Changes

Jump to: navigation, search

Download/pl

20 bytes added, 20:01, 30 May 2014
m
Mac OS X
Mac OS X 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, oraz 10.9 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<big><u>[http://sourceforge.net/projects/gramps/files/Stable/{{version_Mac}}/{{filename_mac_intel}}.dmg Intel {{version_Mac}}]</u></big>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
Mac&nbsp;OS&nbsp;X&nbsp;10.5&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<big><u>[http://sourceforge.net/projects/gramps/files/Stable/4.0.1{{version_Mac}}/{{filename_mac_ppc}}.dmg Power PC 4.0.1{{version_Mac}}]</u></big>
Po pobraniu: kliknij dwukrotnie plik .dmg w celu zamontowania dysku (wskazówka: Twoja przeglądarka może to zrobić dla Ciebie automatycznie). Następnie przeciągnij aplikację Gramps do twojego folderu aplikacji i kliknij dwukrotnie, aby ją uruchomić[[#2|[2]]].

Navigation menu