Changes

Jump to: navigation, search

Nl:Kinderen toevoegen

5 bytes removed, 19:11, 4 February 2008
Een persoon als kind van de actieve persoon toevoegen
=== Een persoon als kind van de actieve persoon toevoegen ===
You may add a child to a family in which the Active Person U kunt een kind aan een familie, waarin de actieve persoon een ouder is a parent in one of two ways, op twee manieren. If the family already existsIndien het een bestaande familie is, then it will appear zal deze familie in the het {{man label|FamilyFamilie}} section of the displaygedeelte van het scherm te zien zijn. Click on the Klik op het {{man label|editBewerken}} icon, and the exiting family will be displayed icoon. De bestaande familie zal nu getoond worden in the Edit Family formeen bewerkingsvenster.
If the family to which you want to add a child is not displayedWordt de familie waar u het kind aan wil toevoegen niet getoond, then you should select the dient u de {{man button|Add Partnertoevoegen}} button knop (in older versions of GRAMPS, this button was simply called oudere versies is dit de {{man label|SpouseEchtgeno(o)t(e)}}knop). This will display an Edit Family form in which the Active Person is listed as either the father or the motherNu wordt een bewerkingsvenster getoond. De actieve persoon zal vermeld worden als vader of moeder. At this point, you may add children andVervolgens kunt u kinderen en/or a spouseof een echteno(o)t(e) toevoegen.
== Een kind toevoegen via het familiescherm ==
3,245
edits

Navigation menu