Changes

Jump to: navigation, search

Download/pl

65 bytes removed, 20:56, 11 April 2016
Mac OS X
Przed pobraniem: Użyj '''starej wersji Grampsa''' to [[How_to_make_a_backup#GRAMPS_version_3.3_and_later|wykonać kopię zapasową]] swojego drzewa rodzinnego [[#1|[1]]]. Przeczytaj [[Mac OS X:Application package|instrukcję]] przedinstalacyjną.
Mac OS X 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, oraz 10.9 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<big><u>[{{github_url}}/releases/download/v{{version_Mac}}/{{filename_mac_intelFilename_mac_intel}}.dmg Intel {{version_Mac}}]</u></big>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
Mac&nbsp;OS&nbsp;X&nbsp;10.5&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<big><u>[{{github_url}}/releases/download/v{{version_Mac}}/{{filename_mac_ppcFilename_mac_ppc}}.dmg Power PC {{version_Mac}}]</u></big> 
Po pobraniu: kliknij dwukrotnie plik .dmg w celu zamontowania dysku (wskazówka: Twoja przeglądarka może to zrobić dla Ciebie automatycznie). Następnie przeciągnij aplikację Gramps do twojego folderu aplikacji i kliknij dwukrotnie, aby ją uruchomić[[#2|[2]]].

Navigation menu