Changes

Jump to: navigation, search

Download/pl

100 bytes removed, 10:36, 10 January 2016
m
no edit summary
Przed pobraniem: Użyj '''starej wersji Grampsa''' to [[How_to_make_a_backup#GRAMPS_version_3.3_and_later|wykonać kopię zapasową]] swojego drzewa rodzinnego [[#1|[1]]].
<big><u>[http:{{github_url}}/releases/sourceforge.net/projects/gramps/files/Stabledownload/v{{version_windows_AIO32}}/{{filename_windows_AIO32}}.exe Windows Installer (32-bit) {{version_windows_AIO32}}]</u>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
<u>[http:{{github_url}}/releases/sourceforge.net/projects/gramps/files/Stabledownload/v{{version_windows_AIO64}}/{{filename_windows_AIO64}}.exe Windows Installer (64-bit) {{version_windows_AIO64}}]</u></big>
Po pobraniu: Podwójnie kliknij na pobrany plik, aby rozpocząć instalację Gramps.
Przed pobraniem: Użyj '''starej wersji Grampsa''' to [[How_to_make_a_backup#GRAMPS_version_3.3_and_later|wykonać kopię zapasową]] swojego drzewa rodzinnego [[#1|[1]]]. Przeczytaj [[Mac OS X:Application package|instrukcję]] przedinstalacyjną.
Mac OS X 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, oraz 10.9 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<big><u>[http:{{github_url}}/releases/sourceforge.net/projects/gramps/files/Stabledownload/v{{version_Mac}}/{{filename_mac_intel}}.dmg Intel {{version_Mac}}]</u></big>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
Mac&nbsp;OS&nbsp;X&nbsp;10.5&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<big><u>[http:{{github_url}}/releases/sourceforge.net/projects/gramps/files/Stabledownload/v{{version_Mac}}/{{filename_mac_ppc}}.dmg Power PC {{version_Mac}}]</u></big>
Po pobraniu: kliknij dwukrotnie plik .dmg w celu zamontowania dysku (wskazówka: Twoja przeglądarka może to zrobić dla Ciebie automatycznie). Następnie przeciągnij aplikację Gramps do twojego folderu aplikacji i kliknij dwukrotnie, aby ją uruchomić[[#2|[2]]].
===Ostatnie wydane wersje===
* Wersja '''GRAMPS''' {{version}}. Wszystkie wydania GRAMPSa są dostępne pod adresem [https://sourceforge.net/projects/gramps/files{{github_url}}/ releases na stronie pobierania SourceForgeGitHub].
Odwiedź następujące strony po instrukcje jak zainstalować:

Navigation menu