Changes

Jump to: navigation, search

Contact/cs

240 bytes removed, 09:26, 28 January 2014
m
Mailové konference
;gramps-users ([http://lists.sourceforge.net/lists/listinfo/gramps-users přihlásit], [http://sourceforge.net/mailarchive/forum.php?forum_name=gramps-users archivy]): Diskuze o používání GRAMPS. Střední provoz.
;gramps-bugs ([http://lists.sourceforge.net/lists/listinfo/gramps-bugs přihlásit], [http://sourceforge.net/mailarchive/forum.php?forum_name=gramps-bugs archivy]): Oznamování a sledování chyb v programu. Malý provoz.
;gramps-windows ([http://lists.sourceforge.net/lists/listinfo/gramps-windows přihlásit], [http://sourceforge.net/mailarchive/forum.php?forum_name=gramps-windows archivy]): Problémy specifické pro GRAMPS na MS Windows. Střední provoz.
;gramps-devel ([http://lists.sourceforge.net/lists/listinfo/gramps-devel přihlásit], [http://sourceforge.net/mailarchive/forum.php?forum_name=gramps-devel archivy]): Problémy spojené s vývojem software. Střední provoz.

Navigation menu