_Manual_-_Error_and_Warning_Reference/sl#Seeing_all_the_error_messagesPrikaz_vseh_napak|extra informationpovratnih informacij]] in the event of problemsob napakah. For more information, see Več o tem najdete v [[Gramps 5.1 Wiki Manual - Command Line/sl|the Command Line appendixPrilogi o ukazni vrstici]].
=== Linux ===
Only the Uradno je podprta le različica za Linux platform is officially supported as , saj razvijalci programa Gramps developers use and test the source code on that platform, fixing any problems that arise due to upgradesuporabljajo in testirajo izvorno kodo na tej platformi.
Assuming you have used the standard Package Manager (either through a CLI or a GUI) for your Linux distribution, you will start Gramps in the normal way for your distribution. For example in Ubuntu 18.04, an icon is placed in the launcher, or the program can be started from Dash. For other distributions, an entry may be created in the Application menu (normally in the '''Office''' section).
128
edits

Navigation menu