Changes

Jump to: navigation, search
m
no edit summary
{{grampsmanualcopyright}}
{{man index/mk|Mk:Грампс 3.1 Вики Прирачник - Наредбена линија|Mk:Грампс_3.1_Вики Прирачник_-_За|3.1}}
{{languages|Gramps_3.1_Wiki_Manual_-_About}}
Оваа програма е дистрибуирана под условите на GNU Општата јавна лиценца (GNU General Public license), објавена од Фондацијата Слободен софтвер (Free Software Foundation); или верзијата 2 од Лиценцата или некој подоцнежна верзија. Копија на оваа лиценца може да се најде на овој линк или во датотеката КОПИРАЊЕ, вклучена во изворниот код на оваа програма.
{{man index/mk|Mk:Грампс 3.1 Вики Прирачник - Наредбена линија|Mk:Грампс_3.1_Вики Прирачник_-_За|3.1}}
[[Category:Mk:Documentation]]
{{languages|Gramps_3.1_Wiki_Manual_-_About}}

Navigation menu